Rollo-uintien aikarajoihin ja kilpailuennätysten kirjaamiseen muutoksia

#UINTI 28.4.2022

Uimaliiton kilpailutyöryhmä on linjannut muutoksia Rollo-uintien aikarajoihin sekä kilpailuennätysten kirjaamiseen. Muutokset johtuvat lasten kilpauintia koskevista palautteista, joiden mukaan Rollo-uintien merkitys nuoren uimarin polulla on kilpailullisesti ylikorostunut.

Rollo-uinnit ovat lähtökohtaisesti lasten kilpailu, ei karsinta maajoukkueeseen tai määrittävä tekijä uimarin polulla niin, että Rollot määrittäisivät merkittävällä tavalla lapsen harjoittelua.

Uimaliitto haluaa korostaa tapahtuman olevan lasten uintiurheilutapahtuma, jossa kantavia teemoja ovat ilo sekä yhteisöllisyys.

Päätökset koskien aikarajoja rajoittuvat 200 m sekauintiin:

  • aikaraja kahdelta nuorimmalta ikäluokalta poistetaan
  • osallistumisen edellytyksenä pidetään tilastoaikaa 200 m sekauinnissa
  • vanhimman ikäluokan osalta aikarajaa helpotetaan: uusi aikaraja löytyy Rollo-uintien aikarajoista

Mikäli kilpailu venyy päätöksestä johtuen kohtuuttomasti, varataan kilpailun järjestäjälle tehdä oikeus aikaistaa jaksojen alkuja tarvittaessa.

Kilpailutyöryhmä on myös päättänyt luopua Rollo-uinneissa kilpailuennätysten kirjaamisesta. Uudet linjaukset ovat voimassa jo kesän 2022 Rolloilla Espoossa. Nämä Rollo-kilpailua koskevat muutokset eivät muuta Rollo-leirille ilmoittaumisia tai ilmoittautumisten aikatauluja Rollo-tapahtumaan.

Asiasanat

Rollot Rollo-uinnit