Seuratoiminnan kehittämistuki

OKM seuratoiminnan kehittämistuki

Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen. Avustusta voivat hakea liikuntaa ja/tai urheilua järjestävät paikalliset, rekisteröityneet yhdistykset. Avustus myönnetään saajalle harkinnanvaraisena erityisavustuksena. OKM jakaa seuratoiminnan kehittämistukea vuosittain.

Seuratuen tavoitteena on

  • edistää matalan harrastuskynnyksen toimintaa lasten ja nuorten liikunnassa,
  • kokeilla innovatiivisia toimintamalleja,
  • lisätä toimintaan monipuolisuutta esimerkiksi uusien lajien kautta tai
  • kehittää lajitoiminnan sisällä harrastustoimintaa.

Seuratuen avulla voidaan myös

  • vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä,
  • tukea vapaaehtoistyötä sekä
  • ennaltaehkäistä liikuntaharrastuksen lopettamista pitämällä nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina.

Lisäksi avustuksella voidaan tukea vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntaharrastusta.

Haku vuodelle 2024

Seuratoiminnan kehittämistuen jakamisesta vastaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Avustusten myöntämisen edellytyksenä on, että eduskunta vuoden 2024 talousarviota hyväksyessään osoittaa määrärahat ko. tarkoitukseen.

Vuoden 2024 hakuaika Suomisportissa on 1.11.2023 – 30.11.2023 klo 16.15. Päätökset avustuksista pyritään tekemään huhtikuussa 2024. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Seuratuen päätavoite ja kohdennukset tulevat pysymään ennallaan. Yksi muutos kuitenkin tulee ja se on kehittämishankkeiden kausi. Tässä 2024 haussa voi hakea vain 1-vuotisiin hankkeisiin siten, että hankkeen/hankekauden tulee alkaa 2024 aikana. Hankekausi (12 kk) voi ulottua edelleen myös toiselle kalenterivuodelle ja avustuksen käyttöaika on siis edelleen pidempi kuin vuosi 2024

Tutustukaa OKM:n ohjeisiin huolella! 

Seuratuen 2024 (OKM) valtakunnallinen infowebinaari tiistaina 24.10.2023 klo 17.30-18.30 

Opetus- ja kulttuuriministeriö yhdessä Olympiakomitean kanssa järjestää seuroille seuratoiminnan kehittämistuen hakemiseen liittyvän infotilaisuuden tiistaina 24.10. klo 17:30-18:30.

Tilaisuudesta tehdään tallenne, joka on nähtävissä marraskuun kaksi (2) ensimmäistä hakuviikkoa. Tallenne löytyy Olympiakomitean Youtube-kanavalta. 

Varaa seurallesi sparrausaika

Lisäksi auttamme seuroja järjestämällä tukeen liittyviä sparraustilaisuuksia, joissa käydään keskusteluja hakemuksista seurojen tuomien ideoiden pohjalta sekä vastataan esille nousseisiin kysymyksiin. Sparraustilaisuuksissa seuralla ei vielä tarvitse olla valmista hakemusta, vaan muutamia pohdittuja ideoita ja ajatuksia siihen, mistä tuleva hanke voisi koostua.

Ota yhteyttä ja varaa itsellesi aika:

  • Krista Salonen, krista.salonen@uimaliitto.fi
  • Juha Turunen, juha.turunen@uimaliitto.fi