Maajoukkueleirien testit

Maajoukkueleirien testipatteristo kuivalla

Maajoukkueiden fysioterapeuttitiimi on yhdessä Uimaliiton valmennusorganisaation kanssa luonut testipatteriston, jonka mukaan liiton leireillä tehdään uimareille testit. Mukaan on valittu testejä, jotka antavat uimarille tärkeää tietoa heidän voimantuotostaan ja liikkuvuudestaan. Lisäksi testien on tärkeää olla helposti toteutettavissa ja mittausten virhemarginaalien pieniä. Moniin testeistä löytyy viitearvoja myös maailmalta.

Pitkällä tähtäimellä on tavoite saada kasaan suomalaista dataa lapsista aikuisiin, jolloin myös maajoukkueiden ulkopuolella olevat uimarit saavat käsityksen millaisella tasolla Suomen parhaimmat uimarit ovat ko. mittareilla mitattuna. Samalla toivomme näkevämme progressiota eri maajoukkueiden välillä ja erityisesti aikuisten huippujen luovan muille tavoiteltavia arvoja.

Sivulta löydät ohjeistuksen testien toteuttamiseksi sekä videoklipit mittausten tekemisen tueksi. Näin haluamme mahdollistaa myös seuravalmentajille testien teon liiton leirejä vastaavalla tavalla. Tulevaisuudessa toiveena onkin toteuttaa testit kotiolosuhteissa oman valmentajan kanssa, jolloin testiajakohta voidaan valita kotiharjoittelun rytmin mukaan ja samalla aikaa säästyy leireiltä muuhun toimintaan. Näin ollen myöskään mahdolliset poissaolot leireiltä eivät estä testien tekemistä tai koko maajoukkueryhmän uimareiden tulosten saamista.

Sivulle lisätään myös mm. fysioterapeuttien ohjeita tukemaan tuloskehitystä ja vahvistamaan apulihaksia.

Materiaaleja:

  • Maajoukkueleirien testipatteriston kuivalle sekä ohjeistukset ja videoita testeihin löydät pdf-tiedostona tästä.
  • Rolloijoukkueen leirillä tehtävät testit ja ohjeet läydät tästä
  • Ohjeet olkapääharjoitteisiin löydät tästä.
  • Ohjeet tasotestin (laktaattitestin) suorittamiseen löydät tästä. Laktaattimittauksilla pyritään selvittämään uimarin kestävyyden tasoa veren laktaattipitoisuuden nousuun perustuen asteittain kasvavassa rasituksessa, lue lisää täältä