Uimaliiton tarjoamat ryhmävakuutukset seuroille

Ryhmätapaturmavakuutus vapaaehtoistyöntekijöille ja uimaseurojen vastuuvakuutus

Uimaseurat kuuluvat Uimaliiton jäsenseuroina 1.9.2020 lähtien Pohjola vakuutuksen vapaaehtoistyöntekijöiden ryhmätapaturmavakuutuksen sekä uimaseurojen vastuuvakuutuksen piiriin (TuplaTurva). Vakuutusnumerot ovat 16-550-119-2 (tapaturma) ja 16-549-997-7 (vastuuvakuutus). Uimaseuran ei tarvitse tehdä vakuutuksen eteen mitään toimia, Uimaliiton jäsenmaksu takaa kuulumisen ko vakuutuksen piiriin. Vakuutettuina ovat Suomen Uimaliiton jäsenseurojen kaikki vapaaehtoistyöntekijät. Tapaturmavakuutus korvaa kaikenikäisille vapaaehtoistyötä tekeville sattuvia tapaturmia (esim. kilpailujen ja tapahtumien järjestäminen, valmennus, koulutus, varainhankinta, luottamusmiestyö, toimistotyö). Myös edellä mainittuihin toimintoihin liittyvät välittömät matkat kuuluvat vakuutuksen piiriin. Vakuutus on voimassa Suomessa sekä myös tilapäisesti korkeintaan 3 kk:n ulkomaan matkoilla samoin edellytyksin kuin Suomessa.
Toiminnan vastuuvakuutus korvaa ehtojensa puitteissa vakuutetun (seuran) kolmannelle osapuolelle aiheuttaman henkilö- ja esinevahingon, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vahingon voi aiheuttaa vakuutetun työsuhteinen työntekijä tai vapaaehtoistyöntekijä, joka työskentelee vakuutetun toimeksiannosta. Vakuutus kattaa myös järjestäjän vastuun silloin, kun vakuutettu on pääsymaksullisen tai -maksuttoman tilaisuuden, harjoituksen tai leirin järjestäjä. Tuplaturva esite.

Uimakouluvakuutus ja aikuisten kuntoliikuntavakuutus

Alla olevat ryhmävakuutukset (uimakouluvakuutus ja aikuisten kuntoliikuntavakuutus) ovat seuroille vapaaehtoisia, ja vakuutusten hinnat ovat seurakohtaisia. Hinta riippuu seuran äänimäärästä sekä seuran lisenssien määrästä. Seura voi ostaa haluamansa vakuutuksen missä vaiheessa kautta tahansa. Hinta on kausikohtainen, kausi 1.9. – 31.8.

Uimakouluvakuutus

Uimakouluvakuutus on jäsenseurojen järjestämään ja valvottuun toimintaan tarkoitettu ryhmätapaturmavakuutus, joka kattaa vauva- ja perheuinnin, uimakoulutoiminnan sekä Vesipeuhulat tai vastaavan toiminnan. Kyseinen vakuutus on voimassa myös edellä mainittuihin toimintoihin liittyvässä alkuverryttelyssä maalla, sekä em. toimintojen yhteydessä pukuhuone- ja saunatiloissa. Vakuutus ei ole voimassa matkalla näihin toimintoihin tai näistä pois. Uimakouluvakuutuksen, Aikuisten kuntoliikuntavakuutuksen sekä Vesipeto-harrastepassin vakuutusesite tässä.

Uimakouluvakuutus on tarkoitettu ryhmiin, joissa opetellaan uimataitoa ja opetus tapahtuu pääsääntöisesti opetusaltaassa tai muussa vastaavassa.

Aikuisten kuntoliikuntavakuutus

Aikuisten kuntoliikuntavakuutus on jäsenseurojen järjestämään yli 18-vuotiaille ei-kilpaileville aikuisharrastajille suunnattuun toimintaan tarkoitettu ryhmätapaturmavakuutus (kattaa aikuisten ohjatut vesiliikuntamuodot kuten vesijuoksun, vesijumpan, hydrobicin ja aikuisten uima-ja tekniikkakoulut). Kyseinen vakuutus on voimassa myös edellä mainittuihin toimintoihin liittyvässä alkuverryttelyssä maalla, sekä em. toimintojen yhteydessä pukuhuone- ja saunatiloissa. Vakuutus ei ole voimassa matkalla näihin toimintoihin tai näistä pois. Uimakouluvakuutuksen, Aikuisten kuntoliikuntavakuutuksen sekä Vesipeto-harrastepassin vakuutusesite tässä.

Uimakoulu- ja Aikuisten kuntoliikuntavakuutuksen korvaukset 

Omavastuuosuus: 0 €
Hoitokulut: 15 000 €
Haittakorvaus: 30 000 €
Kuolinkorvaus: 8 500 €


Vesipeto-harrastepassi

Seuroille on tarjolla Vesipeto harrastepassi. Se on tarkoitettu kaikille alle 18 vuotiaille lapsille ja nuorille, jotka osallistuvat uimaseuran toimintaan harrasteryhmissä, kuten vesirallissa, tekniikkarallissa, lajikohtaisissa kilpa- ja tekniikkakouluissa yms. Vesipeto harrastepassin lunastaa aina kurssin järjestävä uimaseura. Vesipeto harrastepassi ei ole kilpailulisenssi, vaan ryhmävakuutus.

Lisätietoa seuravakuutuksista ja Vesipeto-harrastepassista Krista Terämaa p. 044 5490 300 krista.teramaa(at)uimaliitto.fi