Valmennuksen mentoriohjelma jatkui ensimmäisellä lähijaksolla

#UUTINEN #UINTI 10.11.2020

Viikonlopun aikana analysoitiin mm. johtamista Brian Marshallin vetämässä kokonaisuudessa.

Syyskuussa alkaneen huippu-uinnin valmennuksen kansainvälisen mentoriohjelman ensimmäinen lähijakso oli Kuortaneella viikonloppuna. Lähijakson veti ohjelman mentori Brian Marshall.

– Brian on loistava mentori valmentajille ja hän tuo omalla esimerkillään ammattimaisuutta kaikkeen tekemiseemme. Porukka tiivistyi todella paljon viikonlopun aikana ja yhteisöllisyyden tunne lisääntyi, Uimaliiton urheilutoimenjohtaja Ippe Natunen kertoo innostuneena.

Uimaliitto toteuttaa mentoriohjelmaa yhteistyössä Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön kanssa. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa kotimaisten uintivalmentajien valmennusosaamista ja lisätä ymmärrystä valmennuksen kansainvälisen tason vaatimuksista sekä tuottaa uuden sukupolven valmentajia Suomeen.

Kaikki mentoriohjelman 11 valmentajaa olivat mukana Kuortaneella. Ensimmäisessä lähijaksossa keskityttiin ymmärtämään mentoriohjelman tavoitteita sekä valmennuksen kulmakiviä ja analysoimaan valmentajan roolia eri tilanteissa Marshallin johdolla. Lisäksi valmentajat vierailivat maajoukkueleirin harjoituksissa, joissa he arvioivat uimareiden tekemistä ja viimeisenä aamuna Marshall haastatteli kaikki valmentajat.

– Mentoriohjelma tukee Uimaliiton kahta tulevaisuuden painopistettä: osaamista ja menestystä. Ohjelma tuo uusia näkökulmia valmentamiseen ja luo uskoa omaan tekemiseen. Ohjelman valmentajat ovat vahvasti mukana muokkaamassa uudistuvaa Uimaliiton valmentajan ja uimarin polkua, Natunen kertoo.

Onnistumisen edellytyksien määrittämistä ja yhteistä sparrausta

Lähijaksolla ohjelman tavoitteet purettiin kolmen tason kautta. Tärkein tavoite mentoriohjelmassa on mukana olevien valmentajien henkilökohtaisen kehittymisen vahvistaminen sekä yksilöllinen tarvekartoitus. Seuraavaksi on arvioida valmentajien toimintaympäristöä ja miten se tukee valmentajien mahdollisuuksia kehittää itseään. Kolmantena on kiteyttää, mikä on Uimaliiton liittojohtoisen toiminnan rooli kokonaisuudessa ja miten liitto voi tukea valmentajia sekä seuroja tässä asiassa.

– On erittäin tärkeää, että valmentaja saa valmentaa ja että seuratoimijat ymmärtävät mitä olemme tekemässä ja miksi. Näin voimme pyrkiä kehittämään toimintaympäristöä kaikille eri tahoille entistäkin sopivammaksi ja tekemistä tukevaksi, Natunen kommentoi.

Viikonlopun aikana valmentajien kanssa sparrattiin paljon myös sitä, mitä lisäarvoa maajoukkuetoiminta tuo huipulle tähtäävien uimareiden arkiharjoitteluun. Yhtenä tärkeänä aiheena oli myös johtaminen ja minkälainen on valmentajan rooli johtajana.

Lähijaksolla tutustuttiin myös koripallovalmentaja Andrea Beckerin luomiin valmennuksen onnistumisen kulmakiviin. Ajatuksena on se, että valmentajan olennaisten asioiden (valmentajan ominaisuudet, toimintaympäristö, linja ja ihmissuhteet) on oltava kunnossa, että valmentaminen voi onnistua.

– Sunnuntain valmentajien haastattelut olivat valtavan hyviä. Kaikki valmentajat saivat kertoa omin sanoin, miten he kokivat lähijakson ja minkälaisia asioita tai oppeja he tarvitsevat kehittyäkseen valmentajana. Palaute oli oikein hyvää ja valmentajien mielestä ohjelma etenee oikeaan suuntaan, Natunen iloitsee.

Henkilöt

Brian Marshall

Asiasanat

Mentoriohjelma