Uintiurheilulle neljä myönteistä seuratukipäätöstä

#SÄHKE 21.4.2020

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vuoden 2020 seuratuet. Liikunta- ja urheiluseuroille jaetaan yhteensä 3,5 miljoonaa euroa seuratoiminnan kehittämistukea. Tämä tuki on ministeriön vuosittain jakama avustus, eikä se ole sidoksissa koronatilanteeseen.  Uimaliiton seuroista neljä sai tukea, yhteensä 26 500 euroa. 

Seuratuen avulla lisätään lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia sekä tuetaan paikallista seuratoimintaa ja liikunnallisen elämäntavan edistämistä. Tukea myönnettiin 358 hankkeelle, joista uusia hankkeita on 246 ja jatkohankkeita 112. 

Uimaliiton jäsenseuroista uusia seuratukihakemuksia lähetettiin 14 seurasta. Uintiurheiluseurojen saamien tukien määrä vaihteli 4 000–14 000 euron välillä, ollen yhteensä 26 500 euroa. Neljän tukea saaneen seuran joukossa oli yksi edellisen vuoden jatkohakemus, loput kolme olivat uusia hankkeita. Vuonna 2019 tukea sai kahdeksan uintiurheilun seuraa, yhteensä 69 000 euroa. Hakemuksia lähetettiin tuolloin 11 uintiurheilun seurasta. 

OKM:n seuratukea 2020 saaneet uimaseurat: 

  • Haminan Uimaseura * 
  • Lahden Uimaseura 
  • Rauman Uimaseura 
  • Turun Uimarit 

* edellisen vuoden jatkohanke 

Lisätietoa Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteesta