Koronapandemia näkyy Uimaliiton seurojen toiminnassa

#UUTINEN #UINTI #UIMAHYPYT #TAITOUINTI #VESIPALLO 29.6.2021

Suomen Olympiakomitea teetti toukokuussa selvityksen koronapandemian akuuteista vaikutuksista urheiluseurojen toimintaan ja talouteen. Kyselyyn vastasi yhteensä 815 seuraa.

Selvityksen mukaan koronapandemialla on laajat vaikutukset urheiluseurojen toimintaan ja talouteen. Lisää selvityksen kokonaiskuvasta voit lukea Olympiakomitean sivuilta.

Liikkujien määrä vähentynyt

Uimaliittoon kuuluvista seuroista kyselyyn vastasi 35 erikokoista seuraa ympäri Suomea, ja koronapandemian vaikutukset näkyvät muiden urheiluseurojen tavoin myös Uimaliiton seuroissa.

Valtaosa (66 %) kyselyyn vastanneista Uimaliiton seuroista kertoi, että seurassa säännöllisesti liikkuvien ja urheilevien määrä on vähentynyt koronan vaikutuksesta viimeisen 14 kuukauden aikana (maaliskuu 2020 – huhtikuu 2021). Seuroista 31 % kertoi, määrän pysyneen ennallaan ja vain 3 % määrän lisääntyneen.

Samalla aikavälillä harrastajien ja lyhytkursseille osallistuvien määrän kertoi vähentyneen 54 % vastaajista ja 20 % kertoi osallistujien määrän pysyneen ennallaan.

Lähes kaikilla vastaajilla (97 %) oli jäänyt joitain liikunta- ja urheilutapahtumia järjestämättä. Määrällisesti vaihtelua vastaajien kesken oli yhdestä 25 tapahtumaan.

Suurimmat tuet tai avustukset valtiolta

Seuroilta kysyttiin myös koronan vaikutuksista talouteen. Kyselyyn vastanneista 74 % kertoi tulojensa vähentyneen keväällä 2021 (tammi–huhtikuu) verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuonna 2019. Vastaajista 20 % kertoi tulojen pysyneen samalla tasolla ja 6 % kertoi tulojensa nousseen.

Vuosien 2020 ja/tai vuoden 2021 aikana 60 % vastaajista oli saanut erillistä suoraa taloudellista tukea tai avustuksia koronan aiheuttamien haasteiden tai menetysten vuoksi. 26 % ei ollut hakenut tukea tai avustuksia ja 14 % ei ollut saanut niitä, mutta olivat hakeneet.

Suurin tuen tai avustuksen antaja oli valtio (yhteensä 154 482 euroa). Muut avustusten tai tukien myöntäjät olivat lajiliitto (49 500 euroa), kunta (113 367 euroa), joku muu taho kuten yritys, säätiö tms. (6500 euroa) ja yksityiset henkilöt (1000 euroa).

Huoli harrastajista ja vapaaehtoisista 

Menneenä keväänä (tammi–huhtikuu 2021) 43 % kyselyyn vastanneista seuroista oli toteuttanut 50–90 % toiminnan määrästään.

Seuroilta kysyttiin myös, mitkä asiat aiheuttavat heille haasteita tulevana syksynä olettaen, että kaikki rajoitustoimet ovat loppuneet 31. heinäkuuta mennessä.

Vastanneiden seurojen suurimpina huolina toiminnan osalta olivat harrastajien mukaan saaminen ja tapahtumien järjestäminen. Taloudessa seurat olivat huolissaan perheiden, harrastajien, valtion, kuntien ja yritysten taloudellisen tilanteen vaikutuksesta seuran talouteen.

Muina haasteina nähtiin mm. vapaaehtoisten valmentajien, ohjaajien ja talkoolaisten sekä seurajohdon ja palkattujen työntekijöiden jaksaminen ja innostus seuratyöhön tulevaisuudessa.