UiEdu on suomalaisen uintiurheilun osaamisohjelma


Suomalaisen uintiurheilun osaamisohjelma on nimeltään UiEdu. Uimaliiton strategian 2020-2024 yksi keskeinen valinta on osaamisen kehittäminen, minkä vuoksi uusi kokonaisuus on kehitetty. Osaamisohjelmaan sisältyy kolme osa-aluetta, mitkä ovat koulutuskokonaisuus, valmennusosaaminen ja digitaalisuus. Osaamisohjelma on suunnattu niin valmentajille, ohjaajille, urheilijoille kuin seuratoimijoille kaikissa neljässä lajissamme.

UiEdu -osaamisohjelman tavoitteet

UiEdu -osaamisohjelman keskeinen tavoite on osaamisen kehittäminen ja vahvistaminen eri uintiurheilulajeissa. Tavoitteena on vahvistaa valmennusosaamista urheilijan polun eri vaiheissa sekä varmistaa osaamisen kehittämisen tukitoimet eri toimijoille.

Koulutuskokonaisuus

Koulutuskokonaisuuteen kuuluu valmennus- ja ohjaajakoulutus kaikissa neljässä lajissamme sekä tuomari- ja toimitsijakoulutus. Koulutuksien lisäksi tarjontaa täydennetään erilaisilla etäluennoilla ja webinaareilla.

Valmennusosaaminen

Valmennusosaamisen kehittäminen on yksi keskeinen pääpainopistealue Uimaliiton strategiassa 2020-2024. Valmennusosaamisen kehittäminen on kokonaisuus, mihin kuuluu muun muassa valmentajakoulutukset, aluekohtaamiset, valmentajaverkosto ja mentor-toiminta.

Digitaalisuus

Tavoitteenamme on palvella osaamisen kehittämistä erilaisilla digitaalisilla ratkaisuilla. Digitaalisuuteen kuuluu, uintiurheilun digikeskus, Priima-verkkokoulutus sekä digitaalinen urheilupalvelu Suomisport.