Kysely seurojen pj:lle kertoo: Korona tuonut haasteita, mutta myös mahdollisuuksia

#UUTINEN #UINTI #UIMAHYPYT #TAITOUINTI #VESIPALLO 26.5.2021

Uimaliitto teetti toukokuussa jäsenseurojensa puheenjohtajille lyhyen kyselyn liittyen koronan aiheuttamiin haasteisiin ja Uimaliiton toimintaan pandemian aikana. Kyselyyn vastasi 42 seuraa vastausprosentin ollessa 30%.

Kysymykseen, miten korona on vaikuttanut seurojen talouteen 45 % (19 vastaajaa) vastasi, että sillä ei ole ollut vaikutusta ollenkaan tai vaikutus on ollut hyvin pieni. Toimintaa on pystytty järjestämään melko normaalisti, ja tuottojen ohella myös kulut ovat vähentyneet pienentyneen toiminnan myötä tai seuralla on ollut taloudellista ”puskuria” käytössä.

Ne seurat, joilla on ollut taloudellisia haasteita, kertoivat haasteiden johtuneen muun muassa ryhmäkokojen pienentymisestä, varainhankinnan vähenemisestä ja erityisesti aikuisiin kohdistuneista harjoittelurajoituksista. Lisäksi uimakouluja, kurssitoimintaa ja kilpailutapahtumia ei ole voitu normaalisti järjestää.

Kyselyssä nousi esille huoli harrastajamäärien vähenemisestä koronan vaikutuksesta, mutta useat vastaajat totesivat, että lopullista vaikutusta harrastajamääriin on vielä tällä hetkellä vaikea arvioida. Mahdollinen drop-out nähdään vasta tilanteen rauhoituttua. Ainakin väliaikaisesti tiputusta harrastajamäärissä on ollut 62 % (26 vastaajaa) mukaan.

– Yhtenä keskeisenä korona-ajan huomiona on liitossa ollut toimintaedellytysten vaihtelu eri puolilla maata. Erityisen haastaviksi on koettu toiminnan katkonaisuus ja harrastajien motivointi, kun uimahalli on ollut kiinni ja vesi keskeisenä elementtinä puuttuu harjoittelusta. Nämä asiat nousivat esiin myös kyselyssä, toteaa toiminnanjohtaja Sanna Airaksinen.

– Toisaalta toimintaa on hyvin monipuolisesti luovimalla sopeutettu esimerkiksi muokkaamalla ryhmien kokoja, vaihtoehtoisilla harjoituksilla sekä siirtämällä tai kokonaan perumalla osa toiminnasta, Airaksinen jatkaa.

Kyselyn mukaan 62 % (27 vastaajaa) seuroilla on nyt yleisesti hyvät harjoitusmahdollisuudet. Erityisesti lasten ja nuorten sekä kilparyhmien osalta on päästy hyvin harjoittelemaan.

– Tällä hetkellä harjoitusmahdollisuudet ovat loistavat, koska halli on muulta yleisöltä suljettu ja meillä on käytössä kaikki radat, tiivistää yksi vastaaja.

Ne seurat, joilla tilanne on huonompi, listasivat syiksi uimahallien siirtymisen kesätauolle tai peruskorjauksista johtuvat uimahallien sulkemiset. Lisäksi koronarajoitteet vaikuttavat vielä muun muassa ratatilan saantiin sekä ryhmien kokoihin.

Uimahallien ollessa kiinni koronapandemian vuoksi, seurat ovat järjestäneet ryhmille vaihtoehtoisia harjoituksia

Seurojen puheenjohtajilta pyydettiin palautetta myös Uimaliiton toiminnasta korona-aikana. Vetoomukset, lausunnot ja tiedotteet koettiin hyödyllisiksi. Erityisesti kiitosta saivat liiton viestintä, seuratuki ja koulutustoiminta. Koettiin, että apua ja tukea saatiin tarvittaessa ja sitä pyydettäessä. Tyytyväisiä oltiin myös siihen, että haastavassa tilanteessa etsittiin aktiivisesti uusia ratkaisuja kuten etätapaamiset, erilaiset webinaarit sekä toiminnanjohtajien ja puheenjohtajien Teams -kahvittelut.

Vastausten perusteella liitolta toivottiin kuitenkin muun muassa jämäkämpää edunvalvontaa ja enemmän taloudellista tukea.

– Paikallinen päättäminen on vaikuttanut eniten rajoituksiin ja mahdollisuuksiin harjoitella, joten liitto on varmasti tehnyt kaiken voitavansa seurojen eteen, kuvaa yksi vastaajista liiton roolia ja vaikutusmahdollisuuksia.

– Kyselystä saadut tulokset ja palaute kertovat meille sen, että vaikka korona on tuonut tullessaan negatiivisia vaikutuksia seurakentälle, pandemia on myös tuonut tullessaan hyvää. Emme ole antaneet tilanteen lannistaa meitä, vaan kaikilla on vahva tahtotila mennä eteenpäin ja kääntää suunta takaisin kohti normaalia, summaa liiton palvelutoiminnan asiantuntija Hanna Nyholm.