Sääntömuutokset

Pvm Otsikko Kohta Asia
4.4.2023 Uinti Selkäuinnin maalintulo SW 6.3 Uimarin jonkin kehonosan täytyy rikkoa veden pinta koko uinnin ajan. Uimari saa kuitenkin olla kokonaan veden alla maaliin tullessa, uimarin pään ohitettua viimeisen 5 metrin kohdan. 
16.3.2021 Uinti Nuorten uima-asu Sallitaan nuorten teknisten uima-asujen käyttö kilpailuissa T-12 ja P-13 sarjoissa uuden kauden alkaessa elokuun 1. päivästä lukien.
19.1.2021 Yleismääräykset Edustussiirto Usea
20.1.20 Uinti Ennätykset Suomen ennätyksen saavuttajalta edellytetään, että hän on Suomen kansalainen, eikä urheilijakansalaisena edusta muuta maata. Viestijoukkueessa jokaisen uimarin on täytettävä nämä edellytykset
20.1.20 Uinti Usea Mestaruuskilpailusäännöt erillinen dokumentti
22.9.17 Uinti Usea Erillinen dokumentti 
25.4.17 Uinti 6.1

Viestijoukkueen kokoonpanon muutos ei vaikuta viestijoukkueen ilmoitettuun aikaan.

25.4.17 Uinti 11 Aamun alkuerissä käytetään aina ylilähtöä ellei kyseessä ole jonkun suorana loppukilpailuna uitavan lajin tai ikäsarjan kuuma erä.
25.4.17 Uinti 8.2 Peruutuksen kautta tarjottava paikka välierään tai loppukilpailuun on otettava vastaan 5 min kuluessa tarjouksesta. Ajan päätyttyä paikan tarjoaminen siirtyy autom. seuraavalle, mikäli paikkaa ei ole otettu vastaan.
25.4.17 Uinti 8.6 (uusi)

Jos uimarit saavuttavat saman ajan, ja keskinäisen paremmuuden selvittämiseksi heidän tulisi uida uusintauinti, uimareiden edustajat voivat sopia keskinäisen sijoituksen ilman uusintauintia tai lajin peruutusta.

6.4.17 Yleismääräykset   Yleismääräysten muutokset kootusti (astuu voimaan välittömästi)
28.3.17 Uinti   Uinnin mestaruuskilpailusääntöjen muutokset kootusti (astuu voimaan välittömästi)
15.11.16 Uinti SW 10.8

SUiL:n huom. Seuraavat poikkeukset ovat sallittuja:
1. Vuotavan haavan peittämiseen ja suojaamiseen voidaan käyttää laastaria, perhoslaastaria tai pientä sidettä. Mikäli side on huomattavan suuri, on siitä ilmoitettava kilpailunjohtajalle;

2. Terveydentilaa tai uskontoa kuvaavien rannekkeiden kiinniteippaus on sallittua. Näistä on kuitenkin ilmoitettava kilpailunjohtajalle;

3. Lääkinnällisten laitteiden (insuliinipumput, avannepussit, diabetes sensorit jne.) suojaukseen tarvittava teippaaminen on sallittua. Näistä on kuitenkin ilmoitettava kilpailunjohtajalle.

Edelleen seuraavat teippaukset ovat kiellettyjä:
1. Sormien tai varpaiden yhteen teippaaminen;
2. Elastinen terapiateippaus;
3. Kaikenlaiset kinesioteippaukset;
4. Kaikenlaiset kompressioteippaukset sekä sellaiset teippaukset, joiden tarkoituksena on lihaksen, nivelsiteen, jänteen tai nivelen tukeminen.

Muutokset kootusti 2013-2017 versiossa

  Yleismääräykset   Muutokset kootusti 2013-2017 versiossa
26.8.16 Uinti SW 6.1 SUiL:n huom. Varpaiden kosketukseksi katsotaan, jos molemmista jaloista ainakin yksi varvas koskettaa lähtöpäätyä tai ajanottopaneelia.
  Uinti SW 2.6.3 Henkilökohtaisissa lajeissa, 800 m ja 1500 m matkoilla, käännöstarkastajat merkitsevät sekä lähtö- että käännöspäässä muistiin kyseisellä radalla olevan kilpailijan uimien altaanpituuksien määrän. Uimarille tulee ilmoittaa jäljellä olevien allaspituuksien määrän näyttämällä numerolaatoista parittomia numeroita altaan käännöspäässä.
Automaattisia laitteita, mukaan luettuna vedenalainen näyttö, voidaan käyttää.
  Uinti SW 12.11 SUiL:n huom. Mikäli selkäuinnin väliaika halutaan kirjata tilastoajaksi, tulee kilpailunjohtajalle ilmoittaa tästä vaatimuksesta ennen kyseisen erän alkamista.
  Uinti SW 8.5 SUiL:n huom. Sääntökohdan tarkoitus on kieltää selvä sukeltaminen/eteneminen sukeltamalla. Veden pinnan alle painuminen vetojen välissä ei aiheuta hylkäystä.
  Uinti SW 2.3.4 SUiL:n huom. Selkäuintilähdössä on lähettäjän mielekkäintä sijoittua lähtöreunalle eikä viiden metrin päähän siitä. Vaikka kysymyksessä ei olisi liikkuminen ennen lähtömerkkiä, voidaan selvästi epätasainen lähtö kutsua takaisin, jos epätasaisuus johtui lähettäjän virheestä tai ulkopuolisesta syystä.
18.12.14 Uinti SW 2.1.6 Sekä lähettäjän että kilpailunjohtajan on havaittava ja vahvistettava uimarin hylkäys, joka
johtuu liikkumisesta ennen lähtömerkkiä
   Uinti SW 2.1.7

Kilpailunjohtaja hylkää kilpailijan muiden sääntöjen rikkomisesta, jonka hän itse huomaa.
Kilpailunjohtaja voi myös hylätä kenen tahansa uimarin sillä perusteella, että joku muu
asianomainen toimitsija raportoi tehdystä virheestä hänelle.
Kaikista hylkäyksistä päättää kilpailunjohtaja.

   Uinti SW 2.6.3

Henkilökohtaisissa lajeissa, 800 m ja 1500 m matkoilla, käännöstarkastajat merkitsevät joko lähtö- tai
käännöspäässä muistiin kilpailijan uimien altaanpituuksien määrän ja näyttävät kilpailijalle
jäljellä olevien altaanpituuksien määrän numerolaatoilla. Automaattisia laitteita, mukaanluettuna
vedenalainen näyttö, voidaan käyttää.

   Uinti SW 6.1

Ennen lähtömerkkiä kilpailijat asettuvat veteen katse lähtöpäähän päin pitäen molemmin käsin
lähtöseinän kädensijoista. Jalkoja ei saa lähdössä asettaa kouruun. Kun käytetään selkäuinnin
lähtöavustinta, molempien jalkojen varpaat tulee koskettaa lähtöpäätyä tai ajanottopaneelia.
Jalkoja ei saa asettaa ajanottopaneelin reunan yli.

   Uinti SW 6.2

Kun selkäuinnin lähtöavustinta käytetään, sen paikoilleen asettamisesta ja lähdön jälkeen
poistamisesta huolehtii kyseisen radan käännöstarkastaja.

   Uinti SW 7.1

Lähdön ja jokaisen käännöksen jälkeen, uimari saa ottaa yhden käsivedon täydellisesti taakse
jalkoihin asti, jonka aikana uimari voi olla sukelluksissa. Uimari saa suorittaa yhden perhosuinnin
potkun missä vaiheessa tahansa ennen ensimmäistä rintauinnin potkua.

  Uinti 4 § 2

I lk:n tuomarikortti on voimassa nelja vuotta ja II lk:n tuomarikortti on voimassa viisi vuotta. (Huom! Tuomarikorttia menee vanhaksi kyseisellä päivämäärällä, eikä sitä taannehtivasti voi päivittää/jatkaa voimassa oloa.)

  Masters MSW 3.3

Poistetaan, joten SW 4.4 koskee myös Masters-uimareita

       
26.4.11 Uinti 14§ SW12.17 korjattu viittaus sääntöön SW 12.12
  Uinti 16§ 1.5 Lisätty: SUiL Huom! Mikäli automaattinen laite ei toimi ja joudutaan turvautumaan puoliautomaattisiin aikoihin, tarvitaan kolme puoliautomaattista aikaa/rata (SW 11.3)
  Uinti 16§ 1.6 Suomenennätysmääräyksiä korjattu; SE:ksi hyväksytään automaattisen ajanottolaitteen ottama aika tai puoliautomaattisen laitteen ottama aika, mikäli automaattisessa laitteessa havaitaan vikaa.
  Yleism. 12§ 12e) Kansainvälisiä ja kansallisia uintikilpailuja koskevat kutsut tulee julkaista Suomen Uimaliiton kotisivuilla. Kutsut on toimitettava Uimaliittoon syyskauden kilpailuiden osalta 31.7. ja kevätkauden kilpailuiden osalta 30.11. mennessä.
  Yleism. 9§ GR6.1 SUiL Huom.Mainostamissääntöjä tarkennettu uima-asujen osalta. Suomessa pidettävissä kilpailuissa uima-asussa sallitaan korkeintaan saman kokoinen mainos, kuin mitä FINA sallii omissa arvokisoissaan (säännön valmisteluhetkellä 20 neliösenttimetriä)
 
1.4.11 Yleism.   Uinnin kilpailuluokittelu
 
28.10.10 Masters §16 6.2 lisätty: eikä sitä voi ilmoittautumisajan päätyttyä enää muuttaa.
poistettu: Jos viestijoukkueella ei ole uitua aikaa, tulee joukkueelle ilmoittaa arvioitu aika.
  Masters §16 12.2 Ramin maljan sääntöjä selvennetty
 
25.11.09 Uinti
Yleism.
  Muutokset Yleismääräyksiin ja Uintisääntöihin
 
18.5.09 Uinti §16 1.5 Ennätykset hyväksytään vain automaattisen laitteen ottamina.
  Uinti §16 1.6 Poistettu maininta kolmesta kellosta tarpeettomana.
  Uinti §16 2.1 Nuorten Suomen ennätysten ikäsarjat tarkennettu (ei varsinaista muutosta).
  Uinti §16 2.2 NEM lajit korjattu.
  Uinti §16 6.2 / 6.3 Ennätysilmoituskaavake poistettu säännöistä, ennätysilmoitus toimitettava kaikista ulkomailla uiduista ennätysajoista.
  Uinti §17 6.2 Joukkueen lopullinen uintijärjestys pitää ilmoittaa tuntia ennen ko. kilpailujakson alkamista.
  Uinti §19 3.5 d) Alue- ja loppukilpailuiden välinen peruutusmenettely kirjattu sääntöihin.
 
12.3.09 Masters MSW 3.3 Lisätty huomautus: Mastersstartit uitava omina erinään.
  Uinti §17 6.2 Ilmoittautumismenettelyä muutettu: Joko uidulla tai uimareiden ajoista lasketulla ajalla. Nolla-ajalla ei voi ilmoittautua. Joukkue on ilmoitettava ilmoittautumisen yhteydessä, mahd. muutos hyväksytettävä kilpailunjohtajalla
  Uinti §19 2.5 Lisätty osallistumisrajoitus, max 5 lajia + viestit.
  Uinti §19 2.3 Ajankohta muutettu kesä-heinäkuuksi.
  Yleism. §7 7 Lisätty maininta kalenterikokouksesta. Poistettu viittaus alueisiin.
 
2.2.09 Yleism. §7 9 Lisenssin voimaantulo kirjattu sääntöihin asian selkeyttämiseksi
  Uinti §17 2.4c Lisätty lokakuu
  Uinti §17 3.3 Lisätty lokakuu
  Uinti §17 2.5b SLRM vain 8 rataisessa hallissa
  Uinti §18 3.3

Tarkennus alue- ja loppukilpailujen ajankohtiin, lisätty sana ”vähintään”

  Uinti Kiertopalk. Poistettu maininta lajirajoituksesta tarpeettomana.
  Uinti SW 2.12.1 Tulosten toimittamisaikaa lyhennetty
  Uinti SW 2.6.6
SW 2.7.3

Lisätty maininita erän kirjaamisesta hylkäysehdotukseen.

 
2.9.08 Uinti 5§ 3.1.1 SUiL huom-kohta: Kaikissa Suomessa uitavissa kisoissa käytetään paremmuusjärjestyksen laatimiseen muunnettuja aikoja SUiL:n hyväksymällä tavalla.
 
2.9.08 Uinti 5§ 3.2.2 SUiL huom-kohta: Suomessa uitavissa kisoissa sijoitetaan joka erään vähintään 3 uimaria, tietyin poikkeuksin.
 
2.9.08 Uinti 17§ 10.1-2 Lisätty huomautus kuumien erien uittamisesta täytenä riippumatta muiden erien osanottajamäärästä.
 
2.9.08 Uinti 16§ 6.4 Poistettu maininta alue-ennätyksistä
 
4.6.08 Yleism. 7§ 2. Maininta alueista poistettu
 
4.6.08 Uinti Kiertopalk. Kohta 9, päivitetty
 
4.6.08 Uinti Kiertopalk. Kohta 5, pistelaskun rajoitus korjattu
 
4.6.08 Uinti Kiertopalk. Kohta 2, sanamuoto korjattu yleismääräysten mukaiseksi
 
27.5.08 Uinti 19§ Rollouintien ikäsarjat korjattu, lajiohj. poistettu 5. jakso
 
1.4.08 Yleism. Aluekilpailut poistettu kohdista: 4, 6, 8, 9, 11, 13c
 
1.4.08 Uinti 16§ 3. Aluekilpailuennätykset poistettu, numerointi muuttunut
 
1.1.08 Yleism. 5§ 6§ Muutettu
 
1.1.08 Yleism. 7§ 1. Osanotto-oikeutta tarkennettu
 
1.1.08 Yleism. 7§ 2. Kilpailujen nimet päivitetty
 
1.1.08 Yleism. 7§ 7. Lisätty maininta toimitsijoista
 
1.1.08 Uinti 2§ 1. Sanamuoto muutettu yleiseen muotoon
 
1.1.08 Uinti 2§ 2. Toimitsijoiden määrää tarkennettu
 
1.1.08 Uinti 16§ 5.1 Korjattu lyhyen radan ikäkausiennätysten osalta
 
1.1.08 Uinti 17§ 3.2 Sanamuoto korjattu
 
1.1.08 Uinti 17§ 4.1 Sanamuoto korjattu
 
1.1.08 Uinti 17§ 6.1 Korjattu nykykäytännön mukaiseksi
 
1.1.08 Uinti 17§ 6.2 Joukkueen lopullisen uintijärj. ilmoitusaika muutettu
 
1.1.08 Uinti 17§ 6.4 Ilmoitusaika muutettu ja tarkennettu
 
1.1.08 Uinti 17§ 8.1 Korjattu nykykäytännön mukaiseksi
 
1.1.08 Uinti 17§ 8.2 Ilmeinen kirjoitusvirhe korjattu
 
1.1.08 Uinti 19§ 1.4 Vesiralli poistettu
 
1.1.08 Uinti 19§ 3.5 Huom 2. sanamuoto tarkennettu
 
1.1.08 Uinti 19§ 3.5 e) kohta poistettu
 
1.1.08 Uinti 19§ 3.5 f) numerointi muutettu
 
1.1.08 Uinti 19§ 4.4 c) pistelasku muutettu
 
1.1.08 Uinti 19§ 5. Kohta poistettu (Vesiralli)
 
1.1.08 Uinti   Kiertopalkinnot, Postipankki-malja poistettu
 
1.1.08 Masters 8§ MSW 1.1 Lisätty maininta 0-sarjasta (20-24
 
1.1.08 Masters 10§ MSW 3.7 Lisätty maininta 0-sarjasta (20-24)
 
1.1.08 Masters 16§ 6 Ilmoittautuminen korjattu nykykäytännön mukaiseksi
 
1.1.08 Masters 16§ 6.2 Lisätty maininta ikäsarjan ilmoittamisesta
 
1.1.08 Masters 16§ 10.2 Lajijärjestys muutettu
 
1.1.08 Masters   Masterskisojen ilmoittautumisaika muutettu
 
1.1.08 Masters   Lisätty Poseidon maljan säännöt
 
10.10.07 Yleism. 2§ GR 2.3 Huomautus lisätty
 
1.12.06 Liiton säännöt Sivu 12 Suomen Uimaliiton luokittelupisteet korjattu
 
12.1.06 Masters 16§ 10.1 Lyhyen radan masterskisojen lajit korjattu