Vastuullinen valmentaja -verkkokurssi tarjoaa työkaluja ja uusia näkökulmia päivittäiseen tekemiseen

#UUTINEN #UINTI #UIMAHYPYT #TAITOUINTI #VESIPALLO 2.12.2021

Laura Lajunen haastaa kaikki uintiurheiluvalmentajat ja -ohjaajat suorittamaan Vastuullinen valmentaja -verkkokurssin.

Olympiakomitean Vastuullinen valmentaja -verkkokurssi on luotu valmentajien osaamisen kehittämisen tueksi. Verkkokurssi on osa urheiluyhteisön yhteistä vastuullisuusohjelmaa ja turvallisen toimintaympäristön toimenpiteitä. Kurssin tavoitteena on myös pyrkiä ennaltaehkäisemään, ettei eettisten ja epäasiallista käyttäytymistä koskevien rikkomusten käsittelylle tulisi tulevaisuudessa tarvetta.

Simmis Wandan uintivalmentaja Laura Lajusen mukaan vastuullisuus on pinnalla oleva aihe, joka näkyy paljon organisaatioiden viestinnässä ja toimintastrategioissa. Sen jalkauttaminen toimintaan vaatii konkreettisia tekoja ja työkaluja, joita Vastuullinen valmentaja -verkkokurssi tarjoaa niin urheiluseuroille kuin valmentajille ja ohjaajille.

– Kurssi antaa aloittelevalle valmentajalle tukea oman osaamisen kehittämiseen. Se sisältää tärkeitä ja ajankohtaisia aiheita, joihin on hyvä tutustua, vaikka olisi toiminut valmentajana jo pitkään, Lajunen kertoo.

Valmentamisen toimintaympäristöt ja niiden vaatimukset ovat valmentajilla hyvin erilaisia ja muuttuvia. Valmentaminen on muuttunut jo niistä ajoista, kun Lajunen on ollut itse valmennettavana vuosina 2001–2017. Konkreettiset eroavaisuudet näkyvät muun muassa siinä miten harjoitellaan.

– 2000-luvun alussa harjoitteluni perustui valmentajan ryhmälle laatimaan kausisuunnitelmaan, johon oli ennalta määritelty mitä sarjoja kullakin viikolla tullaan uimaan eikä siitä juurikaan poikettu. Olen itse valmentajana huomannut, että nykynuoret joutuvat kohtaamaan erilaisia haasteita ja ottamaan vastuuta omasta itsestään yhä nuorempina, Lajunen avaa.

Valmentajalla on tärkeä rooli turvallisen toimintaympäristön luomisessa

Hyvä ryhmähenki ja turvallinen harjoitteluympäristö eivät synny itsestään. Lajusen mielestä, ryhmähenki muodostuu tilanteissa, joissa urheilijat ovat aktiivisia toimijoita valmentajan avustamana.

Viime talvena koronapandemia vaikeutti Simmis Wandan harjoituksia ja keskeytti allastreenit kolmeksi kuukaudeksi lähes kokonaan. Tällöin Lajunen toteutti harjoituksia etänä ja ulkona.

– Koitin tietysti aluksi toteuttaa tarkkaa suunnitelmaa, jotta kaikki osa-alueet ja lajia tukeva harjoittelu tulisi varmistettua. Kun allastauko jatkui aina uudelleen, niin se alkoi koetella uimareiden ja valmentajien jaksamista sekä motivaatiota.

Lajunen ymmärsi, että toiminnan järjestämisellä ja yhteen kokoontumisella on paljon suurempi merkitys, kuin sillä mitä harjoituksissa käytännössä tehdään.

– Noiden hetkien merkityksestä kertoo se, että uimarit muistelevat edelleen viime talven hiihtotreenien tapahtumia ja ovat kysyneet jo useamman kerran, koska voisimme mennä uudelleen, Lajunen sanoo.

Valmentaja voi välttää monia mahdollisia riskejä harjoituksen suunnittelulla ja selkeällä ohjeistuksella. Vastuullinen valmentaja -verkkokurssin käytännön tehtävät haastavat valmentajan miettimään millaisia erilaisia tilanteita ja riskejä hän kohtaa omassa toimintaympäristössään.

– Parhaimmillaan valmentaja saa kurssin tehtävistä konkreettisia työkaluja ja uusia näkökulmia omaan päivittäiseen tekemiseensä, Lajunen kertoo.

Valmentajan näyttämällä esimerkillä valtava merkitys urheilijoille

Valmentajat viettävät urheilijoiden kanssa monta tuntia viikoittain ja silloin valmentajasta usein muodostuu henkilö, johon urheilija luottaa ja jolle hän voi puhua. Valmentajien toiminnasta otetaan mallia ja siitä opitaan, mikä on hyväksyttävää erilaisissa tilanteissa. Nämä lisäävät valmentajan esimerkin tärkeyttä.

– Esimerkiksi se puuttuuko valmentaja kiusaamistilanteisiin, miten valmentaja puhuu muista urheilijoista tai miten hän käyttäytyy kilpailupaikalla. Kaikki nämä vaikuttavat siihen, miten urheilija itse toimii, Lajunen painottaa.

Lajunen haastaa kaikki uintiurheiluvalmentajat ja -ohjaajat suorittamaan Vastuullinen valmentaja -verkkokurssin.

– Yhdessä voimme luoda turvallisen toimintaympäristön toisillemme ja urheilijoillemme.

Vastuullinen valmentaja -verkkokurssi on mahdollista suorittaa maksutta vuoden 2021 loppuun saakka.