Uinnin ensimmäiset HuimaSeurat

#UUTINEN 17.6.2015

Uimaliiton käynnistämä HuimaSeura-toiminta huipentui kuluneella kaudella HuimaSeura-auditointeihin. Auditointeihin osallistui kaikkiaan neljä seuraa: Swimming Jyväskylä, Helsingfors Simsällskap, Cetus Espoo ja Raision Urheilijat. Seuroille myönnettiin HuimaSeura-status kahden vuoden määräajaksi.

HuimaSeura

HuimaSeura-auditointien tarkoituksena oli edistää uimaseurojen laatua yhteisten kriteerien kautta. Tavoitteena on kansainvälisesti kilpailukykyinen huippu-uinnin arki.

HuimaSeura-auditointiprosessi käynnistettiin viime marraskuussa. Neljä seuraa haki mukaan prosessiin ja toimitti ennakkomateriaalin auditointeja varten. Auditoinnit suoritettiin touko-kesäkuussa 2015 ja seurat kokoontuivat yhteiseen päätöstilaisuuteen 13.6. uimaliiton toimistolle. Auditoijina toimivat Uimaliiton kehityspäällikkö Ippe Natunen ja asiantuntija Outi Aarresola KIHUsta.

Auditointitilaisuuksissa tavattiin seuran johtoa, valmennuksen johtoa sekä altaan laidalla uimareita ja valmentajia. Neljästä seurasta auditointiin osallistui yhteensä 64 henkilöä.

Auditoinneissa keskeisimpänä teemana oli seuran oma uimarinpolku ja seuran valmennuslinja. Uimarinpolun kirkastaminen jäikin kaikille seuroille tehtäväksi auditoinnin jälkeen. Olennaista on seuran oman valmennuslinjauksen luominen uimarin polku-mallin mukaan ja siitä viestiminen.

Huippu-uinnin kannalta tärkeimpiä asioita auditointikriteeristössä olivat paitsi lajivalmennus, niin myös valmennuksen tukitoiminnot ja valmentajien osaaminen. Tukitoiminnot, kuten lihastasapainokartoitukset ja psyykkinen valmennus, tulevat merkityksellisiksi viimeistään huippuvaiheessa, kun erot ovat pieniä. 

Auditoinnissa tarkasteltiin myös seuraorganisaation toimintaa. Seurojen ammattimaistunut toiminta on tuonut omia mahdollisuuksia ja haasteita organisoitumiseen. Jäsenistön osallistaminen muuhunkin kuin harrastamiseen on edelleen tärkeää.

HuimaSeura-kriteeristöä kehitetään auditointien ja niistä saadun palautteen pohjalta. Auditoinnit jatkuvat uusien seurojen kanssa keväällä 2016. Siitä vuoden päästä auditoidaan uudestaan nyt mukana olleet. HuimaSeura-statuksen saaneet seurat saavat liitolta tukea valmennusosaamisen kehittämiseen. 

Lisätietoja auditoinneista ja HuimaSeura-prosessista antaa kehityspäällikkö Ippe Natunen.

Henkilöt

Ippe Natunen