Materiaalia

Uimaliiton verkkosivuilla jaossa oleva materiaali on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan uintiurheilutoiminnan parissa.

Lomakkeet

Edustussiirto-sivu 
Uintiurheilijan edustuskelpoisuuden siirrosta lisätietoa yllä mainitulla edustussiirto-sivulla. 

Taloushallinnon ohjeet ja matkakorvaukset 2019 (PDF-tiedosto)
Ohjeissa kilometrikorvaukset, päivärahan määrä ja muut maksujen aikatauluihin liittyvät asiat.

Matkalasku (Excel-tiedosto)
Matkalaskulomakkeen avulla haetaan päivärahojen ja oman auton käytöstä aiheutuneiden kilometrikulujen korvaukset.

Kulukorvaus (Excel-tiedosto)
Kulukorvauslomakkeella haetaan kaikkien muiden kuin päivärahan ja oman auton kilometrikorvauksen aiheuttamia kuluja (kuten majoitus-, ruokailu- ja materiaalikulut). Lomake tulee toimittaa sähköisesti yhtenä pdf-dokumenttina.

Palkkiolasku (Excel-tiedosto)
Palkkiolasku lomakkeella haetaan korvaukset pidetyistä koulutuksista/valmennuksista.

Uimaliiton jäsenhakemus (PDF-tiedosto)
Liittohallitukselle osoitettava jäsenhakemus ja sen liitteet vaaditaan jäsenyyttä hakevilta yhdistyksiltä.