Joensuun Uimaseuralle Tähtimerkit kertovat seuratyön laadusta

#UUTINEN #UINTI 29.10.2021

Seuralle on tärkeää, että ihmiset iästä riippumatta pääsevät tekemään itselleen rakasta harrastustaan koko perheen voimin.

Joensuun Uimaseura liikuttaa ihmisiä vauvasta vaariin. Seura tarjoaa jäsenille mahdollisuuden edetä harrastuspolulla niin pitkälle kuin haluaa ja tarjoaa myös jokaiselle mahdollisuuden valita polultaan itselleen sopivat asiat.

Seuralla on kaksi Tähtimerkkiä: lasten ja nuorten sekä aikuisten Tähtiseuramerkki. Joensuun Uimaseurassa ollaan ylpeitä molemmista saavutetuista Tähtiseuramerkeistä ja ne merkitsevät seuralle sitä, että seura on arvoiltaan, toimintamalleiltaan ja toimintakulttuuriltaan laadukas. 

Tähtiseura-status on auttanut luomaan hyviä toimintatapoja ja -kulttuureja seuraan. Sen myötä seuraan kuuluvat jäsenet voivat kokea toiminnasta riippumatta seuran olevan turvallinen paikka harrastaa.

– On äärimmäisen tärkeää, että seuraa ja sen toimintaa arvioidaan ja tarkastellaan seuran sisältä ja ulkopuolelta tietyin väliajoin, toiminnanjohtaja Marjo Siintomaa-Toljander kertoo.

Tähtiseura-logo on laitettu seuran tiedotteisiin, kurssimainoksiin, nettisivuille sekä sosiaaliseen mediaan. Tähdet on ripustettu myös päähallin 25 metrin altaan matalaan päähän muistuttamaan seuralaisille hienosta asiasta.

– Saimme Tähtiseura-auditoinnista uusia näkökulmia oman toimintamme tarkasteluun sekä välineistöä toiminnan kehittämiseen. Auditointi antoi varmuutta seuran toimintaan ja ymmärsimme, että teemme asioita oikein, Siintomaa-Toljander kertoo.

Seurassa koetaan tärkeänä toiminnan tarjoaminen kaikille

Joensuun Uimaseuralla on erilaisia ryhmiä perheuinnista lasten uimakouluihin, lasten ja nuorten harrasteryhmiä sekä kilparyhmiä eri tasoisille uimareille. Aikuisille seura tarjoaa aikuisten uimakouluja, tekniikkaryhmiä, mastersryhmiä, senioreiden tekniikkakursseja sekä senioreiden kuntosaliryhmiä.

Seurassa voi harrastaa myös uimahyppyjä eri tasoilla, kuten lasten uimahyppykoulussa ja jatkoryhmissä, edustusryhmässä ja aikuisten uimahyppykoulussa.

– Tarjoamme myös yrityksille työhyvinvointi toimintaa. Ohjaamme yhteistyössä Joensuun kaupungin kanssa koulu-uinteja ja järjestämme yksityisopetuksia kaikenikäisille vesiliikunnasta kiinnostuneille, valmennuspäällikkö Juha Turunen kertoo.

Uinninopetus, harrasteuinti sekä kilpa- ja huippu-uintiurheilun näkökulmasta uimaseura kokee tärkeäksi, että he pystyvät tarjoamaan toimintaansa kaikille sitä haluaville. Seuralle on tärkeää, että ihmiset iästä riippumatta pääsevät tekemään itselleen rakasta harrastustaan koko perheen voimin.

– Meille on tärkeää olla osaltamme yhdistämässä ihmisiä ja pystyä mahdollistamaan laadukas uinninopetus jokaiselle, Turunen kertoo.

Palveluiden toteutuminen vaatii Joensuun Uimaseuralta ammattimaisen hallituksen ja operatiivisen johdon. Riittävä määrä koulutettuja ohjaajia ja allastilaa sekä kunnollinen välineistö ja innokkuus kehittää uusia asioita palvelevat uimaseuran toimintaa. Myös viestintä on tärkeässä asemassa seurannan tekemisessä.

Osaamisen ja toiminnan kehitys koetaan tärkeänä Joensuussa

Seuran ohjaajille ja valmentajille järjestetään säännöllisin väliajoin sisäisiä koulutuksia eri aihealueista. Osaamisen kehittämisessä hyödynnetään myös Uimaliiton sekä tarvittaessa muiden lajien ja yhdistysten koulutuksia. Valmentajille on luotu koulutuspolku, jonka avulla pyritään mahdollistamaan ohjaajien osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen.

Uimaseurassa seuran toiminnan kehittymistä ja kehityskohtia tarkastellaan vuosittain ja tässä apuna hyödynnetään erilaisia kyselyitä. Mielipiteitä seuran toiminnasta saadaan päätoimisilta ohjaajilta ja valmentajilta. Jäseniltä eli lapsilta, nuorilta ja vanhemmilta saatu tieto on myös erittäin tärkeää.

Seuran strategiaan palataan vuosittain hallituksen ja silloin tarkastellaan asioiden etenemistä ja mietitään toimenpiteitä.

– Ilman näitä tarkasteluja seura ei voi mennä eteenpäin ja kehittyä. Jäsenet, ohjaajat ja valmentajat ovat tärkeimmät tietolähteemme siihen, kuinka seuramme toimii heidän silmissään, sillä he ovat palveluidemme käyttäjiä, Siintomaa-Toljander painottaa.

Tulevaisuuden tavoitteena on laajentaa seuran toimintaa entisestään

Tulevaisuudessa seuran huippu-uinnin polkua halutaan kehittää niin, että se mahdollistaa paikkakunnalle jäämisen myös huippuvaiheen valmentautumisessa. Huippu-uinti tulee olemaan osa seuran toimintaa ja sen tavoitteena on tukea vahvasti seuran valmennus- sekä uimaripolkua.

Myös seuran toimintaa on tarkoitus laajentaa entisestään. Kun halliolosuhteet ja vesipinta-ala kasvavat kaupungissa, kohdistetaan toiminnan laajentamista vähävaraisille, kuntoilijoille ja erityisryhmille.

Joensuun Uimaseura tekee yhteistyötä paikkakunnan muiden urheiluseurojen kanssa. Välinelainaus, valmentajavaihdokset, lajikokeilut sekä koulutusyhteistyö ovat osa seurojen välistä yhteistyötä.

Lajin sisällä tehdään konsultointia eri seurojen kesken sekä koulutuspolkua pyritään jakamaan Itä-Suomen alueella, jotta alueen seurojen valmentajia saadaan koulutettua. Yhteistyö voi sisältää valmennuksen konsultointia, yhteisiä leiriviikonloppuja ja hallituksien sparraamista.

– Toivomme avoimuutta ja vahvempaa viestintää esimerkiksi eri koulutusmahdollisuuksista ympäri Suomen erityisesti Itä-Suomen alueen seuroilta, Siintomaa-Toljander kertoo.

Henkilöt

Katriina Latvasalo

Asiasanat

Tähtiseurat