Jäseneksi liittyminen

Suomen Uimaliiton jäseneksi voi päästä rekisteröity yhdistys, joka sitoutuu noudattamaan liiton toiminta-, kilpailu- ja kurinpitosääntöjä sekä niiden yhteisöjen sääntöjä, joihin liitto jäsenenä kuuluu.

Jäsenyytta haetaan toimittamalla jäsenhakemuslomake Uimaliiton toiminnanjohtajalle (sanna.airaksinen@uimaliitto.fi). Hakemuksen tulee sisältää seuraavat liitteet:

  • Ote yhdistyksen (seuran) kokouspöytäkirjasta, jossa päätetään hakea Suomen Uimaliiton jäsenyyttä
  • Yhdistyksen perustamiskirja
  • Yhdistyksen säännöt
  • Patentti- ja rekisterihallituksen rekisteröimisote yhdistyksestä (tai vähintään vastaanottokuitti rekisteröintiasiakirjojenjättämisestä viranomaisille, ns. diaaritodistus (=rekisteröinti on vireillä)

Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta löytyy ohjeita sekä mallidokumentteja.

Liittohallitus hyväksyy uudet jäsenseurat jäseniksi. Liiton jäsenmaksun vahvistaa vuosittain liiton syyskokous. Hyväksymisen jälkeen seuralle lähetetään lasku jäsenmaksusta. Jäsenedut astuvat voimaan, kun seura on maksanut jäsenmaksun.

Jäsenmaksut

Vuosittain vahvistettava liiton hinnasto perustuen seuraluokitteluun.

Jäsenmaksu maksetaan kalenterivuosittain. Siitä lähetetään lasku tammikuussa tai heti jäseneksi hyväksymisen jälkeen.

Jäsenedut

Jäsenmaksuun kuuluvat mm. seuraavat jäsenedut ja -palvelut:

Eroaminen

Uimaliiton jäsenyys on voimassa, kunnes se kirjallisesti irtisanotaan. Liitto voi myös erottaa jäsenseuran esim. maksamattomien laskujen vuoksi. Eroilmoituksen voi tehdä vapaamuotoisella kirjeellä liiton toiminnanjohtajalle seuran nimenkirjoittajien toimesta. Liitteenä tulee olla ote pöytäkirjasta, jossa todetaan päätös eroamisesta. Suomen Uimaliiton kilpailukausi alkaa 1.9. ja kilpailuihin ilmoittautumisen edellytyksenä on liiton jäsenyys.

Lisätietoja

Jaana Sinervuo-Tarula, jaana.sinervuo-tarula@uimaliitto.fi, puh. 044 5490 344