Ohjaajakoulutus

Vesitaiturit -ohjaajakoulutus (20 h)

Tavoitteet ja sisältö
Koulutus antaa ohjaajalle perustiedot ja -taidot lasten uinnin ohjaamiseen. Koulutus sisältää sekä teoriaa että käytännön harjoituksia ohjaamisen keskeisistä aiheista; ohjaaminen ja oppiminen, lapsen kasvu ja kehitys, veteen totuttelu ja uinnin alkeisopetuksen perusteet. Lisäksi koulutus antaa vinkkejä Vesi- ja perhepeuhuun, alkeis- ja jatkouimakouluun, sekä erilaisten uimavälineiden hyödyntämiseen opetuksessa.

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu 3-7-vuotiaiden lasten ohjaajille.

Laajuus ja opetusmuodot
20 h, josta 16 h lähiopetusta ja 4 h etätyöskentelyä (ennakkotehtävä).


Vesi- ja Tekniikkaralli -ohjaajakoulutus (20 h)

Tavoitteet ja sisältö
Koulutus antaa ohjaajalle perustiedot ja -taidot lasten ohjaamiseen sekä valmiudet ohjata Vesi- ja Tekniikkarallia. Päivä sisältää sekä teoriaa että käytännön harjoituksia altaalla.

 • lapsen kasvu ja kehitys, erilaiset oppijat
 • monipuolinen harjoittelu; vesipallo, uimahypyt ja taitouinti
 • ohjaustaidot- ja tavat, ohjaajan rooli
 • taitotekijät ja vesitaitavuuden kehittäminen
 • lajitekniikat – perusliikkeistä lajitaitoihin
 • lajitekniikat kilpauinnin näkökulmasta (lajivaatimusanalyysi, startit & käännökset)
 • harjoittelun suunnittelu ja käytännön harjoitukset altaalla

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu 7-12-vuotiaiden uimareiden vanhemmille, ohjaajille, valmentajille ja tekniikkakoulujen vetäjille.

Laajuus ja opetusmuodot
20 h josta 16 h lähiopetusta ja 4 h etätyöskentelyä (ennakkotehtävä).


Lasten uinnin ohjauksen peruskurssi -ohjaajakoulutus (10 h)

Tavoitteet ja sisältö
Koulutus on tarkoitettu seurojen tilauskoulutuksena järjestettäväksi. Koulutus toimii hyvin ohjaajien täydennyskoulutuksena ja se räätälöidään aina seuran tarpeiden mukaan. Koulutuksessa voidaan käsitellä muutamaa asiaa seuraavista aiheista:

 • lapsen kasvu ja kehitys, erilaiset oppijat, monipuolinen harjoittelu
 • ohjaustaidot- ja tavat, ohjaajan rooli
 • taitotekijät ja vesitaitavuuden kehittäminen
 • lajitekniikat – perusliikkeistä lajitaitoihin
 • lajitekniikat kilpauinnin näkökulmasta (lajivaatimusanalyysi, startit & käännökset)
 • taitojen kehittyminen, harjoittelu ja uimarin polku
 • harjoittelun suunnittelu ja käytännön harjoitteet altaalla
 • yhteistoiminnalliset harjoitteet, pelit & leikit altaalla
 • lapsen oheisharjoittelu
 • allasturvallisuus
 • kurssitoiminnan järjestäminen

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu 7-12-vuotiaiden syvän altaan uimareiden ohjaajille, valmentajille ja vanhemmille. 3-7-vuotiaiden opetusaltaan uimaopeukseen keskittyvään yhden päivän tilauskoulutukseen suosittelemme painottamaan teemoja Vesitaiturit -ohjaajakoulutuksesta (ks. yllä)

Laajuus ja opetusmuodot
10 h josta 8 h lähiopetusta ja 2 h etätyöskentelyä.


Aikuisten uintitekniikka -ohjaajakoulutus (12-20 h)

Tavoitteet ja sisältö
Koulutus sisältää sekä teoriaopetusta että ”learning by doing” -käytännön harjoituksia altaalla. Koulutus toteutetaan yhden tai kahden päivän kestoisena tilauskoulutuksena, jolloin sisältö ja aihealueet räätälöidän tilaajan tarpeen ja toiveiden mukaan. Koulutuksessa käsitellään seuraavia aihekokonaisuuksia:

 • uinti kuntoliikuntamuotona
 • aikuisuimarin vesitaitavuuden kehittäminen
 • lajitekniikoiden opettaminen aloittelevalle uimarille sekä aktiiviharrastajalle
 • ohjaajan taidot - ohjaajan rooli ja vastuu
 • harjoitusten suunnittelu ja mallitunnit
 • aikuisten kurssitoiminnan järjestäminen
 • lisäksi tavoitteena on antaa ohjaajalle valmiuksia huomioida aikuisuimarin yksilöllistä suhdetta vesielementtiin ja omaa tapaa uida.

Kohderymä
Koulutus on tarkoitettu aikuisen kuntouimarin ohjauksesta kiinnostuneille ohjaajille, valmentajille ja uimareille.

Laajuus ja opetusmuodot
8-16 h lähiopetusta ja 4 h etätyöskentelyä.


Avovesiuinnin ohjaajakoulutus (3-6 h)

Tavoitteet ja sisältö
Koulutuksessa käydään läpi avovesiuinnin erityispiirteitä, turvallisuutta, olosuhteita ja välineitä sekä harjoituksia avoveteen. Päivä sisältää sekä teoriaa että käytännön harjoituksia altaalla tai avovedessä. Koulutus voidaan toteuttaa tarvittaessa kokonaan etäyhteyksin.

 • avovesiuinnin varusteet ja huomioitavat seikat
 • avovesiuintitekniikoiden perusteet
 • turvallinen avovesiuintipaikka ja reitin merkitseminen
 • avovesiharjoittelu ja oheisharjoitukset kuivalla

Kohderymä
Koulutus on tarkoitettu seurojen ohjaajille ja valmentajille.

Laajuus ja opetusmuodot
3-6 h lähiopetusta.