Valmentajakoulutus

Uinti | Uimahypyt | Taitouinti | Vesipallo | Verkkokoulutus | Tilauskoulutukset


Uinnin valmentajakoulutus

TASO 1 valmentajakoulutus (50 opetustuntia)

Uinnin TASO 1 valmentajakoulutus antaa valmentajalle perustiedot ja -taidot lapsuus- ja valintavaiheen uimareiden kehityksestä ja valmentamisesta. Koulutus sisältää sekä teoriaa että käytännön harjoituksia valmentamisen keskeisistä sisältöalueista, valmentajan rooli ja ura, uimarin ura ja kehitys; herkkyyskaudet, psyykkinen- ja fyysinen kehitys, kilpauinnin perusteet; tekniikka ja säännöt, monipuolisuus uintiharjoittelun tukena, uintivalmennuksen käsitteistö ja termistö; tehoalueet ja ohjelmointi.

Valmentajakoulutuksen laajuus on 50 opetustuntia, josta 26 opetustuntia lähiopetusta ja 24 opetustuntia etätyöskentelyä. Koulutus on tarkoitettu 8-12-vuotiaiden lasten ja nuorten valmentajille. Mikäli ei ole aiempaa kokemusta ohjaamisesta/valmentamisesta, suositellaan Vesiralli- ohjaajakoulutusta ennen TASO 1 -koulutusta. Koulutukseen kuuluvat seuraavat verkkokurssit: Puhtaasti paras, Reilusti paras, Vastuullinen valmentaja, Et ole yksin sekä Toimitsijakurssi II teoriaosuus. 

TASO 2 valmentajakoulutus (100 opetustuntia)

Uinnin TASO 2 koulutus on tarkoitettu valmentajille, jotka ovat suorittaneet TASO 1 valmentajakoulutuksen ja omaavat kokemusta käytännön valmennustyöstä. TASO 2 valmentajakoulutuksen laajuus on 100 tuntia, joista kolme peruskurssiviikonloppua kotitehtävineen kattavat 70 tuntia. Loput 30 tuntia suoritetaan valmentajan omien osaamistarpeiden mukaan. TASO 2 on todellinen perustietopaketti, jonka tarkoitus on vahvistaa osallistujien valmennuksellista näkemystä ja antaa "työkaluja" käytännön valmennustyötä varten. Valmentajakoulutus toteutetaan yhteistyössä Suomen Urheiluopiston kanssa.

TASO 3 valmentajakoulutus (150 opetustuntia)

Uinnin TASO 3 koulutus edellyttää TASO 2 valmentajakoulutuksen suorittamista ja vankaa kokemusta käytännön valmennustyöstä. TASO 3 valmentajatutkinnon laajuus on noin 150 tuntia, jossa on neljä lähijaksoa ja henkilökohtaiset oppimistehtävät. TASO 3 keskitytään valmentajan osaamistarpeisiin henkilökohtaisella oppimissuunnitelmalla. Valmentajakoulutus toteutetaan yhteistyössä Suomen Urheiluopiston kanssa.


Uimahyppyjen valmentajakoulutus

TASO 1 valmentajakoulutus (50 h)

Uimahyppyjen TASO 1 ohjaaja- ja valmentajakoulutus antaa alkeis- ja perustaidot uimahyppyjen ohjaamisesta ja taidon opettamisesta kansallisella tasolla. Koulutuksen keskeisenä tavoitteena on, että valmentaja oppii:

 • hallitsemaan yksittäisen uimahyppyjen harjoituskokonaisuuden
 • uimahyppyjen alkeis- ja perustekniikan ja menetelmät sen opettamiseen sekä ymmärtää kuivaharjoittelun merkityksen taitojen opettamisessa

Koulutuksen kesto on 50 h, josta 36 h lähiopetusta ja 14 h etätyöskentelyä. Koulutuksen sisältöön kuuluu:

 • ryhmän ja yksilöiden ohjaamisen perusteita, esim. positiivisen/kannustavan ilmapiirin luominen, ohjeiden ja palautteen anto
 • taidon opettamisen perusteet, esim. opetuskehittely, herkkyyskaudet
 • uimahyppääjän fyysisten ominaisuuksien kehittäminen
 • uimahyppyjen säännöt kansallisella tasolla

TASO 1 valmentajakoulutus on jaettu kahteen eri osaan. Osien 1 ja 2 välillä tehdään oppimistehtävä

 • OSA 1, Valmennuksen perusteet ja säännöt
 • OSA 2, Tekniikka ja mekaniikka

TASO 2 valmentajakoulutus (100 h)

Uimahyppyjen TASO 2 valmentajakoulutus vahvistaa uimahyppy-valmentajan tietoja ja taitoja. Koulutus lisää valmiuksia kokonaisvaltaisen uimahyppyvalmennuksen toteuttamiseen kansallisella tasolla. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja oppii:

 • hallitsemaan uimahyppääjän tärkeimpien ominaisuuksien kehittämisen ja seurannan harjoittelukaudella
 • uimahyppyjen perus- ja lajitekniikat perushypyissä ja volteissa sekä menetelmät niiden rakentamiseen

Koulutuksen sisältöön kuuluu:

 • uimahyppyjen tekniikka ja mekaniikka
 • harjoittelun suunnittelu ja toteutus sekä kehittymisen seuranta
 • psyykkisen valmentautumisen perusteet ja menetelmät
 • uimahyppyjen kuivaharjoittelu-menetelmät

Taitouinnin valmentajakoulutus

TASO 1 valmentajakoulutus (50 h)

Tavoitteet ja sisältö
Taitouinnin TASO 1 valmentajakoulutus antaa valmentajalle perustiedot ja -taidot lapsuus- ja valintavaiheen taitouimareiden kehityksestä ja valmentamisesta. Koulutus sisältää sekä teoriaa että käytännön harjoituksia valmentamisen keskeisistä sisältöalueista, valmentajan rooli ja ura, uimarin ura ja kehitys; herkkyyskaudet, psyykkinen- ja fyysinen kehitys, taitouinnin perustekniikat, taitojen opettaminen, oheisharjoitteista, perehdytystä koreografioiden tekemiseen, biomekaniikan perusteita, vuosisuunnitelman tekeminen

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu aloittelevien taitouimareiden ja  lasten ja nuorten valmentajille. Aluejärjestöjen VOK1 koulutukset vaaditaan. Mikäli ei ole aiempaa kokemusta ohjaamisesta/valmentamisesta, suositellaan Vesiralli -ohjaajakoulutusta ennen TASO 1 koulutusta.

Laajuus ja opetusmuodot
32 h, josta 20 h lähiopetusta ja 12 h etätyöskentelyä.

TASO 2 valmentajakoulutus (100 h)

Tavoitteet ja sisältö
Taitouinnin TASO 2 valmentajakoulutus antaa valmentajalle perusteellisempia tietoja ja taitoja harjoittelemaan ja kilpailemaan tottuneiden taitouimareiden kehityksestä ja valmentamisesta. Koulutus sisältää sekä teoriaa että käytännön harjoituksia taitouintivalmentamisen keskeisistä sisältöalueista, tekniikan opettamisen ja korjaamiseen tarvittavia työkaluja, taitouimarin voimaharjoittelusta, koreografioiden laatimista ja niiden vaikeuttamista, oheisharjoitteista, yksilön, parin, joukkueen valmentamista, akrobatian opettamista, biomekaniikkaa, suunnitelmallisuutta, valmentajan oman ajan käytöstä, valmentajana kehittyminen, ryhmädynamiikka, motivointi.

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu niille valmentajille, jotka ovat suorittaneet VOK1-tason peruskoulutukset, taitouinnin TASO 1 valmentajakoulutuksen ja jotka toimivat eri-ikäisten taitouimareiden valmentajina.

Laajuus ja opetusmuodot
68 h, josta 40 h lähiopetusta ja 28 h etätyöskentelyä


Vesipallon valmentajakoulutus

TASO 1 valmentajakoulutus (50 h)

Vesipallon TASO 1 valmentajakoulutus antaa valmentajalle perustiedot ja -taidot lapsuus- ja valintavaiheen vesipalloilijoiden kehityksestä ja valmentamisesta. Koulutus sisältää sekä teoriaa että käytännön harjoituksia valmentamisen keskeisistä sisältöalueista, valmentajan rooli ja ura, vesipalloilijan ura ja kehitys; herkkyyskaudet, psyykkinen- ja fyysinen kehitys, kilpauinnin perusteet; tekniikka ja säännöt, monipuolisuus vesipalloharjoittelun tukena, valmennuksen käsitteistö ja termistö; tehoalueet ja ohjelmointi.

TASO 2 valmentajakoulutus (100 h)

Vesipallon TASO 2 valmentajakoulutus on tarkoitettu valmentajille, jotka ovat suorittaneet TASO 1 valmentajakoulutuksen ja omaavat kokemusta käytännön valmennustyöstä. TASO 2 valmentajakoulutuksen laajuus on 100 tuntia, joista kolme peruskurssiviikonloppua kotitehtävineen kattavat 70 tuntia. Loput 30 tuntia suoritetaan valmentajan omien osaamistarpeiden mukaan. TASO 2 on todellinen perustietopaketti, jonka tarkoitus on vahvistaa osallistujien valmennuksellista näkemystä ja antaa "työkaluja" käytännön valmennustyötä varten.


Verkkokoulutus

Uintiurheilun verkkokurssi (6 h)

Verkkokurssi antaa ohjaajille ja valmentajille perustiedot uintiurheilulajeista. Uintiurheilun verkkokurssi on suunniteltu mahdollisimman selkeäksi suorittaa ja kehittää omaa osaamistaan uintiurheilusta. Tämä verkkokurssi antaa valmiudet jatkaa eri lajien valmentajan polkua valmentajakoulutuksiin tai ohjaajakoulutuksiin. Verkkokurssi toteutetaan verkkokoulutuksena Priiman sähköisessä oppimisympäristössä ja sen kesto on koulutuksen suorittajan lähtötasosta riippuen noin kuusi tuntia. Verkkokoulutus koostuu informatiivisistä videoista, koulutusmateriaaleista, oppimismateriaaleihin ja erilaisiin nettisivuihin tutustumisista sekä loppukokeesta. Verkkokurssin hinta on 20 euroa ja ilmoittautumaan pääset tästä.

Puhtaasti paras (SUEK)

Puhtaasti paras on verkkokoulutus, jonka avulla niin urheilijat, urheilijan tukihenkilöt kuin kaikki muutkin urheilutoimijat voivat oppia ja varmistaa tietonsa antidopingasioista. Koulutuksen sisältö perustuu Maailman antidopingsäännöstöön, joka tuli voimaan 1.1.2021. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan tästä.

Vastuullinen valmentaja (Olympiakomitea)

Vastuullisen valmentajan verkkokurssilla tutustut vastuulliseen ja hyvään valmentamiseen sekä opit fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti turvallisen toimintaympäristön edistämisestä. Kurssin suorittamalla osoitat sitoutumisesi vastuulliseen valmentamiseen. Tämä kurssi on tarkoitettu kaikille urheilun ja liikunnan parissa toimiville ohjaajille ja valmentajille ja sen kesto on noin 1 - 1,5h. Mukaan pääset tästä.

Et ole yksin (Väestöliitto)

Et ole yksin -verkkokoulutus tarjoaa valmentajille ja muille urheiluseuroissa toimiville välineitä puuttua epäasialliseen käytökseen, häirintään ja väkivaltaan. Koulutuksessa käydään läpi aiheita kuten henkinen ja fyysinen väkivalta ja kiusaaminen, seksuaalinen häirintä, lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset, lastensuojelu ja itsemääräämisoikeutta vahvistava valmennus. Kurssi sisältää erilaisia harjoituksia ja tehtäviä. Verkkokurssi on kaikille avoin ja ilmainen. Kurssi on suunnattu erityisesti urheiluseurojen valmentajille, työntekijöille ja vapaaehtoisille. Verkkokoulutus kestää noin tunnin ja voit suorittaa sen osissa. Rekisteröidy palveluun ja suorita verkkokoulutus tästä.

Reilusti paras (SUEK)

Reilusti paras on verkkokoulutus, joka auttaa niin urheilijoita kuin muita urheilutoimijoita tunnistamaan kilpailumanipulaation ilmiönä sekä antaa työkaluja sen kohtaamiseen. Verkkokoulutuksessa on videoita sekä harjoitus- ja pohdintatehtäviä. Koulutuksen suorittamiseen kuluu noin 35 minuuttia. Koulutusta ei tarvitse suorittaa kerralla, koska suoritukset tallentuvat järjestelmään. Kurssin suorittamiseksi tulee loppukoe tehdä hyväksytysti. Hyväksytyn suorituksen päätteeksi saa diplomin, jonka avulla voi osoittaa suorittaneensa koulutuksen. Verkkokoulutuksen voi tehdä myös mobiililaitteilla. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan tästä.


Tilauskoulutukset

Kapselikoulutus (6-9 h)

Kapselikoulutus on tarkoitettu seurojen tilauskoulutuksena järjestettäväksi. Koulutus toimii hyvin valmentajien ja ohjaajien täydennyskoulutuksena ja se räätälöidään aina seuran tarpeiden mukaan. Koulutuksen toteutuksesta vastaa Uimaliiton valmentajakouluttajat tai eri alueiden kokeneet valmentajat, jotka toimivat kilpavalmennuksen parissa.