Maajoukkueet

Uimarin polku

Tasapainoinen huippu-uimari on uimarin polun tavoite ja tahtotila. Uimari on kaiken toiminnan keskiössä. Uimari kasvaa ja kehittyy osaavan valmennuksen ja yhdessä onnistumisen ilmapiirissä.

Uimarin polku perustuu lapsen ja nuoren luontaiseen kehittymiseen alle 7-vuotiaasta varhaiseen aikuisikään saakka. Polku kuvaa eri ikävaiheiden taitoja, harjoitusmääriä ja valmennuksen sisällön painopisteitä sekä kertoo biologisen iän ja muiden luontaisten ominaisuuksien kehittymisestä uimarin eri ikävaiheissa. 

Uimarit etenevät polulla yksilöllisten ominaisuuksiensa ja vahvuuksiensa mukaisesti, ja kunkin uimarin henkilökohtainen valmentaja päättää uimaripolun yksityiskohtaisemmasta soveltamisesta valmentamisessaan. 

Polku myös laajentaa näkemystä siitä, miten valmennustapahtumaan osallistuvien ja liittyvien toimijoiden, myös vanhempien, roolit ja haasteet kehittyvät uimarin eri ikävaiheissa. Uimarin polku kattaa koko elinkaaren. Se on parhaimmillaan suhde veteen 3-vuotiaan peuhuryhmästä 90-vuotiaan masters-harjoitteluun.

Päivitetty Uimarin Polku Pisarassa: pisara.uimaliitto.fi

Uintimaajoukkueiden toimintasuunnitelmat 

Maajoukkueiden toimintasuunnitelmat ovat osa Uimaliiton toimintasuunnitelmaa.