Uimaliiton johtama lasten ja nuorten valmennustoiminta laajenee

#UUTINEN #UINTI 17.5.2022

Uintikausi 2022/23 tuo uudistuksia lasten ja nuorten Uimaliiton johtamaan leiritys- ja maajoukkuevalmennustoimintaan. Toiminnan muutoksen tavoitteena on vahvistaa liittojohtoista valmennustoimintaa ja saada yhä enemmän uimareita liittojohtoisen leirityksen piiriin.
 
Valmennustoiminnan ensimmäinen kulmakivi on vuonna 2021 startattu alakouluikäisten alueleiritys. Kuudella eri paikkakunnalla toteutettavan leirityksen raamit luodaan Uimaliittojohtoisesti. Leiritys, jonka piiriin nousee jopa 175 nuorta 5.-6.-luokkalaista uimaria, sai ensimmäisellä toimintakaudellaan rohkaisevan vastaanoton.
 
”Kokeilu onnistui hienosti ja uimarit pääsivät harjoittelemaan yhdessä ja tutustumaan alueen muihin uimareihin. Uskon, että tällaisiin leirityksiin valituksi tuleminen tuo lisää motivaatiota sekä uimarille että valmentajalle”, iloitsee Uimaliiton nuorten valmennuksen vastaava Marjoona Teljo.
 
Alakouluikäisten leirityksen muutos koskee poikien ikäluokkaa, joka edellisvuonna on vielä ollut 6.-7.-vuosiluokka. Tulevalle kaudelle kaikki uimarit valitaan 5.-6.-vuosiluokilta.
 
Uutuutena kaudelle 2022/23 starttaa leiritys yläkouluikäisille. 7.-9.-vuosiluokilta alueleiritykseen valitaan laajamittaisesti 120 uimaria. Yläkouluikäisten alueleiritykset toteutetaan viidellä eri urheiluopistolla Uimaliiton valmennuksen raamien mukaisesti.
 
”Yläkouluikäisille toivomme leirien lisäävän motivaatiota ja antavan uusia ärsykkeitä päivittäisharjoitteluun. Valmennus on teemoitettua ja kohdentuu ikäkausittain urheilijan polun mukaisesti. Toivomme leirien vahvistavan myös uintiyhteisöä”, pohtii Teljo.
 
Leirityksen osatavoitteena on lisätä vuorovaikutusta valmentajien kesken. Valmentajien toivotaan osallistuvan entistä enemmän yhteisiin foorumeihin.
 
”Niin ala- kuin yläkouluikäisten leiritysten jälkeen kokoamme valmentajia yhteisiin Teams-palavereihin, missä käymme läpi leireillä esiinnousseita huomioita ja keskustelemme yleensäkin uintivalmennuksesta”, jatkaa Teljo.
 
Ala- ja yläkouluikäisten leirityksen laajentaminen vastaa Uimaliiton strategisia menestymisen tavoitteita. Uudet ja rohkeatkin avaukset valmennuksen polulla ovat merkki uudistumisesta ja valmennuksen kysyntään vastaamisesta. 

Rollo-joukkue muuttuu nuorisojoukkueeksi

Uimaliiton nuorten valmennuksen vastaava Marjoona Teljo korostaa leiritys- ja valmennustoiminnan uudistuksen jalkauttavan valmennuksen raameja paremmin eri ikäluokkien uimareille ja uimarin polulle. Ala- ja yläkouluikäisten alueleirityksen kehittyessä muutoksia on tehty myös nuoriso- ja juniorijoukkueisiin.
 
Rollo-joukkue laajenee yhdellä ikäluokalla ja toimii jatkossa nuorisojoukkue-nimellä. Nuorisojoukkueen jälkeen uimarin portaita on mahdollista kiivetä juniorimaajoukkueessa ja nuorten maajoukkueessa. Joukkueuudistuksen tavoitteena on tarjota entistä kohdennetumpaa valmennusta ja asiantuntija-apua nuorten joukkueisiin valituille motivoituneille uimareille, mutta samaan aikaan mahdollistaa entistä laajemmalle yläkouluikäisten joukolle liittojohtoinen leiritys.
 
”On hienoa saada iso joukko uimareita leiritystemme piiriin ja olla luomassa uusia kokemuksia sekä tuomassa intoa kotiharjoitteluun. Toivon myös valmentajaverkoston kasvavan entisestään ja vuoropuhelun lisääntyvän kaikkien toimijoiden kesken”, lopettaa Teljo.
 
Lisätietoja uimarin polusta ja eri joukkueista