HuimaSeura-toiminta laajenee ensi vuonna

#UUTINEN 28.8.2017

Huippu-uinnin kehittämiseen seuroissa paneutuva HuimaSeura-projekti jatkuu jälleen syksyllä. Mukana olevilta seuroilta on saatu arvokasta palautetta toiminnan kehittämiseksi, ja uusia toimintatapoja on luvassa.

Keväällä 2017 toteutettiin HuimaSeura-auditoinnit seitsemässä seurassa. Kesäkuussa 2017 kerättiin kyselyllä palaute auditoinneista. Samalla kuultiin seuratoimijoiden ajatuksia huippu-uinnin kehittämisestä ja HuimaSeura-työn jatkosta. Kyselyyn vastasi 39 seuratoimijaa.

Auditoinneissa koettiin onnistumisiksi seuraavat asiat:

 • Auditointi toi seuraan ulkopuolisen ja neutraalin näkemyksen
 • Auditoinnin myötä seuran kehittäminen edistyi
 • Auditointi tarjosi mahdollisuuden keskusteluun, sekä seuratoimijoiden kesken että auditoijien kanssa
 • Auditoinnissa jaettiin muiden seurojen hyviä ideoita ja käytäntöjä

Auditointien huonoiksi puoliksi koettiin seuraavat:

 • Auditoinneissa ei keskitytty tarpeeksi huippu-uintiin ja/tai valmennuksellisiin seikkoihin
 • Asioiden suhde ei ollut aina oikea: joitain asioita käytiin pintapuolisesti ja joihinkin keskityttiin liikaa
 • Auditoijien ennakkokuva seurasta oli joskus liian voimakas


HuimaSeura-toiminnan halutaan jatkuvan

Seurojen toiveet huippu-uinnin kehittämisessä liittyivät koulutukseen ja valmentajien osaamisen kehittämiseen, alueelliseen toimintaan, taloudellisiin resursseihin, yhteistyöhön Uimaliiton kanssa, huippu-uinnin edunvalvontaan ja seurojen väliseen yhteistyöhön. Lähes kaikki vastaajat toivoivat HuimaSeura-toiminnan jatkuvan.

Seuratoimijoiden palautteen ja ideoiden perusteella HuimaSeura-työtä pyritään jatkossa laajentamaan myös muihin toimenpiteisiin kuin auditointeihin. Näitä ovat:

 • Syksyn seuratoiminnan huipennus 11.11.2017 Uimaliitto Areena ja HuiSin Hyvä Seurapäivä
 • HuimaSeurojen valmennusvastaavien tapaamiset ja webinaarit (Vetäjänä Marko Malvela) ja loppuvuodesta valmistuvan lajin vaatimusanalyysin jalkauttaminen, huippuryhmän valmennuksen asiantuntijat toimivat HuimaSeurojen valmennusvastaavien tukena ja kohtaamisten teemoina:
 • Voittamisen kulttuurin tutkiminen, arjen valmennuksen ongelmat ja mahdollisesti maajoukkueleirien yhteyteen koulutusta
 • Seurojen huippu-uintitoiminnan suunnittelun työkalut ja niiden hyödyntäminen tulevan olympiadin aikana, keväällä 2018
 • Seuraorganisoitumisen vahvistaminen, Urheilujohtamisen työpajan viimeinen sessio loka-marraskuussa
 • HuimaSeurojen ideapäivät
 • Auditointitoimintaa kehitetään edelleen

HuimaSeurat 2017

 • Cetus Espoo
 • Helsingfors Simsällskap
 • Oulun Uinti
 • Swimming Jyväskylä 
 • TaTU Tampere
 • Uinti Tampere

Lisätietoja:

HuimaSeura-sivut 

Ippe Natunen
Uintiurheilun kehityspäällikkö
044 5490 353
ippe.natunen@uimaliitto.fi

 

Henkilöt

Ippe Natunen