Pisara - uintiurheilun digikeskus

Pisara on uintiurheilun digikeskus, verkkopohjainen sovellus ja toimintatapa, jolla kehitetään suomalaisen uintiurheilun osaamista kaikilla tasoilla. Pisara on suunnattu valmentajien, ohjaajien, urheilijoiden ja seuratoimijoiden oppimisen apuvälineeksi. Pisara - uintiurheilun osaamiskeskus on väliaikaisesti pois käytöstä!

Monipuolinen digikeskus

Palveluun on koottu tietoa valmentajille, ohjaajille, urheilijoille sekä seuratoimijoille. Pisarasta löytyy mm. malleja harjoittelun suunnitteluun, tekniikkavideoita sekä satoja kuivaharjoitteluvinkkejä. Mallit ja työkalut auttavat valmentajaa valmennuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa, sekä tukevat urheilijan päivittäistä valmennusta, kehittymistä sekä seurantaa. Toiminnallisten työkalujen ansiosta Pisara mahdollistaa sujuvan kommunikoinnin urheilijoiden ja valmentajien välillä.

Tiedon jako helppoa

Urheilija voi pitää palvelussa harjoituspäiväkirjaa ja tarkastella kaikkia itseään koskevaa tietoa, kuten kausisuunnitelmia, harjoituksia, testituloksia ja valmentajan arvioita itsestään. Valmentaja puolestaan pääsee seuraamaan omien urheilijoidensa harjoittelun toteutumista sekä antamaan palautetta siitä. Sivustolta helposti löytyviä harjoitteita, opetusvideoita, tai ladattavia artikkeleita voidaan hyödyntää omiin tarpeisiin ja jakaa niitä omien ryhmien kesken.

Työkaluja valmentajalle ja seuroille

Rekisteröitymällä Pisaraan saa käyttöönsä toiminnalliset työkalut, joiden ansiosta Pisara mahdollistaa kommunikoinnin urheilijoiden ja valmentajien välillä. Lisäksi valmentaja saa käyttöönsä harjoitepankin harjoitteet ja opetusvideot, joita voidaan hyödyntää omiin tarpeisiin ja jakaa niitä omien ryhmien kesken. Palveluun on koottu myös malleja ja pohjia, jotka auttavat mm. valmennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Pisaran harjoituspäiväkirjan myötä valmentaja pääsee lähemmäs urheilijansa harjoitushistoriaa ja tuntemuksia.