Edustusurheilijat

Taitouinnin edustusurheilijatoiminnan tarkoitus on tukea Suomen taitouinnin kärkeä ja tavoitteellisia yksilöurheilijoita kohti kansainvälistä menestystä, sekä edistää taitouinnin harrastamista ja tunnettuutta kansallisesti. Edustusurheilijat edustavat kansallista huippua edustuslajissaan, toimivat taitouinnin menestyksen ja nousevan sukupolven kasvoina ja urheilijaesikuvina. Edustusurheilijatoiminnan pilotointi 2024 on osa taitouinnin maajoukkuetoiminnan 2024-2028 tavoitteita.

Edustusurheilijoiden valinta

Edustusurheilijat kutsutaan ja valitaan ensisijaisesti perustuen urheilijan potentiaaliin ja edellytyksiin menestyä kansainvälisesti seuraavan kahden vuoden aikana. Potentiaalia arvioidaan kansallisten ja kansainvälisten näyttöjen, harjoittelu- ja kausisuunnitelman, motivaation ja tavoitteiden, sekä urheilijan menestymisen edellytysten perusteella. Valintaan vaikuttaa lisäksi urheilijan edellytykset toimia taitouinnin esikuvana ja Suomen edustajana.

Edustusurheilijat valitaan vuosittain pääsääntöisesti kauden alussa (syksyllä) perustuen edellisen kauden näyttöihin. Lähtökohtaisesti kautta tarkastellaan yhden vuoden ajanjaksolla elokuusta-heinäkuuhun, mutta arvokilpailujen asettuessa myöhemmäksi, voidaan tarkastelujaksoa pidentää. Toimintaa pyritään toteuttamaan pitkäjänteisesti ja näin ollen tarkastelujaksoa voidaan poikkeuksellisesti pidentää myös urheilijakohtaisista syistä (esim. loukkaantuminen).

Edustusurheilijat edustavat Suomea ikäsarjassaan ja edustuslajissaan kansainvälisissä kilpailuissa. Edustusurheilija voi tulla valituksi yhteen tai kahteen ikäsarjaan, eikä edustuslajien määrää ole rajattu. Edustusurheilijoiksi valitaan duossa koko duokokoonpano.

Urheilijan tuki ja lajin edistäminen

Edustusurheilijat rinnastetaan taitouinnin maajoukkueurheilijoihin yksilölajeissa. Edustusurheilijoita tuetaan urheilijakauden aikana esimerkiksi taloudellisesti, sekä muilla tavoin yksilöllisesti. Jokaiselle urheilijalle muodostetaan yksilöllinen tukijärjestelmä, jossa huomioidaan urheilijan erityisen tuen kohteet matkalla kohti kansainvälistä menestystä. Tukijärjestelmän raamit määritellään ennen kautta ja kerran kauden aikana.

Lajin edistäminen on toiminnan ytimessä. Edustusurheilija toimii taitouinnin kansallisen huipun esikuvana: urheilija välittää harjoittelu- ja kilpailutilanteissa, sekä vapaa-ajallaan asenteensa, käytöksensä ja esiintymisensä kautta positiivisen ja innostavan esimerkin Suomen huippu-taitouimarina. Urheilijat toimivat taitouinnin edustajina ja esikuvina lajin edistämistoiminnassa.

Edustusurheilijan edellytykset

Kaikilta edustusurheilijoiksi kutsuttavilta ja hakevilta vaaditaan:

 • Urheilija edustaa kansallista huippua edustuslajissaan tai voi osoittaa uskottavasti potentiaalin edustaa kansallista huippua tulevalla kaudella (esim. urheilija on ollut terveydellisistä syistä estynyt kilpailemaan tai uudella kokoonpanolla ei ole näyttöjä edelliseltä kaudelta)
 • Senior-urheilijalla on kansainvälistä kilpailukokemusta kahden vuoden ajalta. Junior-urheilijalla on kansainvälistä kokemusta vähintään kahdesta kilpailusta yhden vuoden ajalta.
 • Urheilija on yli 15 –vuotias Suomen kansalainen
 • Urheilijalla on henkilökohtainen valmentaja
 • Urheilijalla on voimassaoleva uintiurheilun lisenssi
 • Urheilija harjoittelee säännöllisesti (myös päätoimisen opiskelun tai työnteon ohella) ja tavoitteellisesti

Edustusurheilija-pilotti 2024

Pilottivuoden 2024 (tammikuu-elokuu) edustusurheilijakutsut lähetetään joulukuu 2023 - tammikuun 2024 aikana. Kutsut lähetetään urheilijan edustaman seuran kautta, perustuen taitouinnin ydinryhmän, sekä asiantuntijoiden arvioon kansallista huippua edustavien urheilijoiden kansainvälisen menestyksen edellytyksistä. Edustusurheilijakutsu ei automaattisesti tarkoita valintaa, vaan urheilijan valintaan vaikuttaa urheilijan toimittamat materiaalit, joiden perusteella valinta voidaan vahvistaa. Taitouinnin ydinryhmä ja asiantuntijat valitsevat edustusurheilijat.

Edustusurheilijaksi on mahdollista hakea, mikäli edustusurheilijakiintiö ei ole täyttynyt valintojen myötä. Kiintiö pilottivuodelle 2024 on vähintään yksi (1) ja enintään kuusi (6) edustusurheilijaa. Mahdollinen haku avataan valintojen jälkeen tammikuussa 2024. Urheilijat hakevat paikkaa soololla yksin ja duolla yhdessä duokokoonpanon kanssa.

Edustusurheilijatoiminta päättää 2024 alkaen mahdollisuuden hakea Suomen edustusoikeutta yksittäiseen kilpailuun. Muutos ei koske arvokilpailuvalintoja, eli kaikilla on edelleen oikeus hakea edustuspaikkaa arvokilpailuihin.
 

World Aquatics Artistic Swimming World Cup-(AS WC) osakilpailuiden osallistumisoikeus (tarkennettu 12.3.2024)

Vain maajoukkue- ja edustusurheilijoilla on oikeus osallistua kansainvälisiin ja avoimiin kilpailuihin Suomen edustajana (poislukien arvokilpailut). WC-osakilpailut toimivat kuitenkin erityisen kovatasoisena näyttökilpailuna kansainvälisiin arvokilpailuihin, ja niihin on mahdollista osallistua vain maan edustajana.

Taitouinnin ydinryhmä voi myöntää WC-osakilpailuun arvokilpailunäyttöjä varten kilpailu- ja lajikohtaisen edustusoikeuden myös muille kuin maajoukkue- ja edustusurheilijoille. WC-osakilpailuihin haluavat urheilijat lähettävät edustusanomuksen erillisen lomakkeen kautta. Arvokilpailunäyttöjen lisäksi edustusoikeus voidaan myöntää osakilpailusarjaa ja finaalipaikkaa tavoitteleville urheilijoille. Tässä tapauksessa hakemuksessa tulee nimetä kaikki osakilpailut, joihin urheilija aikoo osallistua. Maajoukkue- ja edustusurheilijoilla on ensisijaisuus mahdollisten osallistujarajoitusten osalta.

Muille kuin maajoukkue- ja edustusurheilijoille WC-osakilpailut ovat 100 % omakustanteisia, eikä Uimaliitto ole velvoitettu lähettämään kilpailuun joukkueenjohtajaa, tuomaria tai teknistä tarkkailijaa.

Osakilpailuihin on määritetty osallistujarajoitus 3/laji/maa. Edustusoikeudet jaetaan seuraavilla perusteilla:

 • Taitouinnin maajoukkue- ja edustusurheilijoilla on aina oikeus ja ensisijaisuus edustaa Suomea kansainvälisissä kilpailuissa (poislukien arvokilpailut, mutta mukaanlukien arvokilpailut joihin voi osallistua myös seuran edustaja (nimenomaisesti NPM/PM2024))

 • Maajoukkue- ja edustusurheilijoiden keskinäisistä ensisijaisuuksista on linjattu erikseen

 • Muille kuin maajoukkue- tai edustusurheilijoille ovat avoinna ne edustuspaikat, jotka ovat täyttämättä maajoukkue- ja edustusurheilijoiden jälkeen

 • Muiden kuin maajoukkue- tai edustusurheilijoiden edustusoikeus pyritään määrittämään mahdollisimman tuoreiden, keskenään vertailukelpoisten kilpailunäyttöjen perusteella

 • Näyttöjen osalta tarkastellaan kokonaispisteitä, sekä keskinäisiä sijoituksia mikäli mahdollista

 • Ydinryhmä voi määrittää muita perusteita, mikäli vertailukelpoisia näyttöjä ei ole saatavilla (annetaan erikseen tiedoksi)