Seuratuet

Seuraavassa on esitelty seuroille suunnattuja tukijärjestelmiä. Uimaliitto julkaisee aina ajankohtaisia tietoja järjestelmistä ja kannustaa jäsenseurojaan aktiivisuuteen järjestelmien hyödyntämisessä.

Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki)

Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen. Avustusta voivat hakea liikuntaa ja/tai urheilua järjestävät paikalliset, rekisteröityneet yhdistykset. Avustus myönnetään saajalle harkinnanvaraisena erityisavustuksena.

Seuratuen tavoitteena on edistää matalan harrastuskynnyksen toimintaa lasten ja nuorten liikunnassa, kokeilla innovatiivisia toimintamalleja, lisätä toimintaan monipuolisuutta esimerkiksi uusien lajien kautta tai kehittää lajitoiminnan sisällä harrastustoimintaa. Seuratuen avulla voidaan myös vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä, sekä tukea vapaaehtoistyötä. Seuratuella voidaan ennaltaehkäistä liikuntaharrastuksen lopettamista pitämällä nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina.

Avustuksella edistetään valtion vuoden 2019 talousarvioesitykseen sisältyvää ministeriön strategista tavoitetta liikunnan aktiivisesta ja osallistavasta kansalaistoiminnasta, jossa painopisteenä ovat erityisesti lapset ja nuoret.

Seuratoiminnan kehittämistuen jakamisesta vastaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Vuoden 2019 hakuaika oli avoinna Suomisportissa 12.11.2018 - 14.12.2018 Päätökset avustuksista on nähtävillä ministeriön sivuilla (julkaistu 29.4.2019).

Tulevan vuoden hankkeen suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, jotta seuralle ei tule kiire haun avauduttua. Tässä muutamia vinkkejä seuratuen hakemiseen, vinkit pohjautuvat vuoden 2019 hankehakuun:

 1. Tutustukaa esimerkkinä OKM:n seuratuki 2019 ohjeisiin. Tulevan vuoden ohjeet julkaistaan syksyllä.
 2. Kootkaa seurastanne sopiva ryhmä kokoon ja miettikää yhdessä, mitä asioista seurassa olisi hyvä kehittää pitkällä tähtäimellä.
 3. Kannattaa myös pohtia, voisiko hakemuksen tehdä yhdessä jonkun toisen (tai useamman) seuran kanssa, yhteishakemukset ovat kannatettavia.
 4. Tehkää kehittämiskohteista pääotsakkeet ja listatkaa kullekin tavoitteet ja toimenpiteet. Muistakaa realismi. 
 5. Hakekaa käyttöoikeudet Suomisportiin, jossa hankehakemus tehdään.
 6. Hankehakemus tehdään sähköisesti Suomisportissa, hakuajan puitteissa. 
 7. Pyytäkää sparrausapua lajiliitosta (jaana.sinervuo-tarula@uimaliitto.fi) ja liikunnan aluejärjestöltä. Jos haitte edellisinä vuosina tukea, mutta ette sitä saaneet, selvittäkää sparraajan kanssa, miten hankesuunnitelmaa voisi kehittää. Kannattaa tutustua myös ministeriön avustusehtoihin ja oppaaseen valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta. Nämä ohjeistukset löytyvät ministeriön sivuilta.
 8. Mikäli haette tukea päätoimisen palkkaamiseen, kiinnittäkää erityistä huomiota seuran taloustilanteeseen ja haun realistisuuteen. Palkkauksen pitäisi voida jatkua myös hanketuen jälkeen.
 9. Hankeavustusta haetaan vuodeksi kerrallaan (hankekausi 12 kk). Hankkeiden kesto voi olla enintään kaksi vuotta, jolloin nyt haetaan ensimmäinen hankevuosi (12 kk) sekä esitetään hakemuksessa alustava koko hankkeen kustannussuunnitelma tai toisen hankevuoden talousarvio sekä koko hankkeen toimintasuunnitelma.
 10. Hankkeen talousarviossa tulee huomioida realismi, sekä seuran omavastuuosuus. Tuen maksimisumma on 15 000 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään 75 prosenttia avustettavan toiminnan tai hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. 
 11. Pohtikaa jo suunnitteluvaiheessa uuden / kehitettävän toiminnan jatkoa tukikauden jälkeen. Millä keinoin seuranne varmistaa toiminnan jatkumisen tuen päättymisen jälkeen? Hankehakemuksessa täytyy selvittää kehittämishankkeen vakiinnuttaminen seuran omaksi toiminnaksi avustetun kauden jälkeen.
 12. Lähtekää rohkeasti suunnittelemaan! Yhdessä tekeminen ja ideoiminen saa jo usein uutta toimintaa aikaan.  

Lisätietoa Seuratuesta Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.

Aiempien vuosien myönnetyt avustukset löytyvät ministeriön sivulta. Vuoden 2019 haussa Uimaliiton kahdeksan seuraa sai seuratukea yhteensä 69 000 euroa. 


Tukea aikuisten liikuttamiseen

Kunnossa kaiken ikää, KKI-ohjelma, jakaa taloudellista tukea paikallisille toimijoille, jotka järjestävät aloittelijoille sopivaa liikuntatoimintaa sekä kehittävät keinoja houkutella terveytensä kannalta liian vähän liikkuvaa aikuisväestöä säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin. KKI-ohjelma jakaa kaksi kertaa vuodessa taloudellista
tukea paikallisille toimijoille. Tutustu tukihakuun.


Tukea vammaisurheiluun

Vammaisurheilun apurahoja ja tukia koulutuksiin, liikunnan harrastamiseen ja urheiluun on tarjolla niin jäsenistölle, ohjaajille ja kouluttajille kuin valmentajille ja urheilijoillekin. Lue lisää tukimuodoista ja hakuehdoista.