Huomionosoitukset

Ansioituneita seuratyöntekijöitä voidaan muistaa hakemalla Suomen Uimaliiton tai Opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan ja urheilun ansiomerkkejä.

Uimaliiton palkitsemistavat seura- ja liittotyöntekijöitä kohtaan pitävät sisällään liiton ansiomerkin, kunniaplaketit (pronssinen, hopeinen, kultainen) ja viirin.

Seuratyöntekijöiden ohella Uimaliitto palkitsee vuosittain ansioituneet urheilijat ja valmentajat.

Tee Suomen Uimaliiton ansiomerkkihakemus


Suomen Uimaliiton ansiomerkkisäännöt

1. Ansiomerkki

1§ Suomen Uimaliiton ansiomerkki voidaan antaa kotimaisille henkilöille, jotka ovat menestyksellisesti työskennelleet liiton ja sen alaisten järjestöjen hyväksi, sekä ulkomaalaisille, jotka ovat huomattavasti avustaneet liittoa ulkomaisten suhteiden luomisessa tai muulla tavalla ansioituneet.

2§ Merkin antamisesta päättää johtokunta, ja siitä on tehtävä ilmoitus kevätliittokokouksessa.

3§ Merkki luovutetaan hallituksen kussakin tapauksessa erikseen päättämällä tavalla.

4§ Merkkiä voidaan kantaa vain virallisissa tilaisuuksissa takin vasempaan rintapieleen kiinnitettynä.

5§ Merkkiä ei saa luovuttaa toiselle

6§ Kadonnut merkki on asianmukaisesti kuoletettava siten, että hallitukselle ilmoitetaan merkin todistettavasti
kadonneen ja voidaan kadonneen tilalle saada uusi suorittamalla sen hinta liitolle.

2. Kunniaplaketit

1§ Suomen Uimaliitto jakaa uintitoiminnassa ansioituneille henkilöille ja yhteisöille kolmenarvoisia kunniaplaketteja.
a) kultaplaketti
b) hopeaplaketti
c) pronssiplaketti

2§ Plakettien jaosta päättää Suomen Uimaliiton hallitus tai liiton toimitusjohtaja.


Suomen Uimaliiton huomionosoitusten myöntöperusteet

Anomukset tulee toimittaa Uimaliiton toimistoon 2 kuukautta ennen luovutusta.

1. Ohjeikä (ei ehdoton)

 • pronssinen kunniaplaketti 30 vuotta 
 • hopeinen kunniaplaketti 35 vuotta 
 • kultainen plaketti 40 vuotta 
 • ansiomerkki 40 vuotta 
 • viiri 30 vuotta, uimaseurat 50 vuotta 
 • vuosilautanen, ei ikärajaa 

2. Pisteet

2.1 Toiminta seurassa

 • jäsenyys seurassa, jokaisesta 5 vuodesta 1piste 
 • hallituksen jäsen, 1 piste per vuosi 
 • puheenjohtaja, 2 pistettä per vuosi 
 • toimitsija, valmentaja, ohjaaja tai kouluttaja, 1 piste per vuosi 
 • erityiset lisäansiot, 1-5 pistettä 

2.2 Toiminta liitossa

 • liittohallituksen jäsen, 2 pistettä jokaiselta täydeltä vuodelta 
 • puheenjohtaja, 3 pistettä jokaiselta täydeltä vuodelta 
 • johtoryhmän/valiokunnan/maajoukkuetehtävät ym jäsen. Piste jokaiselta täydeltä vuodelta 
 • erityiset lisäansiot, 1-10 pistettä 

2.3 Huomattava uintiurheilun tukeminen

 • pisteet 1-20 

3. Vähimmäisvaatimukset

 • pronssinen plaketti 10 pistettä 
 • hopeinen plaketti 20 pistettä 
 • kultainen plaketti 30 pistettä 
 • ansiomerkki 50 pistettä 
 • viiri 25 pistettä