Valmennusosaaminen

Valmennusosaamisen kehittäminen on yksi keskeinen pääpainopistealue Uimaliiton strategiassa 2020-2024. Valmennusosaamisen kehittäminen on kokonaisuus, mihin kuuluu muun muassa valmentajakoulutukset, aluekohtaamiset, valmentajaverkosto ja mentor-toiminta.

Valmentajakoulutus

Valmentajakoulutuksia järjestetään mahdollisimman monipuolisesti ja maantieteellisesti kattavasti. Liittotason valmentajakoulutuksia pidetään pääasiassa urheiluopistoissa ja valmennuskeskuksissa. Koulutuksia on mahdollista järjestää myös tilauksesta seurojen kotipaikkakunnilla, mistä saat lisätietoa kohdasta tilaa koulutus.

Aluekohtaamiset

Valmentajien yhteistyö yli seurarajojen ja osaajien verkostoituminen on yksi tärkeä painopistealue valmennusosaamisen kehittämisessä. Uimaliiton henkilöstö tulee koordinoimaan alueellista keskustelua valmentajien välillä ja antamaan tukea valmentajien arkivalmennuksen haasteisiin jalkautuessaan seuroihin.

Valmentajaverkosto

Suomalaisen uintiurheilun valmennusosaamisen jakamiseksi Uimaliitto on käynnistänyt valmentajaverkoston tapaamiset. Sen tarkoituksena on toimia matalan kynnyksen kokemusten ja tiedon jakamisen foorumina, missä ydinajatus on tarjota keskustelevalla näkökulmalla kilpauintiin ja huippu-urheiluun painottuvaa asiaa.

Mentor-toiminta

Uimaliitto on käynnistänyt yhteistyössä Olympiakomitean Huippu-Urheiluyksikön kanssa kansainvälisen mentor-ohjelman. Kolmivuotisen ohjelman tavoitteena on vahvistaa kotimaisten uintivalmentajien valmennusosaamista, kun tavoitteena on kansainvälinen huipputaso ja menestyminen tulevaisuudessa. Mentor-ohjelman taustalla on suomalaisissa huippu-uintiseuroissa tunnistettu tarve ulkopuoliselle osaamiselle uimarin polun huippuvaiheessa.