VpAr:n kokouksen 2/2019 tiivistelmä

19.2.2019

Vesipallon ilmoitustaululla julkaistaan vuonna 2019 tiivistelmät VpAr:n kokouksista. Päätösasioita varten kootuista sähköpostipöytäkirjoista ei tehdä erikseen tiivistelmää.

Vesipallon asiantuntijaryhmän vuoden 2019 ensimmäinen varsinainen kokous pidettiin maanantaina 28.1.2019. Kokoukseen kutsuttiin sekä kautensa aloittavan, että päättävän vesipallon asiantuntijaryhmän jäsenet. Ensimmäinen kokous toimi perustamiskokouksena, ja sen aikana pohdittiin kokousosallistujien kiinnostuksen kohteita suhteessa vesipallon kehittämiseen. Kiinnostuksen kohteita kirjattiin pöytäkirjaan. Osa päättävän VpAr:n jäsenistä halusi jatkaa mukana tiettyjen toiminnallisuuksien kehittämisessä.

Kokouksessa käytiin läpi vesipallon toimintasuunnitelmaa Uimaliiton toimintasuunnitelman sivulla 11, ja pohdittiin Uintiurheilun kehityspäällikkö Ippe Natusen sekä sarjavastaava Tua Turusen toimesta maaliskuussa aloitettavien vesipallon seurakierrosten agendaa. Kuten useassa kohtaa toimintasuunnitelmaa mainitaan, kehittämisessä pyritään tukemaan seurojen omasta tekemisestä ja kiinnostuksesta nousevia aloitteita, yhteisöllisyyden kehittymistä ja etsimään suuntaviivoja tulevaisuuden vesipallolle Suomessa.

Vesipallon viestinnän kehittämistä jatketaan. Tunnistettiin seurojen lisääntynyt aktiivisuus sekä facebookissa että instagramissa ja toivotaan seuroilta edelleen yhteisten asioiden jakamista myös omilla sivuillaan jotta saadaan vesipalloasiat jaettua niistä kiinnostuneiden henkilöiden saataville. Pöytäkirja on kokonaisuudessaan luettavissa täällä.

Seuraava VpAr:n kokous pidetään 28.2.2019 kello 17:30.