Uimaliitolle 90 000 euron avustus koulutuksen ja valmennuksen kehittämiseen

#UUTINEN #UINTI #UIMAHYPYT #TAITOUINTI #VESIPALLO 23.6.2022

Uimaliitolle on myönnetty merkittävä 90 000 euron avustus ohjaaja-valmentajakoulutuksen uudistamiseen ja tehostamiseen koronapandemian haitallisten seurausten korjaamiseksi lasten ja nuorten urheiluseuratoiminnassa. Avustus on osa opetus- ja kulttuuriministeriön mittavaa kokonaisuutta, jossa se on myöntänyt erityisavustusta 37 lajiliitolle yhteensä 1 818 900 euroa.  

”Tämä on todella merkittävä asia Uimaliiton kehitystoimenpiteiden kannalta ja olemme mielissämme, että hakemuksemme katsottiin tärkeäksi suomalaisen urheilun ja ennen kaikkea uintiurheilun kannalta. Koronapandemian vuoksi eri lajien ohjaaja- ja valmentajakoulutusten osalta toimintamme on ollut haasteellista. Nyt saamme tähän merkittävän tuen", sanoo seuratoiminnan johtaja Joni Toivola.  

Tuen avulla Uimaliitto kehittää ja osin uudistaa sen lajien TASO-koulutusten sisältöjä, rakenteita ja tukimateriaaleja. Kehitystoimet suunnataan osaamisen kehittämisen osalta myös kouluttajakoulutukseen ja kouluttajien osaamisen kehittymisen tueksi.

Hankkeella tavoitellaan uintiurheilun valmennuskulttuurin valtakunnallista muutosta  

Hankkeella tavoitellaan uintiurheilun valmennuskulttuurin muutosta, jossa urheilija, verkostojen hyödyntäminen, osallistaminen sekä entistä tiiviimpi yhteistyö ovat keskiössä. Hanke luo Suomen Valmentajien johtaman Meidän urheilu -prosessin mukaisesti humanistisempaa ihmiskäsitystä toteuttavaa valmennuskulttuuria, edistää positiivista keskustelukulttuuria sekä kehittää valmennuskulttuuria siten, että urheilu toimii hyvänä oppimisympäristönä.

”Koulutuksen kehitystoimien lisäksi toisena keskeisenä asiana hankkeessa on rakentaa, uudistaa ja pilotoida alueverkostoon perustuvaa uintiurheilun (uinti, uimahypyt, taitouinti, vesipallo) liittojohtoista toimintamallia tukemaan lasten ja nuorten uintiurheilun kehitystä", Toivola jatkaa.  

Erityisavustuksella on suuri merkitys Uimaliiton toiminnalle ja kasvun rakentamiselle. Uimaliiton toiminnanjohtaja Tony Kilponen on erittäin tyytyväinen, että koulutuskokonaisuus saadaan käyntiin.  

”OKM:n erityisavustuksella on liiton vaikeahkon taloustilanteen ja koronan taloudellisten vaikutusten vuoksi valtava merkitys, koska pystymme nopeuttamaan merkittävästi isoja suunniteltuja ja koronan vuoksi viivästyneitä kehityshankkeitamme. Hanke on myös konkreettinen toimenpide yhteisen ja yhtenäisen Uimaliiton ja uintiurheiluyhteisön edistämiseksi", Kilponen valaisee.  

Hankkeessa pilotoidaan ja rakennetaan 6–7 alueeseen perustuva aluevalmennusverkosto sekä siihen liittyvät yhteistyömuodot niin valmentajien, seurojen, urheiluakatemioiden sekä kaupunkien ja kuntien kanssa. Verkoston avulla laajennetaan alueellista yhteistyötä ja osaamisen kehittämistä toimijoiden kesken, mikä luonnollisesti näkyy positiivisesti seuratyössä.  

Uimaliiton olemassa olevien valmennushenkilöiden työpanoksen lisäksi hankkeeseen haetaan projektikohtaisia aluevalmentajia koordinoimaan alueellisen verkoston rakentamista sekä toimimaan pilottivaiheessa alueellisina mentoreina. Lisäksi hankkeelle palkataan työntekijä vastaamaan kokonaisuuden läpiviennistä.  

”Hankkeesta ulosmitattavat tulokset ovat suoraan nähtävissä valmennusverkoston toiminnan käynnistymisenä ja jatkuvuutena. Tämä heijastuu suoraan lasten, nuorten ja urheilijapolulla olevien urheilijoiden kehittymiseen ja valmennuksen laatuun sekä alueellisen yhteistyön kehittymiseen”, Kilponen iloitsee.   

Lisää vastaavia uutisia