TaTU tavoittelee kansallista ja kansainvälistä menestystä

#UUTINEN #UINTI 20.10.2021

TaTU:n toiminnanjohtaja Juho Allonen kertoo seuran tekevän tiivistä yhteistyötä Tampereen kaupungin kanssa.

Tamperelainen uimaseura TaTU järjestää uimakouluja ja -kursseja kaikenikäisille ja -tasoisille harrastajille. Seura liikuttaa joka viikko jopa 900 innokasta uinnin harrastaa.

Lisenssiuimareita TaTU:ssa on noin 130 ja seurassa panostetaan vahvasti myös kilpa- ja huippu-uintiin.

Seura on linjannut strategiassaan, että se tarjoaa uimaripolun, joka vie kansalliselle ja kansainväliselle tasolle.

– Seuramme huippu-uinnin toiminnasta vastaa päävalmentaja Jere Jännes, joka on kehittänyt meille valmennusjärjestelmän, jossa tähdätään siihen, että uimarilla olisi mahdollisuudet kehittyä seurassamme kansainväliselle huipulle saakka, TaTU:n toiminnanjohtaja Juho Allonen kertoo.

Yhteistyön tekeminen on seuran tärkeä voimavara

TaTU:ssa huippu-uinnin polku, joka jakautuu taito-, rakennus-, erikoistumis-, ja huippuvaiheeseen. Seura pyrkii löytämään lahjakkaat ja sitoutuneet nuoret uimarit, jotka valikoidaan huippu-uimarin polulle tavoittelemaan kansainvälistä menestystä tulevaisuudessa.

Huippuvalmennuksen toteuttaminen vaatii seurassa sitoutuneita ja innokkaita valmentajia, jotka ovat valmiita jatkuvasti kehittämään itseään ja hankkimaan uutta tietoa uintivalmennuksesta.

TaTU:ssa on osoitettu selkeästi resurssit huippu-uinnille ja ammattimaiselle valmentamiselle. Valmennuksen lisäksi tilojen täytyy olla huippu-urheiluun soveltuvia ja tukipalveluiden kunnossa. Lisäksi urheilijalta vaaditaan heittäytymistä ja uskallusta panostaa täysillä huippu-urheiluun.

– Teemme jatkuvasti tiivistä yhteistyötä Tampereen kaupungin ja Urheiluakatemian kanssa, jotta harjoitusolosuhteet ja tukipalvelut olisivat mahdollisimman hyvät huippu-uinnille, Allonen sanoo.

TaTU:ssa jokainen huippu-uimari huomioidaan yksilönä ja suunnitelmat tehdään uimarin henkilökohtaisten tarpeiden mukaan. Valmennuksessa seuralla on useita lahjakkaita uimareita, jotka ovat valmiita sitoutumaan huippu-urheilijan elämään.

– Pyrimme tukemaan näitä uimareita myös elämän muilla osa-alueilla, kuten esimerkiksi opiskelussa. Tällöin kokonaisuudesta saadaan huippu-urheilua tukeva, Allonen avaa.

Tampereen kaupungin ja Urheiluakatemian lisäksi TaTU tekee tiivistä yhteistyötä Uinti Tampereen kanssa. Molempien seurojen toimistot sijaitsevat Tampereen Uintikeskuksella ja yhteistyötä tehdään päivittäin kilpauinnin, uimakoulutoiminnan ja olosuhteiden kehittämisen saralla.

– Seuraava isompi yhteinen ponnistuksemme ovat IKM-finaalit joulukuun alussa, Allonen kertoo.

Tulevaisuuden suuntana Tähtiseura -ohjelmassa jatkaminen sekä toiminnan laajentaminen

TaTU on suorittanut huippu-urheilun sekä lasten ja nuorten Tähtiseuramerkit. Seura on hyödyntänyt Tähtiseura-statustaan lisäämällä sen nettisivuilleen ja käyttänyt sitä markkinoinnissaan ja viestinnässään.

Parasta antia Tähtiseuraohjelmassa TaTU:lle oli ulkopuolisen tahon asettamien kriteerien kautta oman seuratoiminnan tarkastelu kriittisesti. Ulkopuolinen auditoija pystyy havainnoimaan seuran toimintaa eri näkökulmista ja vertaamaan sitä muihin seuroihin. Tähtiseuraohjelmassa TaTU jatkaa tulevaisuudessakin.

– Auditointi toi selvästi esille ne, mitkä ovat meidän vahvuutemme seurana ja missä olisi vielä parannettavaa, Allonen sanoo. 

Osaamisen kehittämisestä TaTU:ssa huolehditaan tarkkailemalla jatkuvasti toimintaympäristön muutoksia ja havainnoimalla mitä osaamista seuraavaksi tarvitaan. TaTU tarjoaa työntekijöilleen, valmentajilleen, ohjaajilleen ja muille seuratoimijoille kouluttautumismahdollisuuksia.

TaTU haluaa olla tunnettu yhteisöllisyydestä, laadukkaasta tekemisestä ja urheilullisesta menestyksestä. Tulevaisuuden tavoitteena on saavuttaa menestystä niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Lisäksi seura haluaa tarjota mahdollisuuden elinikäiseen uinti- ja seuratoiminta harrastukseen ja tavoitteena on laajentaa uimakoulu- ja kurssitoimintaa entisestään.

Lue lisää Tähtiseura-ohjelmasta:

Uimaliitto kutsuu kaikki jäsenseuransa Tähtiseura-polulle

Mikä on Tähtiseura-polku ja miksi sille kannattaa lähteä?

Tutustu myös Tähtiseura Aurajoen Uintiin

Asiasanat

Tähtiseurat