KIHU-yhteistyö

Kilpa- ja Huippu-urheilun Tutkimuskeskuksen (KIHU), Uimaliiton ja Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön (HUY) yhteistyön toimintasuunnitelma:

Taulukko 1
Uimaliiton, Olympiakomitean HUY:n ja KIHU:n toimenpiteet kaudella 2017–2018

Toiminta

Tavoitteet

Vastuuhenkilöt

Uinnin vaatimusanalyysin tuottaminen

  1. Tutkimus, faktoista liikkeelle
  2. Tutkimustiedon hyödyntäminen
  3. Lajin kansainvälinen vaatimustaso, ennustettavuus

Uinnin vaatimusanalyysi (HUY:n tehostamistuki)

Tutkimustiedon yhteenveto

Kilpailuanalyysi

Tekniikka-analyysi

 

Projektin vetäjä Ari Nummela,  Ippe Natunen

Työryhmä: Olli Kantola, Raino Nieminen, Tapani Keränen, Antti Kauhanen.

Uimaliiton valmennustiimin asiantuntijat mukana tarpeen mukaan.

Huippuvaiheen valmentajat mukaan sparraamaan vaatimusanalyysia, Marko Malvela, Toni Piirainen ja Eetu Karvonen

Uinnin vaatimusanalyysi valmis vuoden 2018 alussa

Vaatimusanalyysi osaksi koulutusta ja valmentajien osaamisen vahvistamista

Kouluttajat, valmennustiimi, liittojohtoisen maajoukkuetoiminnan valmentajat

SM- ja kansainvälisten kilpailujen analyysit

Kilpailuanalyysin trendit, (vertailu kansainväliseen tasoon ja esimerkit urheilijoista)

Tapani Keränen, Antti Kauhanen, muu asiantuntija

Taulukko 2
Terveydenhuoltotiimin toiminta ja tavoitteet, Huippuryhmä ja haastajat max. 15 uimaria, sisältää parauinnin

Toiminta

Tavoitteet

Vastuuhenkilöt

Lääkäriverkosto

Huippuryhmä, Haastajien omalääkärit

Verkosto

Harri Helajärvi lääkärit, uinnin johtava lääkäri, vahva yhteistyö Maarit Valtosen kanssa

Kalle Tuori ja Uimaliiton toiminnassa olevat muut fysioterapeutit

Terveystarkastukset, täsmätutkimukset, vuosikello

Hengitystieongelmat, infektiot, spirometriatestit

4 krt vuodessa verikokeet

TTH:n vuosikello, milloin, mitä, miten ja miksi.

 

Maarit Valtonen, Harri Helajärvi

OK:n HUY:n asiantuntijatuki

Psyykkisen valmennuksen rooli ja tehtävä huippuvaiheen tekemisessä ja koko uimarin polulla 2017-2020

Hannaleena Ronkainen, Jari Varjonen ja Kati Kauhanen

Huippu-uinnin toimintasuunnitelman painopisteet 2017, terveydenhuolto

  • Lääkärin ja urheilupsykologin toiminta
  • Terveydenhuolto, seuranta ja pitkäjänteinen toiminta, vuosikello
  • Lääkärin läsnäolo kauden pääkilpailuissa 2017–2020