Cetus Espoolle myönnettiin lasten- ja nuorten Tähtimerkki

#UUTINEN #UINTI #TAITOUINTI #VESIPALLO 14.8.2023

Cetus Espoo on vuonna 2004 perustettu espoolainen uimaseura. Sen toimintaan kuuluvat muun muassa uimakoulut, harraste- ja kilpauinti, taitouinti sekä vesipallo. Seurassa työskentelee 14 päätoimista työntekijää ja yli 100 oto-valmentajaa ja -ohjaajaa.

Cetuksella on jo ennestään huippu-urheilun Tähtimerkki. Lasten ja nuorten tähtiseurapolulle seura lähti aktiivisesti syksyllä 2022. Seura auditoitiin onnistuneesti sekä huippu-urheilun että lasten ja nuorten osalta viime toukokuussa yhdessä seuran ihmisten, Uimaliiton ja ESLU:n kanssa.

Lasten- ja nuorten Tähtimerkki luovutettiin Cetuksen seurapäivän yhteydessä lauantaina 12. elokuuta. Tähtimerkin luovutti Uimaliiton seurakehittäjä Krista Salonen ja vastaanotti Cetuksen toiminnanjohtaja Suvi Vyyryläinen yhdessä muiden seuran työntekijöiden, vapaaehtoisten ja nuorten kanssa.

Tähtiseurana oleminen on laatulupaus jäsenistölle. Seurassa tehdään laadukasta ja vastuullista työtä, jolle tähtiseuraohjelma luo hyvän rungon.

”Teimme keväällä kovasti töitä Tähtimerkin eteen. Tähtimerkki on laatulupaus jäsenistöllemme. Teemme laadukasta työtä aina lapsista ja nuorista aikuisikään asti. Taustalla on ollut paljon henkilöstövaihdoksia, joten prosessi toimi myös erittäin hyvänä perehdytyksenä. Prosessin aikana kävimme koko seuran toiminnan läpi ja saimme hyvän tilannekatsauksen siitä, missä tällä hetkellä mennään, ” Vyyryläinen sanoo.

Cetuksen vahvuuksiksi hän nostaa jäsenkyselyssä esille nousseet olosuhteet ja valmennuksen.

”Jäsenemme ovat erityisen tyytyväisiä olosuhteisiin, jotka ovat Espoossa erittäin hyvät. Lisäksi valmennus ja hyvä yhteishenki nousivat selkeästi esille.”

Työstön aikana huomattiin myös selkeitä aukkoja tietyissä prosesseissa, joiden eteen seura lähti tekemään töitä. Muun muassa epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisyn ja puuttumisen malliin tehtiin selkeät toimintamallit, jotka jalkautettiin vanhempien ja valmentajien keskuuteen. 

Tähtiseuraohjelman tarkoitus on myös haastaa seuroja nostamaan kehityskohteita esille ja asettamaan tavoitteita tuleville vuosille.

”Haluamme kehittää edelleen viestintää ja sen saavutettavuutta. Lisäksi tavoitteenamme on kehittää urheilijan polkua niin, että saisimme lapset ja nuoret mahdollisimman ketterästi kurssipuolelta valmennuksen pariin niin uinnissa, vesipallossa kuin taitouinnissakin,” toteaa Vyyryläinen.

Tähtiseuraprosessi koettiin hyväksi ja hyödylliseksi. Itsearviointi ja materiaalit ovat laajoja kokonaisuuksia, joten yhteiset välipalaverit yhdessä Uimaliiton kanssa koettiin myös hyödylliseksi. Kehittämistä toivotaan verkkopalvelun toimintaan sekä aihealueiden selkiyttämiseen. Tähtiseuraohjelman hyödyt ja merkitys saattavat jäädä monelta näkemättä, joten tähän toivottiin myös kiteyttämistä.

Cetuksella on iso organisaatio, joten työtä tähtimerkkien eteen tehtiin isolla porukalla. Toiminnanjohtaja on kiitollinen seuransa väelle hyvästä yhteistyöstä prosessin aikana. Vyyryläisen mukaan seuralla oli prosessissa mukana monipuolinen joukko ja hän uskoo, että siitä ovat hyötyneet kaikki osa-alueet.

”Erityisesti haluan kiittää tasovastaavia ja palvelupäällikkö Mari Sarikkaa. Eetu Närhi teki hyvää työtä lasten- ja nuorten osa-alueen kanssa. Huippu-urheilun puolelta nostan esille koko valmennustiimin, jossa mukana oli päätoimisten lisäksi iso joukko oto-valmentajia ja vapaaehtoisia. Haluan nostaa esille myös ideamoottori Kira Hurmeen ja tietenkin seuran puheenjohtajan Kalle Rasinmäen sekä muut hallituksen jäsenet,” kiittelee Vyyryläinen.

Paljon onnea Cetus!