Mikä on Tähtiseura-polku ja miksi sille kannattaa lähteä?

#UUTINEN #UINTI #UIMAHYPYT #TAITOUINTI #VESIPALLO 8.10.2021

Uimaliiton palvelutoiminnan asiantuntija Hanna Nyholm avaa, mistä Tähtiseura-polussa on kysymys ja mitä hyötyä seura voi siitä saada.

Tähtiseura-ohjelma tekee näkyväksi kaiken jo tehdyn hyvän työn sekä auttaa ja tukee seuraa kehittämään niitä kohtia, joissa on vielä kehitettävää. Näihin asioihin seura pääsee perehtymään Tähtiseura-polulla. 

Oman tekemisen arviointi voi kuulostaa painostavalta ja tuoda tunteen, että arvioinnissa kaivetaan kaikki epäkohdat esille ja “virheiden korjaaminen” on työlästä ja aikaa vievää. 

Toiminnan kehittämien ei kuitenkaan ole erillinen osa toimintaa vaan sitä tehdään seuroissa jopa huomaamatta jatkuvasti. Tähtiseura-polulle lähtiessään seura usein huomaakin sen, kuinka paljon heillä on jo olemassa valmiina asioita ja toimintamalleja.

Kun seurassa pohditaan Tähtiseura-polulle lähtemistä, voi päätöstä tehtäessä nousta esiin seuraavia kysymyksiä:

 • Mitä Tähtiseura-polulle lähteminen vaatii?
 • Tarkoittaako Tähtiseura-polulle lähteminen automaattisesti Tähtimerkin tavoittelemista vai voiko polulla olla ilman Tähtiseuramerkkiä?
 • Hyötyykö seura Tähtiseura-polulle lähtemisestä vai tuottaako polulla oleminen vain lisätyötä?
 • Kun päätös polulle lähtemisestä on tehty, miten sitten edetään?

Tähtiseura-ohjelma ja -polku on jaettu osa-alueisiin, joten seura voi tehdä kehitystyötä osissa, omaan tahtiin – yksi osa-alue kerrallaan tai kaikki osa-alueet samaan aikaan. Jokainen polulla oleva seura laatii oman aikataulun ja tavoitteet kehityspolulleen, eikä ole vain yhtä oikeaa tapaa olla mukana.

Toisilla seuroilla arviointi ja kehitystyö johtaa Tähtimerkin saavuttamiseen ja osa seuroista taas poimii arvioinnista heille tärkeimmät osat, jolloin tavoitteena ei ole edes saavuttaa Tähtimerkkiä, vaan mukana ollaan halusta kehittää omaa toimintaa.

Mukaan lähteminen ei vaadi seuralta mitään erityistä. Tähtiseura-ohjelmaan voivat ilmoittautua ja Tähtimerkkiä lähteä tavoittelemaan kaikki laadun kehittämisestä kiinnostuneet seurat tai seurojen lajijaostot. Sillä ei ole merkitystä, onko seuralla palkattua henkilöstöä vai toimiiko seura vapaaehtoisvoimin.

Seuran toimintaa ohjaavat toiminnalle asetettujen tavoitteiden lisäksi myös tiedostamattomat ja tiedostetut tavat ja käytännöt. Seuran toimintaympäristö ei ole kuitenkaan stabiili vaan siinä tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat myös toimintaan. Toiminnan kehittämiseksi on hyvä aika ajoin arvioida omaa toimintaa ja sen suhdetta toimintaympäristöön.

Uimaliitto kutsuu kaikki jäsenseuransa mukaan Tähtiseura-polulle kehittämään toimintaansa!

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen yhteinen laatuohjelma, joka tukee seuratoimintaa tarjoamalla seuroille käytännön työkaluja, asiantuntijoiden apua sekä Tähtiseura-verkkopalvelun Suomisportissa.

Tähtiseura -ohjelmaan mukaan lähteminen tapahtuu seuraavasti:

 • Päätös lähteä mukaan – halu kehittää ja tarkastella seuran toimintaa
 • Yhden tai useamman osa-alueen valinta, joita lähdetään kehittämään (lapset ja nuoret, aikuiset, huippu-urheilu)
 • Tiimin kokoaminen: tiimi tutustuu ohjelman laatutekijöihin, tekee suunnitelman ja aikataulun kehittämisprosessista: yhdessä tekemällä saadaan paras mahdollinen hyöty
 • Suomisportin Tähtiseura-verkkopalveluun liittyminen Käyttöönotto - SUOMISPORT
 • Aloituspalaverin sopiminen lajiliiton yhteyshenkilön kanssa (lapset ja nuoret: Hanna Nyholm, aikuiset: Krista Terämaa, Huippu-urheilu: Marjoona Teljo)
  • Itsearvioinnin aikataulu
  • Auditoinnin aikataulu
 • Jatkuva kehittäminen
  • Koulutukset, tilaisuudet, neuvonta ja tuki
  • Itsearviointi ja väliauditoinnit 3 vuoden välein

 

Lisätietoja Tähtiseura-polusta:
Hanna Nyholm, palvelutoiminnan asiantuntija, Hanna.nyholm@uimaliitto.fi / 050 543 9865

Henkilöt

Hanna Nyholm

Asiasanat

Tähtiseurat