Lauriinan taitouintiura jatkuu jenkki-collegessa

#UUTINEN #TAITOUINTI 9.1.2019

Lauriina Heinonen on viihtynyt hyvin ensimmäisen puolivuotisensa amerikkalaiskoulun taitouintijoukkueessa. Harjoittelussa painotetaan joukkueena toimimista ja voimaharjoittelua loistavissa olosuhteissa.

Espoolainen 19-vuotias taitouimari Lauriina Heinonen lähti tuoreena Mäkelänrinteen ylioppilaana viime syksynä opiskelemaan Yhdysvaltoihin, Wheaton Collegeen Massachusettsissa. Idea hänelle lähtemisestä tuli siitä, että hän halusi yhdistää opiskelun ja urheilun. Hän myös halusi opiskella ulkomailla ja palata entiseen kotimaahansa Yhdysvaltoihin. Hän on asunut maassa aiemmin ja siksi siteet sinne ovat olleet aina hänen perheellään tiiviit.

Suomesta ei ole aiemmin ollut taitouimareita yliopistosarjoissa Yhdysvalloissa, joten prosessi kokonaisuudessaan oli uusi, niin Lauriinan perheelle kuin myös amerikkalaiselle yliopistolle.

– Hakuprosessi oli pitkä ja välillä turhauttava, tarvittiin paljon erilaisia tietoja ja kirjoitelmia, sekä piti suorittaa erikseen omat kokeet SAT ja TOEFL. Uintiin liittyen oli toimitettava valmentajille heidän pyytämäänsä materiaalia, videoita harjoituksista, kirjoitelmia tavoitteista jne. Amatööristatus täytyi myös osoittaa. Hakuprosessi oli kaksijakoinen: valmentaja tarkasteli uintiasiaa ja sitä, sopisinko joukkueeseen ja yliopisto akateemista puolta. Molempia tarvittiin, kertoo Lauriina.

Urheilustipendiä haettaessa oli tärkeää taustoittaa myös valmentajien kiinnostusta, sillä heillä on suuri valta koota oma joukkueensa.

– Positiivinen havaintoni oli, että kiinnostusta oli. Yliopistojen tarjoamat rahoitusmahdollisuudet vaihtelevat hurjasti. Toisilla yliopistoilla ei ole tarjota urheilijoille lainkaan stipendejä, toisilla yliopistoilla on käytettävissään enemmän rahaa, kertoo Lauriina.

Hän sai onnekseen stipendin, jolla kattaa pääosin opiskelut valmistumiseen saakka, eli käytännössä neljän vuoden ajan, jonka jälkeen hänellä on suomalaista kandidaatin tutkintoa vastaava tutkinto.

Treenaaminen on ammattimaista

Lauriina opiskelee pääaineena Business and Managementia ja sivuaineina ovat International Relations ja ranskan kieli. Päätyönään hänellä on sekä opiskella että harjoitella joukkueessa. Ilman hyvää opintomenestystä ei voi uida, eli sitä seurataan tarkasti ja hyvä opintomenestys on koulun ensisijainen intressi.

Lauriinan joukkue kilpailee NCAA (National Collegiate Athletic Association) 1. divisioonassa, joka on maanlaajuinen. Harjoittelussa on paljon samaa kuin Suomessa, mutta samalla paljon uutta.

– Erityisesti painotetaan joukkuehenkeä sekä yhdessä saavuttamista. Kukaan ei harjoittele yksin, sillä ympärillä on aina joukkue. Määrällisesti harjoittelu ei poikkea aiemmasta ja viikkotasolla harjoittelen noin 25 tuntia. Voimaharjoittelu on isommassa roolissa kuin Suomessa ja harjoittelu on ammattimaista. Urheilijaa tukee personal trainer, oma lääkäri, oma fyssari ja opiskelua varten on jokaisella oma mentori. Urheilijasta pidetään hyvää huolta. Lisäksi olosuhteet ovat loistavat. Käytössä on yliopiston kampuksella oma allas, ja allasaikaa taitouimareilla on lähes niin paljon kuin halutaan. Käytössä on myös oma kuntosali ja sisäjuoksurata, Lauriina kertoo.

Tällä hetkellä uintipaikka on kaikille, mutta toiveena olisi saada joukkueeseen myös varauimareita. Uitavaa riittää kaikille, koska lajeina on solo, duo, trio, joukkue ja combo.

Koulussa on urheilijoita eri lajeista, mikä on rikastuttavaa. Eri lajien urheilijat ovat paljon tekemisissä keskenään. Harjoittelut painottuvat aamuihin ja poissaoloja ei sallita. Iltatreenit päättyvät myös hyvissä ajoin.

– Riittävän levon ja tasapainoisen ruokailun merkitystä korostetaan. Valmentajasta on tullut eräänlainen äitihahmo, joka auttaa ihan kaikessa. Valmentaja on hyvin urheilijan saatavilla ja hän on aina valmis keskustelemaan urheilijan kanssa. Hänestä on tullut läheinen, ja hän on vilpittömän kiinnostunut urheilijoistaan, Lauriina iloitsee.

Hakemisessa kannattaa toimia ajoissa

Yliopisto-opiskelussa arki on rutinoitua. Koulu on todella vaativa, mutta samalla palkitseva.

– Olen ymmärtänyt ajanhallinnan merkityksen. Olen tutustunut uuteen ympäristöön ja tyyliin. Treenaaminen täällä on aikataulutettua ja tiukkaa, sekä säännöllistä. Sali ja puntti olivat minulle uusia asioita, sekä ammattimainen ympäristö. Joukkue on kannustava ja ilmapiiri mitä parhain, Lauriina summaa.

Mikäli kiinnostusta yliopisto-opiskeluun löytyy, kannattaa haku aloittaa viimeistään vuotta ennen aiottua lähtöä. Haun voi tehdä joko itse ja lähestyä yliopistoja suoraan. Toinen vaihtoehto on käyttää opiskelijahakuun erikoistuneita tahoja apuna (esim. EuroAthlete), jonka palvelu on maksullista, mutta joka auttaa haussa eteenpäin sen kaikissa vaiheissa. Hakuprosessi on sama tekee sen sitten itse tai esimerkiksi EuroAthleten kautta. Etuna yhteistyötahon käytössä on nimenomaan se, että he tuntevat valmentajia ja yliopistoja ja saavat ehkä yksittäistä opiskelijaa paremmin kontaktin valmentajiin. Yleensä tilanne etenkin isompien lajien osalta on se, että hakijoita on runsain mitoin ja opiskelijan/urheilija pitää erottua joukosta.


Wheaton College

Yliopiston taitouintijoukkueen päävalmentajana toimii Rebecca Ercoli 

English version