Maajoukkueleirien testit

Maajoukkueleirien testipatteristo kuivalla


Maajoukkueiden fysioterapeuttitiimi on yhdessä Uimaliiton valmennusorganisaation kanssa luonut testipatteriston, jonka mukaan uimareille teetetään osa testeistä leireillä ja osa toivotaan tehtövön kotona. Mukaan on valittu testejä, jotka antavat uimarille tärkeää tietoa heidän voimantuotostaan ja liikkuvuudestaan. Lisäksi testien on tärkeää olla helposti toteutettavissa ja mittausten virhemarginaalien pieniä. Moniin testeistä löytyy viitearvoja myös maailmalta.

Alla olevista linkeistä löydät video-ohjeistukset testien toteuttamiseksi. Näin haluamme mahdollistaa seuravalmentajille testien teon mahdollisimman helpoksi ja liiton leirejä vastaavalla tavalla. Sivulle lisätään myös mm. fysioterapeuttien ohjeita tukemaan tuloskehitystä ja vahvistamaan apulihaksia.

Testien toteuttaminen uudistuu

Maajoukkueiden leireillä ei tehdä enää voimatestejä vaan toiveena on valmentajien totetuttaa testaus kotioloissa tietyn aikaikkunan raameissa. Näin mahdollistetaan testien tekeminen optimaalisena ajankohtana ja toisaalta testaus ei täten vie aikaa leirien harjoittelusta. Usein myös 3RM testien jälkeen uimareiden lihakset kipeytyvät ja vievät terää leiriharjoittelusta.  Näin ollen myöskään mahdolliset poissaolot leireiltä eivät estä testien tekemistä tai koko maajoukkueryhmän uimareiden tulosten saamista. 

Toiveena on myös saada isompaa dataa kerättyä suomalaisten uimareiden voimatasoista. Samalla kun valmentajat tekevät testejä MJ-uimareille, on helppo testata koko ryhmä ja ilmoittaa tulokset laatimamme kyselyn kautta uimaliitolle. Pitkällä tähtäimellä on tavoite saada kasaan suomalaista dataa lapsista aikuisiin, jolloin myös maajoukkueiden ulkopuolella olevat uimarit saavat käsityksen millaisella tasolla Suomen parhaimmat uimarit ovat ko. mittareilla mitattuna. Samalla toivomme näkevämme progressiota eri maajoukkueiden välillä ja erityisesti aikuisten huippujen luovan muille tavoiteltavia arvoja.
Linkit tulosten kyselyyn lähetään valmentajille tai sen voi pyytää osoitteesta: marjoona.teljo@uimaliitto.fi

Alla olevassa linkissä on koontia ja keskiarvoja aikaisempien vuosien testituloksista, joita on tehty uimaliiton leirityksissä
Testitulosten koontia

 


Alla kattavat video-ohjeet ja esimerkit testiliikkeisiin

Voimatestit

Leuanveto lisäpainolla 3RM

Kyykky tangolla 3RM

Penkki 3RM

Olkakierron voima


Liikkuvuustestit

Nilkkojen liikkuvuus

Rintakehän kierto

Liukuasento


Lasten voimatestit (ohjeet pdf-tiedostossa)

Kyykky 5kg painolla

Punnerrus

Leuanveto ilman painoja (videolla tehdään painoilla)

Lisäksi yllämainitut liikkuvuustestit

  • Kirjalliset ohjeet testien tekemiseen täältä
  • Ohjeet olkapääharjoitteisiin löydät tästä

Uinnin tasotestit

Maajoukkueleireillä tehdään uinnin tasotesti pääsääntöisesti 7x200m testinä. Vanhemmat uimarit voivat tehdä myös 10x100m testin, jos ovat tehneet sitä aikaisemmin. Tärkeää von voida seurata nimeomaan oma kehitystään ja tulosten tulee olla vertailukelpoisia.
Laktaattimittauksilla pyritään selvittämään uimarin kestävyyden tasoa veren laktaattipitoisuuden nousuun perustuen asteittain kasvavassa rasituksessa. Lue lisää aiheeseen liittyvästä uutisesta  täältä. Ohjeet tasotestin (laktaattitestin) suorittamiseen löydät tästä


Aiheeseen liittyvää materiaalia

Jukka Kapasen pitämän luennon materiaali löytää tästä (uimarin fyysisen suorituskyvyn testaus)

Keskiarvoja NMJ-uimareiden tuloksista 10 vuoden ajalta sekä JRMJ-kooste kolmelta leiriltä. pdf-tiedosto

Polar one - napin käyttö uinnissa ja harjoitusalueiden seuranta Polar Team/Club sovelluksesta. Ohjeet tasotestin hyödyntämiseen, pdf-tiedosto.