Miten Tähtiseuraksi?

Tervetuloa Tähtiseuran kehittämispolulle!

Seuran kehittäminen on innostavaa! Se kannattaa tehdä yhdessä asiasta innostuneen tiimin kanssa. Kehittämisen apuvälineenä toimii Tähtiseura-verkkopalvelu ja paljon erilaisia työkaluja. Kehittämistä voi tehdä omaa tahtia pala kerrallaan.

Tähtiseura-ohjelmaan voivat ilmoittautua kaikki laadun kehittämisestä kiinnostuneet seurat. Ohjelmaan kuuluu kolme eri osa-aluetta, joita seura voi kehittää: lapset/nuoret, aikuiset ja huippu-urheilu. Lisäksi kaikilla osa-alueilla on yhteisiä laatutekijöitä, joiden laatutekijät tulee täyttää saavuttaakseen Tähtimerkin. 

Seura voi lähteä itsenäisesti kehittämään lasten & nuorten ja aikuisten seuratoimintaa kohti Tähtimerkkiä. Sen sijaan huippu-urheilun laatuseuratoimintaan mukaan pääseminen edellyttää, että lajiliitto on valinnut seuran mukaan ohjelmaan. 

Tähtiseuran polulla on kolme vaihetta:

1. Innostumme seuran kehittämisestä

  • Tiimin kokoaminen
  • Ilmoittautuminen mukaan Tähtiseura-verkkopalvelussa
  • Varaa aloituspalaveri Uimaliiton seurakehittäjän kanssa, krista.salonen@uimaliitto.fi 

2. Tahdomme toimia laadukkaasti

  • Toimintaa kehitetään laatutekijöiden mukaisesti
  • Hyödynnetään työkaluja
  • Seura auditoidaan Tähtiseuraksi. Uudelleenauditointi kolmen vuoden välein.

3. Osaamme kehittää seuraa paremmaksi (vapaavalintainen mahdollisuus seuralle)

  • Toimintaa kehitetään strategisella otteella
  • Verkostoidutaan ja toimitaan yhdessä tavoitteiden mukaisesti
  • Vaikuttavuutta arvioidaan

Kehittämistyö sisältää itsearviointia. Kehittämistyöhön voitte lajiliiton lisäksi saada apua liikunnan aluejärjestöiltä. Tähtimerkin saaminen edellyttää auditointia, mikä on lajiliiton vastuulla. Lisätietoa: krista.salonen@uimaliitto.fi

Miten mukaan Tähtiseuraohjelmaan?