Uimaliiton fysiotiimi maajoukkueuimareiden tukena

#BLOGI #UINTI 31.7.2020

Fysioterapeutit ovat maajoukkueuimareiden apuna kilpailu-, leiri- ja testaustoiminnassa. Kuva: Jussi Salminen

Uimaliiton fysiotiimi koostuu kuudesta fysioterapeutista ympäri Suomea, minkä voimin pyöritetään kisa-, leiri- ja testitoimintaa liiton puolesta. Ryhmään kuuluvat Linda Nurmi (Oulu), Kati Toivonen (Turku), Teemu Leinonen (Joensuu), Eero Isotalo (pääkaupunkiseutu), Jesse Pajari (Jyväskylä) ja Tuomas Tikkala (pääkaupunkiseutu). Fysioterapeutin tarve on eri tapahtumiin vuositasolla yli 100 päivää ja tätä kakkua jaetaan ryhmän kesken.

Tässä fysioterapeuttien valloittamassa blogikirjoituksessa on tarkoitus avata hieman meidän tavoitteitamme ja ajatuksia siitä, mitä toimintamme pitää sisällään painottuen testaamisen maailmaan. Liiton tapahtumissa näkyvimmässä roolissa on usein kisojen aikainen fyysinen ja henkinen tuki, mutta vähintäänkin yhtä tärkeässä asemassa, ellei tärkeämmässä on uimareiden urapolun tukeminen. Tavoitteena on mm. minimoida kiputiloista johtuvia poissaoloja treeneistä ja/tai toimintakyvyn rajoitteita, jotka vaikuttavat tavoiteltuun lajisuoritukseen.

Testien avulla tietoa

Testaamisella halutaan hahmottaa uimareiden toimintakyvyn ja harjoitettavuuden tilaa sekä luoda tulevaisuudessa malli siitä, mihin ominaisuuksiin uimarin tulisi osakseen suunnata. Olemme fysiotiimin ja maajoukkuevalmentajien kesken päättäneet lähteä ensisijaisesti liikkeelle olkapään alueen vaivojen määrän kartoittamisesta sekä fyysisten ominaisuuksien seurannasta. Olkapäävaivojen hahmottamisen työkaluksi olemme ottaneet KJOC-kyselyn, joka on validoitu englanniksi uimareille. Kysely olisi tarkoitus tulevaisuudessa validoida myös suomenkieliseksi yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa.

Testipatteri on rakennettu tässä vaiheessa leirityksiin ja käytettäviin resursseihin sopivaksi. Kartoitus pitää sisällään testejä liikkuvuuden ja lihasvoiman osalta. Konkreettisia testejä ovat nilkan ojennussuunnan, liukuasennon ja rintakehän kierron liikkuvuus. Lihasvoimallisia testejä ovat olkapäiden sisä- ja ulkokierron voimantuotto sekä olka- ja kyynärnivelen ojennus- ja koukistusvoima. Liikkuvuuden ja lihasvoiman lisäksi keräämme perus antropometrisiä arvoja (pituus ja paino), sekä käymme vammahistorian läpi. Tulevaisuuden osalta testattavasta sisällöstä olisi hyvä käydä enemmän avointa keskustelua mm. valmentajien kanssa.

Tulosten villi viidakko

Toistaiseksi suurempien ja syvällisempien johtopäätösten tekeminen tuloksista on turhaa, sillä testipatterin testejä on käytetty vasta viime syksystä lähtien. Tuloksia ja testejä olisi hyvä pohtia syvällisemmin esimerkiksi 5 ja 10(+) vuoden aikavälein, jotta nähtäisiin taso objektiivisemmin ja onko jotain dataa turha kerätä. Tässä vaiheessa käymme lähinnä keskustelua tuloksista valmentajan ja uimarin kanssa, jotta voimme tuoda heidän arkeensa lisäarvoa ja laatua.

Testipatteri tulee varmasti perusrungon ohessa elämään jonkin verran ja pyrimme tulevaisuudessa parhaamme mukaan löytämään valmentajien ja uimareiden toimintaa tukevia testejä. Nykyisen testipatterin jalkauttaminen seuratoimintaan on vasta alkamassa ja sen myötä suuren datan keruu olisi vasta mahdollista. 

Lopuksi haluaisin heittää seuroille jo tässä vaiheessa ajatuksen uimareiden kuormituksen seurannasta eri muodoissaan. Tyypillistä on kerätä kilometrejä tai vedessä vietettyä aikaa, mutta myös urheilijan tuntema kuormittuneisuus olisi hyvä suhteuttaa treeniaikaan vaikka RPE-asteikolla. Oheismateriaalissa hieman lisää ajatusta mm. miksi seurata kokonaiskuormaa.

Teksti: Tuomas Tikkala

Katso Uimaliiton YouTube-kanavalta, kuinka fysioterapeutit työskentelevät EM-kilpailuissa:

Luettavaa uimarin olkapäistä kiinnostuneille:

Bradley J, Kerr S, Bowmaker D, and Gomez J-F
“Review of Shoulder Injuries and Shoulder Problems in Competitive Swimmers.” 
American Journal of Sports Science and Medicine, vol. 4, no. 3 (2016): 57-73. 

Delbridge, Andrew & Boettcher, Craig & Holt, Kylie. (2017).
An Inside look at 'Swimmers Shoulder': Antero-superior Internal Impingement (ASII) 'A Cause of 'Swimmer's Shoulder' 
Aspetar Journal.

Feijen S, Tate A, Kuppens K, Claes A, Struyf F.
Swim-Training Volume and Shoulder Pain Across the Life Span of the Competitive Swimmer: A Systematic Review 
J Athl Train. 2020;55(1):32‐41.

Hill, Lee & Collins, Malcolm & Posthumus, Michael. (2015)
Risk factors for shoulder pain and injury in swimmers: A critical systematic review 
The Physician and sportsmedicine. 43. 1-9.

Wymore L, Fronek J.
Shoulder functional performance status of National Collegiate Athletic Association swimmers: baseline Kerlan-Jobe Orthopedic Clinic scores 
Am J Sports Med. 2015;43(6):1513‐1517.

 

Asiasanat

Fysioterapia