Uimaliitto tukee FINAn päätöstä sukupuoltaan korjanneiden urheilijoiden osallistumisesta kilpa- ja huippu-uintiurheiluun

#UUTINEN #UINTI 2.7.2022

Kuva: Teemu Moisio

Suomen Uimaliiton liittohallitus on 22.6.2022 tehnyt päätöksen sukupuoltaan korjanneiden osallistumisesta naisten sarjaan uintiurheilussa. Uimaliitto haluaa luoda kaikille tasa-arvoisen mahdollisuuden uintiurheiluun ja -liikuntaan osallistumiselle. Siksi se seuraa Kansainvälisen Uimaliiton (FINA) päätöstä luoda uusi, avoin sarja sukupuoltaan miehestä naiseksi korjanneille, ja naisten sarjan osallistumisoikeuden tarkentamisesta. Uimaliitto tulee noudattamaan FINA:n luomaa toimintaperiaatetta ja luo sarjoja koskevat säännöt FINA:n lopullisen päätöksenteon jälkeen.
 
Kansainvälinen Uimaliitto päätti ylimääräisessä yleiskokouksessaan Budapestissa sunnuntaina 19.6.2022 uudesta toimintaperiaatteesta koskien sukupuoltaan korjanneita urheilijoita. Päätöksessään FINA linjasi, että naisten sarjaan eivät voi osallistua sellaiset urheilijat, jotka ovat korjanneet sukupuolensa miehestä naiseksi 12 ikävuoden jälkeen (tai ovat käyneet läpi enintään miessukupuolen murrosiän kehitysvaiheita kuvaavan Tannerin asteikon toisen vaiheen). Miesten sarja on puolestaan avoin kaikille, myös sukupuoltaan naisesta mieheksi korjanneille (pois lukien vesipallo ja High Diving -uimahypyt).
 
Tasa-arvoisen osallistumisen mahdollistamiseksi FINA päätti luoda uuden, avoimen kategorian, johon voivat osallistua kaikki sukupuoltaan miehestä naiseksi korjanneet urheilijat.
 
FINA teetti päätöksensä tueksi perusteelliset selvitykset kansainvälisten ja liiton ulkopuolisten asiantuntijoiden toimesta, jotka edustivat juridiikkaa, ihmisoikeuksia, lääketiedettä ja urheilijoita. Ryhmässä oli mukana myös sukupuoltaan korjanneita urheilijoita. Työryhmän työn tulokset esiteltiin FINA:n ylimääräisessä yleiskokouksessa Budapestissa.
 
"FINA teki huolellisen taustatyön asiantuntijoiden toimesta ja on luonut toimintaperiaatteellaan selkeät pelisäännöt naisten kilpailusarjoja ja avointa sarjaa koskien. Budapestissa kuulemamme asiantuntijaselvitys osoitti, että naisten sarjassa sukupuoltaan korjanneilla urheilijoilla on selvää fyysistä etua suhteessa sellaisiin urheilijoihin, jotka eivät ole korjanneet sukupuoltaan", toteaa Uimaliiton puheenjohtaja Ville Riekkinen.
 
Uimaliiton perusperiaatteisiin kuuluu tarjota kaikille mahdollisuus osallistua tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti uintiurheiluun ja -liikuntaan. Toimintaperiaatteidensa tueksi Uimaliitto on käynnistänyt tarvittavat valmistelut ja on päättänyt ottaa uudet säännöt käyttöön sääntömääräisen siirtymäajan jälkeen myös Suomessa vuoden 2023 aikana.
 
"Uimaliitto tulee 22.6.2022 tekemällään päätöksellä noudattamaan FINA:n luomaa toimintaperiaatetta, jonka yksityiskohtien valmistelu aloitettiin juuri FINA:n työryhmän toimesta. Pidämme FINA:n tekemää toimintaperiaatetta naisten kilpailusarjoihin osallistumisesta ja avoimesta sarjasta on hyvänä, koska se asettaa selkeät raamit toisaalta naisten sarjan tasavertaisen kilpailun ja toisaalta kaikkien osallistumismahdollisuuden puolesta", jatkaa Riekkinen.
 
Eri uintilajien säännöt ja määräykset valmistellaan päätettäväksi FINA:n seuraavaa yleiskokousta varten, joka järjestetään joulukuussa Melbournessa lyhyen radan MM-uintien yhteydessä.
 
Asia on ajankohtainen ja Kansainvälinen Olympiakomitea (IOC) on suositellut kansainvälisille lajiliitoille, että ne laativat asiaa koskevat toimintaperiaatteet ja säännöt. Uintiurheilu toimii tässä asiassa edelläkävijänä eri urheilulajien joukossa niin kansainvälisen kuin kansallisen toiminnan kentässä.

Asiasanat

transurheilija FINA