Miten Tähtiseuraksi?

Tervetuloa Tähtiseuran kehittämispolulle!

Seuran kehittäminen on innostavaa! Se kannattaa tehdä yhdessä asiasta innostuneen tiimin kanssa. Kehittämisen apuvälineenä toimii Tähtiseura-verkkopalvelu ja paljon erilaisia työkaluja. Kehittämistä voi tehdä omaa tahtia pala kerrallaan.

Tähtiseura-ohjelmaan voivat ilmoittautua kaikki laadun kehittämisestä kiinnostuneet seurat. Ohjelmaan kuuluu kolme eri osa-aluetta, joita seura voi kehittää: lapset/nuoret, aikuiset ja huippu-urheilu. Lisäksi kaikilla osa-alueilla on yhteisiä laatutekijöitä, joiden laatutekijät tulee täyttää saavuttaakseen Tähtimerkin. Seura voi lähteä itsenäisesti kehittämään lasten & nuorten ja aikuisten seuratoimintaa kohti Tähtimerkkiä. Sen sijaan huippu-urheilun laatuseuratoimintaan mukaan pääseminen edellyttää, että lajiliitto on valinnut seuran mukaan ohjelmaan. Uimaliiton huippu-urheiluosion HuimaSeura-toiminnasta lisää tietoa HuimaSeura-alasivulta.

Tähtiseuran polulla on kolme vaihetta:

1. Innostumme seuran kehittämisestä

  • Tiimin kokoaminen
  • Ilmoittautuminen mukaan

2. Tahdomme toimia laadukkaasti

  • Toimintaa kehitetään laatutekijöiden mukaisesti
  • Hyödynnetään työkaluja
  • Seura auditoidaan Tähtiseuraksi. Uudelleenauditointi kolmen vuoden välein.

3. Osaamme kehittää seuraa paremmaksi (vapaavalintainen mahdollisuus seuralle)

  • Toimintaa kehitetään strategisella otteella
  • Verkostoidutaan ja toimitaan yhdessä tavoitteiden mukaisesti
  • Vaikuttavuutta arvioidaan

Kehittämistyö sisältää itsearviointia. Kehittämistyöhön voitte lajiliiton lisäksi saada apua liikunnan aluejärjestöiltä. Tähtimerkin saaminen edellyttää auditointia, mikä on lajiliiton vastuulla. Palvelutoiminnan asiantuntija Hanna Nyholmin kanssa sovitaan auditointiajankohdasta, kun seuralla on siihen tarvittavat valmiudet. Lisätietoa: hanna.nyholm@uimaliitto.fi

Näin pääsette mukaan Tähtiseura-ohjelmaan

1. Valitkaa osa-alue(et), jota haluatte lähteä kehittämään (lapset ja nuoret, aikuiset, huippu-urheilu*)

2. Kootkaa seurastanne/lajijaostostanne tiimi, joka tutustuu laatutekijöihin ja tekee suunnitelman sekä aikataulun kehittämisprosessista.

3. Liittykää Tähtiseura-verkkopalveluun, ja tutustukaa huolellisesti Olympiakomitean sivuilla oleviin ohjeisiin verkkopalveluun liittyen.

​*Huippu-urheilun osa-alueen kehittäminen edellyttää, että lajiliitto on valinnut seuran mukaan ohjelmaan. Lisätietoja: marjoona.teljo@uimaliitto.fi

Tähtiseuran yhteiset ja osa-aluekohtaiset laatutekijät
Uimaliiton huippu-urheilun laatutekijät, HuimaSeurat

Lue lisää Tähtiseura-ohjelmasta Olympiakomitean sivuilta.