Valmentajakoulutus

Uinti | Uimahypyt | Taitouinti | Vesipallo | Verkkokoulutus | Tilauskoulutukset


Uinnin valmentajakoulutus

TASO 1 valmentajakoulutus (50 opetustuntia)

Uinnin TASO 1 valmentajakoulutus antaa valmentajalle perustiedot ja -taidot lapsuus- ja valintavaiheen uimareiden kehityksestä ja valmentamisesta. Koulutus sisältää sekä teoriaa että käytännön harjoituksia valmentamisen keskeisistä sisältöalueista, valmentajan rooli ja ura, uimarin ura ja kehitys; herkkyyskaudet, psyykkinen- ja fyysinen kehitys, kilpauinnin perusteet; tekniikka ja säännöt, monipuolisuus uintiharjoittelun tukena, uintivalmennuksen käsitteistö ja termistö; tehoalueet ja ohjelmointi.

Valmentajakoulutuksen laajuus on 50 opetustuntia, josta puolet on lähiopetusta ja puolet on etätyöskentelyä. Koulutus on tarkoitettu 8-12-vuotiaiden lasten ja nuorten valmentajille. Mikäli ei ole aiempaa kokemusta ohjaamisesta/valmentamisesta, suositellaan Vesiralli- ohjaajakoulutusta ennen TASO 1 -koulutusta. Koulutukseen kuuluvat seuraavat verkkokurssit: Puhtaasti paras, Reilusti paras, Vastuullinen valmentaja, Et ole yksin sekä Toimitsijakurssi II teoriaosuus. 

TASO 2 valmentajakoulutus (100 opetustuntia)

Uinnin TASO 2 koulutus on tarkoitettu valmentajille, jotka ovat suorittaneet TASO 1 valmentajakoulutuksen ja omaavat kokemusta käytännön valmennustyöstä. TASO 2 valmentajakoulutuksen laajuus on 100 tuntia, joista kolme peruskurssiviikonloppua kotitehtävineen kattavat 70 tuntia. Loput 30 tuntia suoritetaan valmentajan omien osaamistarpeiden mukaan. TASO 2 on todellinen perustietopaketti, jonka tarkoitus on vahvistaa osallistujien valmennuksellista näkemystä ja antaa "työkaluja" käytännön valmennustyötä varten.

TASO 3 valmentajakoulutus (150 opetustuntia)

Uinnin TASO 3 koulutus edellyttää TASO 2 valmentajakoulutuksen suorittamista ja vankaa kokemusta käytännön valmennustyöstä. TASO 3 valmentajatutkinnon laajuus on noin 150 tuntia, jossa on neljä lähijaksoa ja henkilökohtaiset oppimistehtävät. TASO 3 keskitytään valmentajan osaamistarpeisiin henkilökohtaisella oppimissuunnitelmalla. Valmentajakoulutus toteutetaan yhteistyössä Suomen Urheiluopiston kanssa.


Uimahyppyjen valmentajakoulutus

TASO 1 valmentajakoulutus (50 h)

Uimahyppyjen TASO 1 ohjaaja- ja valmentajakoulutus antaa alkeis- ja perustaidot uimahyppyjen ohjaamisesta ja taidon opettamisesta kansallisella tasolla. Koulutuksen keskeisenä tavoitteena on, että valmentaja oppii:

 • hallitsemaan yksittäisen uimahyppyjen harjoituskokonaisuuden
 • uimahyppyjen alkeis- ja perustekniikan ja menetelmät sen opettamiseen sekä ymmärtää kuivaharjoittelun merkityksen taitojen opettamisessa

Koulutuksen kesto on 50 h, josta 36 h lähiopetusta ja 14 h etätyöskentelyä. Koulutuksen sisältöön kuuluu:

 • ryhmän ja yksilöiden ohjaamisen perusteita, esim. positiivisen/kannustavan ilmapiirin luominen, ohjeiden ja palautteen anto
 • taidon opettamisen perusteet, esim. opetuskehittely, herkkyyskaudet
 • uimahyppääjän fyysisten ominaisuuksien kehittäminen
 • uimahyppyjen säännöt kansallisella tasolla

TASO 1 valmentajakoulutus on jaettu kahteen eri osaan. Osien 1 ja 2 välillä tehdään oppimistehtävä

 • OSA 1, Valmennuksen perusteet ja säännöt
 • OSA 2, Tekniikka ja mekaniikka

TASO 2 valmentajakoulutus (100 h)

Uimahyppyjen TASO 2 valmentajakoulutus vahvistaa uimahyppy-valmentajan tietoja ja taitoja. Koulutus lisää valmiuksia kokonaisvaltaisen uimahyppyvalmennuksen toteuttamiseen kansallisella tasolla. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja oppii:

 • hallitsemaan uimahyppääjän tärkeimpien ominaisuuksien kehittämisen ja seurannan harjoittelukaudella
 • uimahyppyjen perus- ja lajitekniikat perushypyissä ja volteissa sekä menetelmät niiden rakentamiseen

Koulutuksen sisältöön kuuluu:

 • uimahyppyjen tekniikka ja mekaniikka
 • harjoittelun suunnittelu ja toteutus sekä kehittymisen seuranta
 • psyykkisen valmentautumisen perusteet ja menetelmät
 • uimahyppyjen kuivaharjoittelu-menetelmät

Taitouinnin valmentajakoulutus

TASO 1 valmentajakoulutus (50 h)

Tavoitteet ja sisältö
Taitouinnin TASO 1 valmentajakoulutus antaa valmentajalle perustiedot ja -taidot lapsuus- ja valintavaiheen taitouimareiden kehityksestä ja valmentamisesta. Koulutus sisältää sekä teoriaa että käytännön harjoituksia valmentamisen keskeisistä sisältöalueista, valmentajan rooli ja ura, uimarin ura ja kehitys; herkkyyskaudet, psyykkinen- ja fyysinen kehitys, taitouinnin perustekniikat, taitojen opettaminen, oheisharjoitteista, perehdytystä koreografioiden tekemiseen, biomekaniikan perusteita, vuosisuunnitelman tekeminen

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu aloittelevien taitouimareiden ja  lasten ja nuorten valmentajille. Aluejärjestöjen VOK1 koulutukset vaaditaan. Mikäli ei ole aiempaa kokemusta ohjaamisesta/valmentamisesta, suositellaan Vesiralli -ohjaajakoulutusta ennen TASO 1 koulutusta.

Laajuus ja opetusmuodot
32 h, josta 20 h lähiopetusta ja 12 h etätyöskentelyä.

TASO 2 valmentajakoulutus (100 h)

Tavoitteet ja sisältö
Taitouinnin TASO 2 valmentajakoulutus antaa valmentajalle perusteellisempia tietoja ja taitoja harjoittelemaan ja kilpailemaan tottuneiden taitouimareiden kehityksestä ja valmentamisesta. Koulutus sisältää sekä teoriaa että käytännön harjoituksia taitouintivalmentamisen keskeisistä sisältöalueista, tekniikan opettamisen ja korjaamiseen tarvittavia työkaluja, taitouimarin voimaharjoittelusta, koreografioiden laatimista ja niiden vaikeuttamista, oheisharjoitteista, yksilön, parin, joukkueen valmentamista, akrobatian opettamista, biomekaniikkaa, suunnitelmallisuutta, valmentajan oman ajan käytöstä, valmentajana kehittyminen, ryhmädynamiikka, motivointi.

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu niille valmentajille, jotka ovat suorittaneet VOK1-tason peruskoulutukset, taitouinnin TASO 1 valmentajakoulutuksen ja jotka toimivat eri-ikäisten taitouimareiden valmentajina.

Laajuus ja opetusmuodot
68 h, josta 40 h lähiopetusta ja 28 h etätyöskentelyä


Vesipallon valmentajakoulutus

TASO 1 valmentajakoulutus (50 h)

Vesipallon TASO 1 valmentajakoulutus antaa valmentajalle perustiedot ja -taidot lapsuus- ja valintavaiheen vesipalloilijoiden kehityksestä ja valmentamisesta. Koulutus sisältää sekä teoriaa että käytännön harjoituksia valmentamisen keskeisistä sisältöalueista, valmentajan rooli ja ura, vesipalloilijan ura ja kehitys; herkkyyskaudet, psyykkinen- ja fyysinen kehitys, kilpauinnin perusteet; tekniikka ja säännöt, monipuolisuus vesipalloharjoittelun tukena, valmennuksen käsitteistö ja termistö; tehoalueet ja ohjelmointi.

TASO 2 valmentajakoulutus (100 h)

Vesipallon TASO 2 valmentajakoulutus on tarkoitettu valmentajille, jotka ovat suorittaneet TASO 1 valmentajakoulutuksen ja omaavat kokemusta käytännön valmennustyöstä. TASO 2 valmentajakoulutuksen laajuus on 100 tuntia, joista kolme peruskurssiviikonloppua kotitehtävineen kattavat 70 tuntia. Loput 30 tuntia suoritetaan valmentajan omien osaamistarpeiden mukaan. TASO 2 on todellinen perustietopaketti, jonka tarkoitus on vahvistaa osallistujien valmennuksellista näkemystä ja antaa "työkaluja" käytännön valmennustyötä varten.


Tilauskoulutukset

Kapselikoulutus (6-9 h)

Kapselikoulutus on tarkoitettu seurojen tilauskoulutuksena järjestettäväksi. Koulutus toimii hyvin valmentajien ja ohjaajien täydennyskoulutuksena ja se räätälöidään aina seuran tarpeiden mukaan. Koulutuksen toteutuksesta vastaa Uimaliiton valmentajakouluttajat tai eri alueiden kokeneet valmentajat, jotka toimivat kilpavalmennuksen parissa.