Uinnin toisen asteen leiritys

 

Syksystä 2024 alkaen aloitamme uinnissa uuden leiritysmuodon, kun toisen asteen leiritoimintaa aletaan järjestetään yhteistyössä urheiluopistojen kanssa. Leirien tavoitteena on edistää urheilijan uraa tärkeässä kehitysvaiheessa kaksoisuran periaatteita noudatellen. Toinen aste jatkaa yläkouluvaiheen Kasva urheilijaksi -teemoja kohti Kehity huippu-urheilijaksi teemoja ja tavoitteita.

Leirityksiä järjestetään ensimmäisenä vuotena kahdella opistolla, Vierumäellä ja Vuokatissa. Leiritykset linkitetään Vierumäellä yläkoululeirien yhteyteen ja 2. asteen uimarit ovat opistoilla 9. luokan oppilaiden kanssa samaan aikaan.
Leirejä järjestetään yksi syksyllä ja kaksi keväällä. 

Uimarin ei tarvitse olla käynyt yläkoululeiritystä osallistuakseen 2. asteen leiritykseen. Leirit järjestetään ensisijaisesti ensimmäisen vuoden opiskelijoille, mutta vanhemmillakin opiskelijoilla on mahdollisuus päästä mukaan, jos leireillä on tilaa. Hakemuksessa kartoitetaan mm. uimarin harjoittelutaustaa sekä uinnillista tasoa. Molemmille paikkakunnille haetaan samalla lomakkeella.
 

Hakuaika leireille on 9.4.-13.5.2024. Hakulomake

 

Sisällöt ja niiden toteutus 

Leirien sisällöissä kehitetään lajiharjoittelun ja monipuolisten fyysisten ominaisuuksien harjoittelun lisäksi erityisesti psyykkisiä, sosiaalisia ja elämänhallinnan taitoja. Leirityksissä hyödynnetään Olympiakomitean Kehity huippu-urheilijaksi harjoituskirjan sisältöjä ja lajikohtaisia tarpeita. Sisältöjä on kolmelle vuodelle ja täten mahdollinen neljäs vuosi alkaa sisältöjen suhteen alusta. Leiritykseen voi hypätä mukaan missä vaiheessa tahansa, sillä vuodet kiertävät osissa 1, 2 ja 3. Kaikki opiskelijat suorittavat samaa osaa, riippumatta siitä milloin he ovat leirityksensä aloittaneet.

 

Joka vuosi on mahdollista suorittaa 5 opintopisteen kokonaisuus. Näistä opinnoista tehdään kirjalliset kuvaukset, joita opiskelija voi omassa oppilaitoksessaan ehdottaa valinnaisopintoihinsa / muihin opintoihin suoritteiksi. Opistot eivät kuitenkaan voi taata, että opinnot hyväksiluetaan vaan asia pitää sopia oman oppilaitoksen kanssa. 


Vuoden 2024–2025 opintokokonaisuudet pitävät sisällään mm. seuraavia sisältöjä:
Urheilijan terveys; Urheiluvammojen tehokas ehkäisy, infektiot ja ylikuormitustila
Vastuullisuus ja antidoping
Elämänhallintataidot: Urheilijan talous 
Lajin psyykkissosiaaliset vaatimukset ja niiden suunnitelmallinen kehittäminen: Tietoisuudentaidot 

 

 

VUOKATTI-RUKA URHEILUAKATEMIAN LEIRITYS VUOKATISSA

 

Leiriajankohdat:

1. leiri vko 40 (29.09.24 – 04.10.24)
2. leiri vko 07 (09.02.25 – 14.02.25)
3. leiri vko 16 (12.04.25 – 17.04.25)

Leirien hinta

81 €/vrk joka sisältää valmennuksen sekä majoituksen ja täysihoidon iltapalalla Vuokatin urheiluopistolla, kaikki ruokailut urheiluopistolla. Lisäksi leirillä peritään n 25€ materiaalimaksu (sisältää VRUA tuotteita sekä kehity huippu-urheilijaksi kirja). 

 

Lisätietoja

Jussi Simula 044 371 6364, jussi.simula@vrua.fi
Ilkka Haipus 040 773 1322, ilkka.haipus@ihsc.fi

 

 

LEIRITYS VIERUMÄELLÄ

 

Leiriajankohdat (9lk. ja toinen aste)

1. leiri vko 39 (22. - 27.9.2024)
2. leiri vko 07 (9. - 14.2.2025)
3. leiri vko 15 (6. - 11.4.2025)

 

Hinnat

Yhden leirin hinta on 92,50€/vrk eli 462,50€, jolloin kokonaishinta lukuvuodelle on 1387,50€. Leireille sitoudutaan lähtökohtaisesti koko lukuvuodeksi.  Hintaan sisältyy opistotasoinen majoitus täysihoidolla (aamiainen, lounas, välipala, päivällinen& iltapala) sekä Priima-oppimisalustan käyttö ja kehity huippu-urheiljaksi sähköinen materiaali.


Yhteyshenkilö
Hannele Impola
hannele.impola@vierumaki.fi