Taloudellista tukea seuran toimintaan

Seuraavassa on esitelty seuroille suunnattuja tukijärjestelmiä. Uimaliitto julkaisee aina ajankohtaisia tietoja järjestelmistä ja kannustaa jäsenseurojaan aktiivisuuteen järjestelmien hyödyntämisessä.

Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki)

Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratoiminnan kehittämistuki on tällä hetkellä tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen. Avustusta voivat hakea liikuntaa ja/tai urheilua järjestävät paikalliset, rekisteröityneet yhdistykset. Avustus myönnetään saajalle harkinnanvaraisena erityisavustuksena.

Seuratuen tavoitteena on edistää matalan harrastuskynnyksen toimintaa lasten ja nuorten liikunnassa, kokeilla innovatiivisia toimintamalleja, lisätä toimintaan monipuolisuutta esimerkiksi uusien lajien kautta tai kehittää lajitoiminnan sisällä harrastustoimintaa. Seuratuen avulla voidaan myös vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä, sekä tukea vapaaehtoistyötä. Seuratuella voidaan ennaltaehkäistä liikuntaharrastuksen lopettamista pitämällä nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina.

Avustuksella edistetään valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen sisältyvää ministeriön strategista tavoitetta liikunnan aktiivisesta ja osallistavasta kansalaistoiminnasta, jossa painopisteenä ovat erityisesti lapset ja nuoret.

Seuratoiminnan kehittämistuen jakamisesta vastaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Vuoden 2018 haku tapahtui loppuvuodesta 2017. Päätökset avustuksista julkaistiin 24.4.2018. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti toukokuun 2018 aikana. Uimaliiton 11 seuraa saivat tukea vuodelle 2018.

Hankkeen suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, jotta seuralle ei tule kiire haun avauduttua. Opetus- ja kulttuuriministeriö ilmoittaa seuratuki 2019 aikataulusta myöhemmin, seuraa ministeriön sivuja. Tässä muutamia vinkkejä seuratuen hakemiseen jo seuraavaa hakukertaa varten:

 1. Tutustukaa OKM:n seuratuki 2018 ohjeisiin.
 2. Kootkaa seurastanne sopiva ryhmä kokoon ja miettikää yhdessä, mitä asioista seurassa olisi hyvä kehittää pitkällä tähtäimellä.
 3. Kannattaa myös pohtia, voisiko hakemuksen tehdä yhdessä jonkun toisen (tai useamman) seuran kanssa, yhteishakemukset ovat kannatettavia.
 4. Tehkää kehittämiskohteista pääotsakkeet ja listatkaa kullekin tavoitteet ja toimenpiteet. Muistakaa realismi. 
 5. Hankehakemus tehdään Seuraverkko-ohjelmaan. Käykää tutustumassa siihen jo ennakkoon, ja täyttäkää valmiiksi sinne seuran perustiedot. Vuoden 2018 haku tehdään ensi kertaa täysin sähköisesti, eli hakemusta ei enää tarvitse palauttaa myös paperiversiona.
 6. Pyytäkää sparrausapua lajiliitosta (jaana.sinervuo-tarula@uimaliitto.fi) ja liikunnan aluejärjestöltä. Jos haitte edellisinä vuosina tukea, mutta ette sitä saaneet, selvittäkää sparraajan kanssa, miten hankesuunnitelmaa voisi kehittää. Tutustukaa myös Seuraverkon seuratoiminnan tukimateriaaleihin. Moniin mielessä oleviin kysymyksiin löytyy vastaus jo Seuraverkon materiaaleista.
 7. Mikäli haette tukea päätoimisen palkkaamiseen, kiinnittäkää erityistä huomiota seuran taloustilanteeseen ja haun realistisuuteen. Palkkauksen pitäisi voida jatkua myös hanketuen jälkeen.
 8. Hankekausi on 12 kk/vuosi. Pohtikaa tarkasti, alkaako hankkeenne OKM:n päätöksen jälkeen (vuonna 2018 päätökset pyritään tekemään huhtikuun 2018 loppuun mennessä), vai aloitatteko omalla riskillä jo tammikuussa 2018.
 9. Hankkeen talousarviossa tulee huomioida realismi, sekä seuran omavastuuosuus. Tuen maksimisumma on 15 000 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään 75 prosenttia avustettavan toiminnan tai hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. 
 10. Pohtikaa jo suunnitteluvaiheessa uuden / kehitettävän toiminnan jatkoa tukikauden jälkeen. Millä keinoin seuranne varmistaa toiminnan jatkumisen tuen päättymisen jälkeen?
 11. Lähtekää rohkeasti suunnittelemaan! Yhdessä tekeminen ja ideoiminen saa jo usein uutta toimintaa aikaan.  

Lisätietoa Seuratuesta Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.

Tukea aikuisten liikuttamiseen

Kunnossa kaiken ikää, KKI-ohjelma, jakaa taloudellista tukea paikallisille toimijoille, jotka järjestävät aloittelijoille sopivaa liikuntatoimintaa sekä kehittävät keinoja houkutella terveytensä kannalta liian vähän liikkuvaa aikuisväestöä säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin. KKI-ohjelma jakaa kaksi kertaa vuodessa taloudellista
tukea paikallisille toimijoille. KKI-ohjelma myöntää tukea myös aikuisten ohjaajakoulututukseen. Tutustu eri tukimuotoihin ja hakuehtoihin.
 

Tukea vammaisurheiluun

Vammaisurheilun apurahoja ja tukia koulutuksiin, liikunnan harrastamiseen ja urheiluun on tarjolla niin jäsenistölle, ohjaajille ja kouluttajille kuin valmentajille ja urheilijoillekin. Lue lisää tukimuodoista ja hakuehdoista.