Läpimurtosäätiön syksyn 2023 apurahahaku aukeaa sunnuntaina

#UUTINEN #UINTI #UIMAHYPYT #TAITOUINTI #VESIPALLO 28.9.2023

Kesäkuussa 2023 huippu-urheilun apurahan saivat Lauren Hallaselkä sekä Davin Lindholm.

Läpimurtosäätiö on uusi suomalainen urheilun tukisäätiö, jonka tarkoitus on mahdollistaa yhä useamman lupaavan suomalaisen nuoren urheilijan kansainvälinen läpimurto. Huippu-urheilun lisäksi säätiö tukee toimijoita, joiden tavoitteena on luoda suomalaisille lapsille yhdenvertaisia mahdollisuuksia liikuntaharrastukseen, ja sitä kautta oman elämänsä läpimurtoon. Säätiö on perustettu vuonna 2022 ja ensimmäiset tukirahat jaettiin kesällä 2023.

Syksyn 2023 haussa on haettavissa kaksi apurahaa:

Lasten ja nuorten liikunnan apuraha

Lasten ja nuorten liikunnan apurahan tehtävä on luoda suomalaisille lapsille ja nuorille yhdenvertaisia mahdollisuuksia liikuntaharrastukseen taustasta riippumatta. 

Lasten ja nuorten liikunnan apuraha on suunnattu toimijoille, jotka tarjoavat  lapsille ja nuorille yhdenvertaisia mahdollisuuksia liikuntaharrastukseen. Toiminnan tarkoituksena tulee olla liikuntaharrastuksen mahdollistaminen ilmaiseksi tai huomattavasti matalammin kustannuksin.

Mitkä ovat kriteerit apurahan saamiselle?

 • Toiminta mahdollistaa liikuntaharrastuksen ilmaiseksi tai merkittävästi pienemmillä kustannuksilla.

 • Toiminta on suunnattu kouluikäisille lapsille ja nuorille.

 • Toiminta lisää uusien harrastajien määrää.

 • Hakija noudattaa Reilun Pelin periaatteita (Reilu Peli – urheiluyhteisön eettiset periaatteet).

 • Apuraha käytetään täysimittaisesti liikuntaharrastuksen järjestämiseen.

 • Apurahan mahdollistama toiminta on säännöllistä ja kestää vähintään 3 kuukautta.

Huippu-urheilun apuraha

Huippu-urheilun apurahan tehtävä on mahdollistaa lupaaville suomalaisille urheilijoille edellytykset murtautua lajinsa absoluuttiselle kansainväliselle huipulle. Apuraha on perustettu, koska säätiö uskoo, että suora taloudellinen tuki on tehokkain tapa auttaa. 

Apuraha on tarkoitettu uransa alkuvaiheessa oleville yksilöurheilijoille, jotka kuuluvat Suomessa lajinsa kärkinimiin  ja omaavat potentiaalin nousta kansainväliselle huipulle seuraavan viiden vuoden aikana.​

Urheilijan on urheiltava kuluvalla tai alkavalla kaudella täysipäiväisesti. Opiskelu tai osa-aikatyö urheilun ohella ei kuitenkaan ole este apurahan saamiselle.

Yksittäisen apurahan suuruus on noin 5 000–15 000 € vuodessa. Koska huipulle pääseminen on pitkäjänteinen projekti, pyritään tukea jatkamaan useampi vuosi edellytysten täyttyessä. Apuraha maksetaan aina kuitenkin vain vuodeksi eteenpäin.

Mitkä ovat kriteerit apurahan saamiselle?

 • Hakija edustaa laajasti kilpailtua ja kansainvälisesti arvostettua yksilölajia

 • Hakija edustaa Suomessa lajinsa huippua

 • Hakijan voidaan katsoa olevan urheilu-uransa alkuvaiheessa 

 • Hakijalla ei ole aikuisten sarjan kansainvälistä arvokisamitalia

 • Hakijalla on kuitenkin jo osoitettua näyttöä potentiaalista kansainvälisellä tasolla aikuisten sarjoissa

 • Hakijalla on selkeä suunnitelma kansainvälisen läpimurron tekemiseen ja hänellä on tarvittavat tukijoukot suunnitelman toteuttamiseen

Huom! Apurahahakemus tulee täyttää jokaisen haun yhteydessä uudestaan. Läpimurtosäätiö ei ota tällä kierroksella huomioon kevään hakemuksia, mutta voi käyttää niitä taustatietona.

Lue lisää ja hae apurahaa Läpimurtosäätiön sivuilta.