Koulutusjärjestelmä

Uimaliiton koulutusjärjestelmä on kolmitasoinen ja moniportainen. Koulutusta järjestetään uintiurheilun ja -liikunnan parissa toimiville valmentajille, ohjaajille sekä muille toimijoille. Uimaliiton koulutusjärjestelmään kuuluu myös eri uintiurheilulajien tuomari- ja toimitsijakoulutus.