Liittohallitus kokoontui

#UUTINEN 14.12.2011

Suomen Uimaliiton liittohallitus kokoontui tiistaina 13. joulukuuta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyväksynnän jälkeen.

Kokouksessa valmistuneita asioita


Kesän 2012 IKM-karsintojen paikkakunnat:
Etelä: Espoo (Cetus)
Itä: Kuopio (KuUS)
Länsi: Turku (ÅSK, Aurajoen Uinti)
Pohjoinen: Vaasa (Vaasan Uimaseseura)

Suomen Uimaliitto hakee Taitouinnin nuorten MM-kilpailuja vuodelle 2014 Tampereelle. Tavoitteena on saada lajille näkyvyyttä kotimaassa. Järjestelyihin osallistuu mukaan Tampereen Uinnin tuki, taitouintiväki ja Tampereen kaupunki.

Hyväksyttiin uinnin johtoryhmän esitys kansalliseksi arvokilpailujärjestelmäksi vuodesta 2014 eteenpäin. Tavoitteena on palvella kesän arvokilpailuja parhaalla mahdollisella tavalla ja taata uinnin arvokilpailumenestys. Uutena elementtinä tulee GP-kilpailumalli, jonka lopullinen muoto hyväksytään ensi kevään aikana.

Uimaliiton ehdokkaiksi LEN-komiteoihin ovat seuraavat henkilöt: Sami Wahlman, masterskomitea Ulla Lucenius, taitouintikomitea ja Vesa Martikkala, uimahyppykomitea.

Täsmennettiin liiton viestintäohjeistus mahdollisessa doping-tapauksessa. Ohjeistuksella halutaan varmistaa liiton viestinnän sujuvuus ja johdonmukaisuus kriittisessä tilanteessa. Liitolla nolla-toleranssi doping:n käyttöön.

Lisäksi hyväksyttiin Next Wave projektisuunnitelma. Liittohallitus päätti 7.11. perustaa Suomi on paras Pohjoismaa uintiurheilun alueella - valmistelutyöryhmän. Projekti on osa Strategia 2020 toteuttamista. Ryhmän tehtävänä on laatia toimenpide-ehdotus tavoitteen saavuttamisen varmistamiseksi. Ryhmän puheenjohtajaksi valittiin liiton puheenjohtaja sekä jäseniksi uinnin johtoryhmän puheenjohtaja Pekka Ripatti, liiton toiminnanjohtaja Mikko Sainio, vammaisuinnin valmennuspäällikkö Kati Kauhanen, Martti Ala-Seppälä sekä Jari Komulainen. Ryhmää täydennetään tarpeen mukaan ja se voi käyttää apunaan asiantuntijoita.
NextWave liittyy tiivisti jo käynnistyneisiin ja vuonna 2012 alkaviin kehitysprojekteihin: HuimaSeura-yhteistyö, Uintivalmentajan työkalupakki, valmentajien urapolku, arkiharjoittelun tukeminen ja Akatemiayhteistyö.
Päätavoite: Määritellä liittotasoiset huippu-uintiurheilun osaamisvaatimukset, eri henkilöiden roolit sekä määritellä valmennusorganisaatiorakenne (1.1.2013 alkaen). Määritellään myös liiton rooli osana valmennusjärjestelmää sekä valita sopivin vaihtoehto Suomen Uimaliiton valmennukseen ja huippu-uinnin tulevaisuuden johtamiseen.
Alatavoitteet: Kuvata huippu-uintiurheilun nykytila ja ne tekijät, jotka tarvitsevat muutosta tai mitä toimenpiteitä on hyvä jatkaa. Valita vaihtoehtoisia ja uudenlaisia toimintamalleja uintilajien liittotason johtamiselle.
Aikataulu: Väliraportti 31.3.2012. Loppuraportti 1.9. 2012. Päätösvaihe lokakuu 2012. Projekti valmis: lopputuloksena kohti 2020 valmennusorganisaatio.

Henkilöt

Sami Wahlman