Seuratuet

Seuraavassa on esitelty seuroille suunnattuja tukijärjestelmiä. Uimaliitto julkaisee aina ajankohtaisia tietoja järjestelmistä ja kannustaa jäsenseurojaan aktiivisuuteen järjestelmien hyödyntämisessä.

Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki)

Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen. Avustusta voivat hakea liikuntaa ja/tai urheilua järjestävät paikalliset, rekisteröityneet yhdistykset. Avustus myönnetään saajalle harkinnanvaraisena erityisavustuksena.

Seuratuen tavoitteena on edistää matalan harrastuskynnyksen toimintaa lasten ja nuorten liikunnassa, kokeilla innovatiivisia toimintamalleja, lisätä toimintaan monipuolisuutta esimerkiksi uusien lajien kautta tai kehittää lajitoiminnan sisällä harrastustoimintaa. Seuratuen avulla voidaan myös vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä, sekä tukea vapaaehtoistyötä. Seuratuella voidaan ennaltaehkäistä liikuntaharrastuksen lopettamista pitämällä nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina.

Haku vuodelle 2021 avataan marraskuussa 2020
Tälle sivulle päivitetään tietoja vuoden 2021 hausta heti, kun tietoja on saatavilla. Alla kuvausta vuoden 2020 hausta, mihin voi hyvin tutustua ennen uuden hakukierroksen tietojen saapumista.

Avustuksella edistetään valtion vuoden 2020 talousarvioesitykseen sisältyvää ministeriön strategista tavoitetta liikunnan aktiivisesta ja osallistavasta kansalaistoiminnasta, jossa painopisteenä ovat erityisesti lapset ja nuoret. Avustusten myöntämisen edellytyksenä on, että eduskunta vuoden 2020 talousarviota hyväksyessään osoittaa määrärahat ko. tarkoitukseen.

Seuratoiminnan kehittämistuen jakamisesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Vuoden 2020 hakuaika Suomisportissa on 12.11.2019 - 17.12.2019 klo 16.15. Päätökset avustuksista pyritään tekemään 30.4.2020 mennessä.

Hankkeen suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Tässä muutamia vinkkejä seuratuen hakemiseen:

 1. Tutustukaa OKM:n seuratuki 2020 ohjeisiin. Haku avautuu 12.11.2019 ja päättyy 17.12.2019 klo 16.15.
 2. Kootkaa seurastanne sopiva ryhmä kokoon ja miettikää yhdessä, mitä asioista seurassa olisi hyvä kehittää pitkällä tähtäimellä.
 3. Kannattaa myös pohtia, voisiko hakemuksen tehdä yhdessä jonkun toisen (tai useamman) seuran kanssa, yhteishakemukset ovat kannatettavia.
 4. Tehkää kehittämiskohteista pääotsakkeet ja listatkaa kullekin tavoitteet ja toimenpiteet. Muistakaa realismi. 
 5. Hakekaa käyttöoikeudet Suomisportiin, jossa hankehakemus tehdään. Katso myös Olympiakomitean video, joka opastaa hakulomakkeelle kirjautumisessa.
 6. Hankehakemus tehdään sähköisesti Suomisportissa, hakuajan puitteissa. Hakemukseen tulee liittää yhdistysrekisteriote, josta ilmenee hakijan viralliset nimenkirjoittajat. Kannattaa huolehtia tämäkin ajoissa kuntoon.
 7. Pyytäkää sparrausapua lajiliitosta (jaana.sinervuo-tarula@uimaliitto.fi) ja liikunnan aluejärjestöltä. Jos haitte edellisinä vuosina tukea, mutta ette sitä saaneet, selvittäkää sparraajan kanssa, miten hankesuunnitelmaa voisi kehittää. Kannattaa tutustua myös ministeriön avustusehtoihin ja oppaaseen valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta. Nämä ohjeistukset löytyvät ministeriön sivuilta.
 8. Mikäli haette tukea päätoimisen palkkaamiseen, kiinnittäkää erityistä huomiota seuran taloustilanteeseen ja haun realistisuuteen. Palkkauksen pitäisi voida jatkua myös hanketuen jälkeen.
 9. Hankeavustusta haetaan vuodeksi kerrallaan (hankekausi 12 kk). Hankkeiden kesto voi olla enintään kaksi vuotta, jolloin nyt haetaan ensimmäinen hankevuosi (12 kk) sekä esitetään hakemuksessa alustava koko hankkeen kustannussuunnitelma tai toisen hankevuoden talousarvio sekä koko hankkeen toimintasuunnitelma.
 10. Hankkeen talousarviossa tulee huomioida realismi, sekä seuran omavastuuosuus. Tuen maksimisumma on 15 000 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään 75 prosenttia avustettavan toiminnan tai hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. 
 11. Pohtikaa jo suunnitteluvaiheessa uuden / kehitettävän toiminnan jatkoa tukikauden jälkeen. Millä keinoin seuranne varmistaa toiminnan jatkumisen tuen päättymisen jälkeen? Hankehakemuksessa täytyy selvittää kehittämishankkeen vakiinnuttaminen seuran omaksi toiminnaksi avustetun kauden jälkeen.
 12. Lähtekää rohkeasti suunnittelemaan! Yhdessä tekeminen ja ideoiminen saa jo usein uutta toimintaa aikaan.  

Lisätietoa Seuratuesta Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.

Aiempien vuosien myönnetyt avustukset löytyvät ministeriön sivulta. Vuoden 2020 haussa Uimaliiton neljä seuraa sai seuratukea yhteensä 26 500 euroa.


Tukea vammaisurheiluun

Vammaisurheilun apurahoja ja tukia koulutuksiin, liikunnan harrastamiseen ja urheiluun on tarjolla niin jäsenistölle, ohjaajille ja kouluttajille kuin valmentajille ja urheilijoillekin. Lue lisää tukimuodoista ja hakuehdoista.