Kilpailutoimintaa avataan vaiheittain

#UUTINEN 20.5.2020

Koronavirustilanteen muuttuessa Suomessa ja viruksen leviämistä ehkäisevien rajoitusten vaiheittaisen purkamisen seurauksena Suomen Uimaliiton alainen kilpailutoiminta voi käynnistyä vaiheittain.

Aluehallintovirastot ovat tehneet 19.5.2020 tartuntatautilain mukaiset päätökset, joilla kielletään kaikki yli 50 hengen sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoontumiset 30.6.2020 asti.

Kilpailutoiminta kesä-heinäkuussa 1.6.-31.7.

Suomen Uimaliiton jäsenseurat voivat järjestää yleismääräysten 7 § 6 kohdan mukaisia kategorian muut kilpailut tapahtumia alkaen 1.6.2020.

Kilpailutapahtumasta on toimitettava yleismääräysten mukainen kilpailuilmoitus seitsemän (7) vuorokautta ennen tapahtumaa osoitteeseen kilpailut@uimaliitto.fi. Kilpailuilmoituksessa tulee olla seuraavat tiedot: kilpailupaikka, ajankohta, lajiohjelma sekä kilpailunjohtajan nimi. Lisäksi seurojen on noudatettava viranomaisten määrittämiä kokoontumisrajoituksia sekä huolehdittava turvaetäisyyksien ja hygienian noudattamisesta.

Tapahtuman järjestelyt on hyväksytettävä uimahallin käytöstä vastaavalla taholla ja hyväksytty suunnitelma on toimitettava lisätietona kilpailuilmoituksen liitteeksi viimeistään kuusi (6) tuntia ennen tapahtuman alkua.

Kilpailutulokset hyväksytään Tempus-järjestelmään vain niistä tapahtumista, joista on toimitettu määräaikaan mennessä tarvittavat tiedot. Suomen Uimaliitto pidättää oikeuden olla myöntämättä kilpailulupia ja tarvittaessa keskeyttää kilpailutoiminta viranomaisohjeistuksen tai koronavirustilanteen muuttuessa.

Kilpailutoiminta elokuussa 1.8.-31.8.

Suomen Uimaliiton jäsenseurat voivat järjestää yleismääräysten mukaisia kohdan 7 § 4 kohdan kansallisia sekä 7 § 6 kohdan muut kilpailut tapahtumia alkaen 1.8.2020.

Säännöistä poiketen 1.–31.8.2020 kansalliset kilpailut voidaan järjestää kevennetyllä kilpailulupamenettelyllä. Kilpailutapahtumasta on toimitettava asianmukainen kilpailuilmoitus sekä kilpailukutsu 7 vuorokautta ennen tapahtumaa osoitteeseen kilpailut@uimaliitto.fi. Kilpailuilmoituksesta tulee olla seuraavat tiedot: kilpailupaikka, ajankohta, lajiohjelma, starttimaksun suuruus sekä kilpailunjohtajan nimi. Tapahtuman järjestelyt on hyväksytettävä uimahallin käytöstä vastaavalla taholla ja hyväksytty sunnitelma on toimitettava lisätietona kilpailuilmoituksen liitteeksi viimeistään kuusi (6) tuntia ennen tapahtuman alkua. Kilpailutulokset hyväksytään Tempus-järjestelmään vain niistä tapahtumista, joista on toimitettu määräaikaan mennessä tarvittavat tiedot. Suomen Uimaliitto pidättää oikeuden olla myöntämättä kilpailulupia tapahtumiin ja tarvittaessa keskeyttää kilpailutoiminta viranomaisohjeistuksen tai koronavirustilanteen muuttuessa.

Kilpailutoiminta syyskuusta 1.9. alkaen

Kilpailutoiminta jatkuu vahvistetun kilpailukalenterin mukaan, noudattaen viranomaisten kulloinkin voimassa olevia rajoitustoimia sekä ohjeistuksia. Suomen Uimaliitto pidättää oikeuden keskeyttää kilpailutoiminta viranomaisohjeistuksen tai koronavirustilanteen muuttuessa. Lisäksi seurojen on noudatettava viranomaisten määrittämiä kokoontumisrajoituksia sekä huolehdittava turvaetäisyyksien ja hygienian noudattamisesta.

Toimintaohjeita ja lisätietoja

Tartuntojen ehkäisemiseksi tarpeettomia lähikontakteja tulee välttää kilpailutapahtumissa:

  • Turvataan lähikontaktien välttämiseksi turvavälien ylläpitämisen mahdollisuus: osallistujamäärä rajataan siten, että henkilöiden väliin jää vähintään 1–2 metriä.
  • Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, tulee osallistujia muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä. Turvavälien ylläpitoa voidaan varmistaa esimerkiksi riittävällä opastavalla henkilökunnalla, etäisyysopasteilla ja ehkäisemällä pitkien jonojen syntyä osallistujien saapumis- ja jakautumisjärjestelyin.

Oikeisiin käytäntöihin ohjaavaa tiedotusmateriaalia suositellaan jaettavaksi kilpailutapahtumissa tietoisuuden lisäämiseksi. Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja:

  • Tultaessa sisätilaan tai rajattuun ulkotilaan käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulee olla helposti saatavilla.
  • Kädet pestään vedellä ja saippualla aina ennen ruokailua sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin. Jos käsienpesu ei ole mahdollista, käytetään käsihuuhdetta.
  • Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.
  • Maskia voi halutessaan käyttää ottaen huomioon siihen liittyvät  ohjeet.

Kilpailutapahtumiin ei saa tulla, jos henkilöllä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.

Suomen Uimaliitto noudattaa Suomen hallituksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, sosiaali- ja terveysministeriön,  opetus- ja kulttuuriministeriön  ja ulkoministeriön linjauksia. Lisätietoa  Valtioneuvoston,  THL:n, OKM:n,  AVI:n  ja Olympiakomitean sivuilla.

Lisätiedot:
Toiminnanjohtaja Sanna Airaksinen, puh. 040 5499 626, sanna.airaksinen@uimaliitto.fi
Kilpailupäällikkö Pasi Salonen, puh. 044 5490 350, pasi.salonen@uimaliitto.fi

Asiasanat

Koronavirus

Lisää vastaavia uutisia