Rudolphin pisteet uinnin tasomittarina

Rudolphin pisteillä muutetaan uintituloksia (aikoja) pisteiksi, samaan tapaan kuin FINA-pisteilläkin. Rudolphin pisteet ottavat huomioon uimarin iän, toisin kuin FINA-pisteet.

Tässä on linkki vuoden 2022 Rudolph-pistetaulukkoon

Mikä ihmeen Rudolph?

Rudolphin pisteillä ei ole virallista arvoa, kuten FINA-pisteillä, mutta Rudolphin pisteet perustuvat niin suureen todelliseen tulostietokantaan, että Rudolphin pisteiden käyttö on perusteltua uimareiden tasovertailussa.

Alkuperältään Rudolphin taulukko on saksalainen uinnin pisteytysjärjestelmä, jolla määritellään perusteet eri valmennusryhmien valinnalle. Valintojen taustalla on tarve pystyä löytämään jo nuorena ne uimarit, joilla on suurin tulevaisuuden menestyspotentiaali. Siksi Rudolphin pisteissä eri ikäryhmille on määritelty omat pisterajansa. Monissa maissa, myös Suomessa, Rudolphin taulukkoa käytetään eri maajoukkueryhmien valintoihin.

Rudolphin pisteet perustuvat taulukkomalliin

Rudolphin pisteet perustuvat laskennalliseen mallin, jonka on luonut saksalainen Dr. Klaus Rudolph. Malli nimettiinkin Rudolphin taulukoksi. Taulukko kertoo tyypillisen tilastollisen kehityskulun kahdeksan ikävuoden ja avoimen sarjan välillä.

Tilastollinen tausta tulee ainoastaan Saksasta, mutta se sisältää tuhansia tilastoaikoja eri ikäsarjoista. Tilastoaikojen vertailuun otetaan mukaan myös maailman top 10:n ranking-ajat, jotka lisätään vuosittain luokitusjärjestelmään 1 (erittäin heikko) – 20 (kansainvälinen huippu). Pienimmät pisteet ovat vakioidut ja niin taulukot voidaan luoda eri tasoille. Rudolphin mukaan uimareiden ajat eri ikäsarjoissa noudattavat varsin hyvin tiettyä vähenevää funktiota iän suhteen. Ikäsarjan ja lajin sisällä 1–20 luokitus on tehty tämän jälkeen lineaarisesti ajan suhteen.

Uimarin urakehitys

Lapsuudessa ja nuoruudessa esiintyy usein suuria eroja suorituskyvyssä, jotka liittyvät biologiseen kehitykseen ja sen henkilökohtaisiin eroihin. Suomen Rollo- tai IKM-lahjakkuus ei ole automaattisesti huippu-uimari tai olympiakävijä. Samasta syystä myös Klaus Rudolph vaatii taulukon käyttöä Saksassa, jotta ei tarkasteltaisi vain yksittäisiä aikoja unohtaen biologinen kehitysvaihe.

Taulukkoa on kritisoitu siitä, että laskentaperusteena ovat vain saksalaiset tilastot ja joidenkin maiden tilanne eroaa joidenkin lajien osalta taulukosta. Myös poikien puolella 19 vuoden ikäsarjan puuttuminen ei täysin tue alkuperäistä ideaa fyysisen kehityksen huomioimisesta, mikäli taulukkoa käytettäisiin valintakriteerinä kaikkiin maajoukkueisiin ja ikäsarjoihin. Onkin varsin perusteltua, että Rudolphin taulukon rinnalla käytetään FINA-pisteitä juuri aikuisuimareiden kohdalla, jolloin saadaan selkeämpi kuva uimarin tasosta suhteessa maailman kärkeen uran huippuvuosien aikana.