Uintituomarin urapolku eri tehtäviin

1. Ensikosketus lajin pariin

 • Usein lajin pariin tullaan lasten kautta. Lapsia odotellessa jäädään seuraamaan toimintaa kahvioon, vaihdetaan mielipiteitä toisten vanhempien kanssa.
 • Kilpailuja ja treenejä seuratessa kiinnostus lajia kohtaan herää, miksi asioita tehdään altaalla niin kuin niitä tehdään.
 • Lajin pariin voi tulla myös oman, lapsena tai aikuisena aloitetun oman harrastuksen kautta, jolloin kiinnostus toimitsijatehtäviä kohtaan herää.

2. Ensikosketus toimitsijatehtäviin

 • Lupaudutaan pyynnöstä tai omasta halusta mukaan seuran järjestämiin kilpailuihin ajanottajaksi, lähtölistoja myymään tai vaikkapa lähetiksi.

3. 2-luokan tuomarikoulutus

 • Seura järjestää 2-luokan toimitsijakoulutuksen, joka antaa valmiudet toimia mm. käännöstarkastajana

4. Varsinaiset toimitsijatehtävät alkavat

 • Toimitaan tyypillisesti oman seuran järjestämissä kilpailuissa käännöstarkastajana tai ajanottajana
 • Kartutetaan kokemusta kilpailujärjestelyistä, toiminnasta kilpailuissa sekä uimareiden suoritusten valvomisesta

5. 1-luokan tuomarikoulutus

 • Riittävän kokemuksen saavutettua syvennetään aiemmalla kurssilla opittua ja käytännössä hankittua osaamista siirtämällä katsantokantaa kilpailunjohtajan toimintaan
 • Jatketaan toimimista kilpailuissa eri tehtävissä

6. Siirtyminen vaativampiin tehtäviin

 • Kokemuksen ja luottamuksen kasvaessa osa 1-luokan tuomareista siirtyy halukkuutensa mukaan toimimaan ratatuomareina

7. Ensikosketus kilpailunjohtajan ja/tai lähettäjän tehtäviin

 • Osa 1-luokan tuomareista jatkaa uraansa alkamalla toimia kilpailunjohtajan tai lähettäjän tehtävissä. Yleensä aloitetaan kokeneemman kollegan rinnalla, jolloin saadaan käytännön opastusta tehtävään. Kilpailunjohtajaksi ja lähettäjäksi voi oppia vain toimimalla kilpailunjohtajana ja lähettäjänä

8. Toimitaan kilpailunjohtajana tai lähettäjänä omissa ja mahdollisesti muidenkin seurojen kisoissa

 • Kun riittävä varmuus omasta osaamisesta kilpailunjohtajana tai lähettäjänä on saavutettu, on mahdollista toimia yksin kilpailunjohtajana tai lähettäjänä pienemmissä kisoissa tai yhdessä kollegan kanssa oman ja muiden seurojen kilpailuissa.
 • Kilpailunjohtajana tulee hallita uinnin säännöt erinomaisesti sekä osata soveltaa oppimaansa käytäntöön. Kilpailunjohtaja vastaa myös muiden toimitsijoiden toiminnasta ja heidän ohjaamisestaan
 • Kilpailunjohtajan tulee hallita kilpailutilanne ja eteen tulevat poikkeukselliset tai haastavat tilanteet
 • Tuomarin on hyvä jatkaa toimista kaikilla uintikilpailujen tehtäväalueilla mukaan lukien käännöstarkastajan ja keräilyn tehtävät, kehittääkseen ja ylläpitääkseen omaa osaamistaan. Kilpailunjohtaja on vastuussa koko kilpailutapahtumasta, minkä vuoksi hänen täytyy tuntea kaikki tehtävät ja ylläpitää kokemusta niistä.

9. Kokeneimpien ja aktiivisimpien I-luokan tuomareiden on mahdollista edetä liiton tuomariksi tai lähettäjäksi

 • Uimaliiton kilpailutyöryhmä kutsuu sopiviksi katsomansa henkilöt toimimaan liiton tuomareina tai lähettäjinä liiton järjestämissä arvokilpailuissa
 • Liiton tuomareita on n. 10 kpl ja lähettäjiä vajaa 10 kpl
 • Liiton tuomarin tai lähettäjän ura aloitetaan nuorimpien ikäsarjoista eli Rollo- ja IKM-ikäisten kilpailuista

10. a. Kansainväliset FINA-tuomarit ja -lähettäjät

 • Kilpailutyöryhmä valitsee hakemuksesta liiton tuomareiden ja lähettäjien joukosta ehdokkaat kansainväliselle FINA:n tuomari- ja lähettäjälistoille. FINA tekee päätökset liiton esityksistä.
 • Suomella, kuten muillakin mailla, on kuusi paikkaa tuomareille ja neljä paikkaa lähettäjille (mailla, jotka järjestävät olympialaisia tai vastaavia kansainvälisiä arvokilpailuja, on hieman enemmän paikkoja kyseisiin kilpailuihin).
 • Nimeäminen FINA-listalle on voimassa neljä vuotta kerrallaan. Henkilö voidaan valita seuraavalle listalle uudestaan. Tilanne arvioidaan kilpailutyöryhmän toimesta listan umpeutuessa.
 • FINA-listalle pääsemisen edellytykseksi FINA asettaa toimimisen vähintään kahdessa kansallisissa mestaruuskilpailuissa viimeisen neljän vuoden aikana.
 • Kerrallaan on voimassa aina kaksi 4 vuoden ajan voimassa olevaa FINA-listaa, joista 2 vuotta on päällekäin.
 • FINA-tuomarit ja –lähettäjät vastaavat Suomessa FINA-kilpailujen hoitamisesta. FINA-kilpailuja ovat sellaisiksi anotut kilpailut ja yleensä GP- ja SM-kilpailut (kun ne toimivat näyttökilpailuina kansainvälisiin arvokilpailuihin).
 • Uimaliitto esittää FINA-tuomareita ja -lähettäjiä kansainvälisiin arvokilpailuihin tuomari- ja lähettäjätehtäviin. Koska mahdolliset kansainväliset tehtävät ovat myös käännöstarkastajan ja keräilyn tehtäviä, tuomareiden on hyvä toimia välillä näissäkin tehtävissä.
 • FINA-tehtäviin ei voida esittää henkilöä joka olisi kyseisen listan alkaessa 65-vuotias.
 • Huom. Nykyiset FINA-tuomarit ovat toimineet eri tehtävissä uintikilpailuissa keskimäärin 15 vuoden ajan ennen valintaansa kansainvälisiksi tuomareiksi. Kilpailunjohtana heillä on kokemusta keskimäärin selvästi yli 10 vuotta.

10. b. Kouluttajaksi

 • Kokeneiden tuomareiden ja lähettäjien joukosta Kilpailutyöryhmä valitsee liiton tuomarikouluttajat
 • Kouluttajaksi pääseminen edellyttää omaa halua sekä soveltuvuutta tehtävään
 • Tuomariosaamista liitossa tarvitaan myös Kilpailutyöryhmässä sekä tuomariklubissa.

11. Muita mahdollisuuksia

 • Osaavia, kilpailutoimintaa tuntevia henkilöitä tarvitaan uimaseuroissa myös kilpailuja järjestämään, kilpailusihteereiksi, ajanottoa ja valvomoa hoitamaan tai esimerkiksi kuuluttajiksi.
 • Mahdollisuuksia on paljon oman mielenkiinnon ja osaamisen mukaan.