Strategia

Strategia 2020

Strategian tavoitteiden toteutumista tarkastellaan säännöllisesti ja toimintaa kehitetään jatkuvasti tavoitteiden saavuttamiseksi. Strategia ohjaa erityisesti Suomen Uimaliiton organisaation toimintaa, mutta sen tavoitteet koskettavat olennaisesti myös Suomen Uimaliiton jäsenseuroja sekä uintiurheilun ja -liikunnan kehittämistä yleensä.

Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan kaikkien lajien parissa toimivien tahojen tiivistä yhteistyötä. Strategian tavoitteena on, että arvostus näkyy toiminnan kaikilla tasoilla. Toiminta on kaikille avointa ja kaikki ovat mukana tasa-arvoisina. Kiittämisen kulttuuri on keskeinen osa arvostuksen osoittamista.

Päivitys vuonna 2016 – Vedessä on virtaa!

Strategia 2020 koki päivityksen vuonna 2016. Syyskokous 2016 hyväksyi päivitetyn Strategia 2020:n.