Uimahyppääjien kerho Härvelille myönnettiin aikuisliikunnan tähtimerkki

#UUTINEN #UIMAHYPYT 11.6.2024

Kuva: Markku Vainio.

Uimahyppääjien kerho Härveli on vuonna 1946 perustettu seura, joka toimii Helsingissä. Seuran toimintamuotoina ovat aikuisten, lasten ja nuorten uimahyppytoiminta.

Seuran matka kohti tähtimerkkiä alkoi joulukuussa 2022. Seura on tehnyt pitkäjänteistä kehittämistyötä prosessin aikana. Tähtiseuraprosessi on osoittanut, että Härveli haluaa toteuttaa laadukasta ja kestävää seuratoimintaa jäsenilleen. Seuran vapaaehtoiset tekevät työtä suurella sydämellä, ja seuratoiminta Härvelissä on aidosti yhteisöllistä ja merkityksellistä.

– Prosessi vahvisti olemassa olevaa ajatusta Härvelistä tiiviinä yhteisönä, jossa jokainen voi tuntea olevansa tärkeä osa porukkaa ja jossa jokaisen jäsenen hyvinvointiin kiinnitetään huomiota. Prosessi näytti selväksi, miten jokaisen työpanoksella on väliä ja että kaikkien apu, oli se kuinka suurta tai pientä, on merkityksellistä. Prosessin loppukirin aikaan oli hienoa nähdä, kuinka monet seuran jäsen kokivat Tähtimerkin saamisen merkityksellisenä, Härvelin tähtiseuravastaava Suvi Juhas kommentoi prosessia yhdessä muun tähtiseuratiimin kanssa.

Tähtimerkin saaminen tulee ohjaamaan seuran toimintaa tulevaisuudessa. Vaikka monia asioista oli seurassa aiemminkin tehty, puuttuivat heiltä kirjalliset ohjeet ja suunnitelmat suurimmasta osasta. Tähtimerkki -hankkeen myötä seurassa tehtiin paljon materiaalia ja nyt toiminta on rakenteeltaan selkeämpää ja suunnitelmallisempaa.

Jatkossa esimerkiksi palautteen kerääminen niin seuran jäseniltä kuin kurssilaisiltakin tulee olemaan jäsennellympää ja palautteen avulla seuran toimintaa voidaan ohjata vieläkin paremmaksi. Myös seuran sisäisen toimintakirjan koostaminen on tuonut toimintamallit ja -ohjeet yksiin kansiin, josta niitä on kaikkien helppo tarkastella. Jotta toimintakäsikirja tulee palvelemaan seuran tarpeita vieläkin paremmin, on sen kehitystyön päivittämisen jatkuttava Tähtimerkin saavuttamisen jälkeenkin.

– Tähtimerkki on arvo jo itsessään. Se kertoo, että Härveli täyttää Olympiakomitean asettamat laatutavoitteet ja on hyvä sekä turvallinen paikka harrastaa. Härveliläisille merkki kertoo, että seura on halukas kehittymään ja kehittämään toimintaansa tarjotakseen harrastajille parhaat mahdolliset olosuhteet harrastaa, seuran tähtiseura -tiimi toteaa.

Erityiskiitokset tähtiseuraprosessin läpiviemisestä kuuluvat seuran tähtiseuratiimille, joka on tehnyt suuren työn tunnuksen eteen. Tähtiseura-auditointi suoritettiin onnistuneesti viime kuussa yhdessä Suomen Uimaliiton ja seuran ihmisten kanssa. Uimahyppääjien kerho Härveli on Uimaliiton ensimmäinen uimahyppyihin sekä aikuisliikuntaan painottunut tähtiseura.

Seura kokee heidän ylivoimaisesti suurimmaksi vahvuudekseen ihmiset. Tähtiseura prosessin aikana seura muodosti yhteisiä arvojaan kysymällä jäseniltään ajatuksia seuran toiminnasta. Yhteisten arvokeskustelujen pohjalta seuran arvoiksi päätyivät ilo, arvostus ja yhteisöllisyys, jotka kuvastavat loistavasti sitä, mistä Härvelissä on kyse. Kyselyssä nousi vahvasti esille perheenomaisuus ja yhdessä olemisen ilo, joita pidetään seurassa erityisen tärkeinä ominaisuuksina.

– Perheenomaisuus olisi myös minun sanavalintani kuvaamaan kotiseuraani yli 20 vuoden ajalta. Toisena vahvuutenamme pidän ehdottomasti periaatettamme olla kaikkien uimahyppyseura. Emme vaadi jäseniltämme aikaisempaa osaamista tai taitotasoa ja pyrimme pitämään harrastamisen kustannukset kohtuullisina. Haluamme, että kuka tahansa voi aloittaa uimahyppyharrastuksen, Juhas iloitsee ja jatkaa:

– Seuran visio kertoo mielestäni hienosti seuran tulevaisuuden tavoitteista: Vuonna 2030 Härveli on kansainvälisesti tunnustettu uimahyppyseura, jonka laadukas valmennusmalli tarjoaa jokaiselle iästä riippumatta uimahyppäämisen iloa sekä mahdollisuuksia kilpailla ja ylittää itsensä. Härvelin Masters-hyppääjät ovat tunnettu osa kansainvälistä Masters-yhteisöä ja sielläkin inspiraation lähteenä.

Aikuisliikunnan tähtimerkki luovutettiin lauantaina Helsingissä Mastersmestaruuskilpailuiden yhteydessä

Seuran tekemä kehitystyö sai ansaitun kiitoksen lauantaina 8. kesäkuuta, kun tähtimerkki myönnettiin seuralle uimahyppyjen Mastersmestaruuskilpailuiden yhteydessä Mäkelänrinteen uimahallissa. Tähtimerkin luovutti Uimaliiton aikuisliikuntavastaava Annimari Korhonen ja sen vastaanotti Uimahyppääjien kerho Härvelin tähtiseuravastaava Suvi Juhas. 

– Tähtiseuraohjelma on auttanut seuraamme kehittämään toimintaamme entistä strukturoidumpaan suuntaan. Olemme päätyneet pohtimaan vanhoja toimintamalleja uusin silmin ja luomaan täysin uusia tapoja toimia. Mitä tunnetummaksi tähtiseuraohjelma tehdään, sitä suurempi merkitys merkillä on harrastusseuraansa valitsevalle henkilölle. Toivottavasti tähtiseuraohjelma kasvaa sellaisiin mittasuhteisiin, että jokainen tunnistaa merkin ja sen arvon. Uimaliitolle haluan osoittaa erityiskiitoksen kaikesta tuesta ja avusta, jota olemme prosessin aikana saaneet, Juhas sanoo.

Isot onnittelut Härveli!