Seuratoiminnan kehittämistuki

Seuratuki

Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen. Avustusta voivat hakea liikuntaa ja/tai urheilua järjestävät paikalliset, rekisteröityneet yhdistykset. Avustus myönnetään saajalle harkinnanvaraisena erityisavustuksena.

Seuratuen tavoitteena on

 • edistää matalan harrastuskynnyksen toimintaa lasten ja nuorten liikunnassa,
 • kokeilla innovatiivisia toimintamalleja,
 • lisätä toimintaan monipuolisuutta esimerkiksi uusien lajien kautta tai
 • kehittää lajitoiminnan sisällä harrastustoimintaa.

Seuratuen avulla voidaan myös

 • vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä,
 • tukea vapaaehtoistyötä sekä
 • ennaltaehkäistä liikuntaharrastuksen lopettamista pitämällä nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina.

Lisäksi avustuksella voidaan tukea vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntaharrastusta.

Haku vuodelle 2023

Avustuksella edistetään valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen sisältyvää ministeriön strategista tavoitetta liikunnan aktiivisesta ja osallistavasta kansalaistoiminnasta, jossa painopisteenä ovat erityisesti lapset ja nuoret. Lisäksi avustuksella edistetään hallitusohjelman kirjausta ja toimeenpannaan liikuntapoliittisen selonteon tavoitetta käyttää seuratukea myös vähävaraisten perheiden liikuntaharrastusten tukemiseen. Avustusten myöntämisen edellytyksenä on, että eduskunta vuoden 2023 talousarviota hyväksyessään osoittaa määrärahat ko. tarkoitukseen.

Seuratoiminnan kehittämistuen jakamisesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Vuoden 2022 hakuaika Suomisportissa on 1.11.2022 – 30.11.2022 klo 16.15. Päätökset avustuksista pyritään tekemään huhtikuussa 2023. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Vinkit seuratuen hakemiseen:

 1. Tutustukaa OKM:n seuratuki 2022 ohjeisiin. Haku on avoinna 1.11.2022 - 30.11.2022 klo 16.15.
 2. Kootkaa seurastanne sopiva ryhmä kokoon ja miettikää yhdessä, mitä asioista seurassa olisi hyvä kehittää pitkällä tähtäimellä.
 3. Kannattaa myös pohtia, voisiko hakemuksen tehdä yhdessä jonkun toisen (tai useamman) seuran kanssa, yhteishakemukset ovat kannatettavia.
 4. Tehkää kehittämiskohteista pääotsakkeet ja listatkaa kullekin tavoitteet ja toimenpiteet. Muistakaa realismi. 
 5. Hakekaa käyttöoikeudet Suomisportiin, jossa hankehakemus tehdään. Katso tästä ohjevideo, miten saat Suomisport-tunnukset OKM:n seuratuen hakemuksen tekoon. Mikäli seuran pääkäyttäjä Suomisportissa on muuttunut ja seura ei sen vuoksi pysty etenemään seuratuen haussa, niin olkaa yhteydessä suoraan Suomisportin asiakaspalveluun suomisport@olympiakomitea.fi.
 6. Hankehakemus tehdään sähköisesti Suomisportissa, hakuajan puitteissa. Hakemukseen tulee liittää yhdistysrekisteriote, josta ilmenee hakijan viralliset nimenkirjoittajat. Kannattaa huolehtia tämäkin ajoissa kuntoon.
 7. Hakemuksen lähettäminen vaatii vahvaa sähköistä tunnistautumista. Tunnistautumisen voi (hakemuksen lähettämishetkellä) tehdä vain seuran nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö. Kannattaa tarkistaa tämäkin asia valmiiksi jo etukäteen ja varata hakemuksen lähettämishetkeen aikaa.
 8. Pyytäkää sparrausapua lajiliitosta ja liikunnan aluejärjestöltä. Jos haitte edellisinä vuosina tukea, mutta ette sitä saaneet, selvittäkää sparraajan kanssa, miten hankesuunnitelmaa voisi kehittää. Kannattaa tutustua myös ministeriön avustusehtoihin ja oppaaseen valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta. Nämä ohjeistukset löytyvät ministeriön sivuilta.
 9. Mikäli haette tukea päätoimisen palkkaamiseen, kiinnittäkää erityistä huomiota seuran taloustilanteeseen ja haun realistisuuteen. Palkkauksen pitäisi voida jatkua myös hanketuen jälkeen.
 10. Hankeavustusta haetaan vuodeksi kerrallaan (hankekausi 12 kk). Hankkeiden kesto voi olla enintään kaksi vuotta, jolloin nyt haetaan ensimmäinen hankevuosi (12 kk) sekä esitetään hakemuksessa alustava koko hankkeen kustannussuunnitelma tai toisen hankevuoden talousarvio sekä koko hankkeen toimintasuunnitelma.
 11. Hankkeen talousarviossa tulee huomioida realismi, sekä seuran omavastuuosuus. Tuen maksimisumma on 25 000 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään 75 prosenttia avustettavan toiminnan tai hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. 
 12. Pohtikaa jo suunnitteluvaiheessa uuden / kehitettävän toiminnan jatkoa tukikauden jälkeen. Millä keinoin seuranne varmistaa toiminnan jatkumisen tuen päättymisen jälkeen? Hankehakemuksessa täytyy selvittää kehittämishankkeen vakiinnuttaminen seuran omaksi toiminnaksi avustetun kauden jälkeen.
 13. Lähtekää rohkeasti suunnittelemaan! Yhdessä tekeminen ja ideoiminen saa jo usein uutta toimintaa aikaan.  

Lisätietoa Seuratuesta Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.