Strategia

Suomen Uimaliitto on vuonna 1906 perustettu uintiurheilun lajiliitto, johon kuuluu 140 jäsenseuraa ja lähes 55 000 liikkujaa. Edistämme uinnin, uimahyppyjen, taitouinnin, vesipallon ja avovesiuinnin harrastamista, kilpa- ja huippu-urheilua sekä seuratoimintaa. Tavoitteenamme on uimataidon ja liikunnallisen elämäntavan edistäminen yhdessä jäsenseurojemme kanssa.

Uimaliiton strategia

Strategian tavoitteiden toteutumista tarkastellaan säännöllisesti ja toimintaa kehitetään jatkuvasti tavoitteiden saavuttamiseksi. Strategia ohjaa erityisesti Suomen Uimaliiton organisaation toimintaa, mutta sen tavoitteet koskettavat olennaisesti myös Suomen Uimaliiton jäsenseuroja sekä uintiurheilun ja -liikunnan kehittämistä yleensä.

Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan kaikkien lajien parissa toimivien tahojen tiivistä yhteistyötä. Strategian tavoitteena on, että arvostus näkyy toiminnan kaikilla tasoilla. Toiminta on kaikille avointa ja kaikki ovat mukana tasa-arvoisina. Kiittämisen kulttuuri on keskeinen osa arvostuksen osoittamista.

Strategia 2024

Strategia tehtiin yhdessä seurojen kanssa ja strategia otettiin käyttöön operatiivisessa työssä heti kevätkokouksen 2020 hyväksynnän jälkeen. Strategian keskiössä on Uimaliiton tehtävä palvella ja edistää suomalaista uintiurheilua ja uimataitoa. 

Painopistealueet:
Osaaminen – edelläkävijyys vaatii osaamisen kehittämistä
Menestys – menestymme olemalla rohkeita ja määrätietoisia
Koko kansan uinti-ilmiön mahdollistaminen – uintiurheilu kiinnostaa lajeina, kumppanina ja katsojana

Onnistumisen edellytykset: 
Hyvä hallinto, johtaminen ja viestintä

Missio: 
Tehtävämme on palvella ja edistää suomalaista uintiurheilua ja uimataitoa.

Arvot:
Ilo – Ilo on voimavara, joka on oman kokemuksen lisäksi yhteistä, yhdessä koettavaa ja elettävää ja näkyy ulos. Tekemisen ilo tuottaa hyvinvointia.
Halu olla paras – Omistautuminen ja motivaatio yhteisiin tavoitteisiin.
Arvostus – Luottamus kertoo arvostuksesta, luotetaan ja ollaan luottamuksen arvoisia.
Yhteisöllisyys – Meillä on yhteinen asia – uintiurheilu. Me olemme me, läsnä toistemme arjessa. Yksilön onnistuminen on yhteisön onnistuminen.

Tutustu strategiaan tästä (pdf)