Arvokilpailujen valintajärjestelmä uudistui

#UUTINEN 16.1.2014

Uimaliiton liittohallitus on vahvistanut kansainvälisten arvokilpailujen valintakriteerit vuosille 2014–2016. Uusi järjestelmä tuo esimerkiksi EM-uinteihin A-, B- ja C-aikarajat.

Uimaliiton liittohallitus vahvisti 10. tammikuuta pidetyssä kokouksessaan uuden arvokilpailujen valintajärjestelmän vuosille 2014-2016. Uimaliiton verkkosivuilla olevat alustavat aikarajat ja valintakriteerit kesän 2014 Berliinin EM-uinteihin päivitetään mahdollisimman pian, sillä valintajärjestelmä otetaan heti käyttöön.

Yhdenmukaiset periaatteet

Valintajärjestelmän uudistamisesta päätettiin liittohallituksessa vuoden 2013 ensimmäisessä kokouksessa ja tavoitteena oli saada päätös uudesta valintajärjestelmästä syyskuun 2013 loppuun mennessä.

"Uudistaminen osoittautui hyvin laajaksi ja haastavaksi tehtäväksi. Halusimme tehdä valintajärjestelmästä selkeän ja lajeille samanvertaisen. Liittohallitus palautti ensimmäisen esityksen takaisin valmisteluun vuoden lopussa. Oli hyvä saada uusi hallitus tekemään päätös, jotta jokainen voi sitoutua tehtyihin valintoihin", kertoo puheenjohtaja Sami Wahlman.

Valintajärjestelmää tarkistetaan vuosittain ja kansainvälisten liittojen mahdolliset sääntömuutokset otetaan huomioon kesken valintajärjestelmäkauttakin. Valinnat perustuvat aina ensisijaisesti aika- tai tulosrajaan. Aikaisin tehdyt valinnat vaativat myös uudenlaista tuloskunnon osoittamista, jotta arvokilpailuissa on mahdollisuus menestyä ja tehdä paras tulos. Uutena valintaperusteena on maajoukkuevalmentajan tai lajiasiantuntijaryhmän harkinta tuloskunnon osoittamisessa. Tuloskuntomittarit tullaan kirjaamaan selkeästi kilpailukohtaisiin kriteereihin.

Päätöksenteko yksinkertaistuu

Elokuussa toimintansa aloittaneessa Huippu-uintiurheilun johtoryhmässä tehdään päätökset valinnoista valmentajien esityksen mukaisesti. Liittohallitukselle viedään päätökset vain siinä tapauksessa, jos kilpailuihin varattu budjetti ylittyy.

"Valintajärjestelmään on kirjattu periaatteet aika- ja tulosrajojen muodostumisesta, päätöksenteosta sekä omakustanneosuuksista. Arvokilpailujen budjetointi on osoittautunut hyvin arvaamattomaksi viimeisten vuosien aikana. Liittohallituksen tehtävänä onkin varmistaa selkeät pelisäännöt urheilijavalinnoissa. Varsinaiset valinnat tekee asiantuntijat annettujen raamien perusteella. Joukkueenjohdon valinnat on siirretty myös Huippu-uintiurheilun johtoryhmälle. Erityisen hyväksi koen sen, että sama työryhmä käsittelee kaikki arvokilpailuvalinnat eli tällä hetkellä valinnat koskevat uintia ja uimahyppyjä. Toivottavasti seuraavalla olympiadilla vesipallo ja taitouintikin nousevat mukaan", jatkaa Sami Wahlman.

Tavoitteena menestys

Valintajärjestelmän uudistamisessa tavoitteena on menestys aikuisena kansainvälisellä tasolla olympia-, MM- ja EM-tasolla. Uinnissa painopisteenä on 50 metrin allas. Uutuutena ovat pre-senioreiden erilliset aikarajat. Uimahypyissä vastaavasti Maailman Cupeilla ja nuorten MM-kilpailuilla on oma roolinsa.

"Valintajärjestelmällä on ohjaava vaikutus, sillä kireämmät tulosrajat yleensä nostavat tasoa. Menemme arvokilpailuihin hakemaan menestystä. Valinnat haluamme tehdä aikaisemmin, jotta urheilijat pääsevät keskittymään tuloksen tekemiseen varsinaisessa kilpailussa. Valmentajat seuraavat tuloskuntomittareiden avulla urheilijoiden tuloskuntoa eli aikaiset valinnat eivät välttämättä takaa vielä osallistumista kilpailuun. Olympialaisten ja paralympialaisten valinnat tekee kansallinen Olympia- tai Paralympiakomitea", kertoo kehityspäällikkö Ippe Natunen.

"Valintajärjestelmän uudistaminen on ensimmäinen askel kohti tiukempia aikarajoja. Eri aikarajakategorioilla haluamme silti varmistaa suuren joukkueen osallistumisen. Pre-senioreiden aikarajoilla mahdollistetaan nuorten sarjoista lupaavien lahjakkuuksien siirtyminen aikuisten sarjaan kahden vuoden siirtymällä. Tavoitteenamme on lisätä aikuishuipulle asti pääsevien uimareiden määrää", linjaa uinnin päävalmentaja Bo Jacobsen.

Omavastuita ollaan tarkennettu yhtenäisessä linjassa kaikkien lajien kanssa. Berliinin EM-uintien julkaistu valintaraja vastaa C-rajaa. Tiedot päivitetään verkkosivuille ensitilassa ja seuroja ja urheilijoita tiedotetaan erikseen.

Yhteenveto suurimmista muutoksista:

  • Uinnin MM-kilpailuissa 50/100m lajeissa 22., 200m 20. ja 400m + 18. sijoittuneiden keskiarvotulokset valintakriteerien pohjana
  • EM-uinteihin (25m/50m) A-, B- ja C-rajat (omakustanneosuudet porrastetusti)
  • Uudet pre-senioreiden valintakriteerit EM-uinteihin (25m/50m), omakustanneosuus 0-50%
  • Tuloslaskurin käyttö jaardin altaalla
  • Kilpailukohtaisiin valintakriteereihin tuloskuntomittarit
  • Huippu-uintiurheilun johtoryhmä tekee urheilijavalinnat valmentaja tai lajiasiantuntijaryhmän esityksen perusteella, tekee myös valinnat joukkueenjohdosta

Valintajärjestelmä on julkaistu Uinti-valikossa Aikarajat-sivulla sekä Liitto-valikossa Säännöt-sivulla.

Lisätietoja:

Uinti

Uimahypyt

Muu palaute