Lapset 0-7 vuotta

Vauvauinti

Vauvauinti on vauvojen ja vanhempien yhteinen, koulutetun ohjaajan vetämä monipuolinen, lapsen ehdoilla tapahtuva, leikkihetki puhtaassa ja lämmitetyssä vedessä. Vauvauinnin tavoitteena on tehdä lapsesta veden ystävä. Ihanteellisin vauvauinnin aloittamisikä on 3-5 kuukautta. Silloin lapsen valveillaoloaika on tarpeeksi pitkä ja hän jaksaa liikkua enemmän. Lapsen tulee painaa vähintään 5 kg, jotta hän pysyy lämpimänä vähintään 32 asteisessa vedessä.


Vesipeuhula

Mitä Vesipeuhula on?

Vesipeuhula on 3-5-vuotiaille lapsille suunnattu vesileikkikurssi, jossa lapsille opetetaan veteen totuttautumista, vesitaitavuuden kehittämistä sekä ryhmässä toimimista. Vesipeuhula koostuu 8-17 peuhukerrasta, jossa yksittäinen peuhutunti kestää 30 minuuttia. Tunti rakentuu sadun pohjalta vahvistamaan lapsen liikunnallisia perustaitoja sekä edistämään veteen totuttelemista ja vesitaitavuuden kehittymistä. Vesipeuhulakoulutus tarjoaa ohjaajille valmiudet ohjata 3-5-vuotiaita lapsia.

Mitä Vesipeuhula antaa?

Vesipeuhulan tavoitteena on veteen totuttautuminen ja mahdollisen veden pelon voittaminen, yhteisen iloisen leikkihetken luominen sekä vesiturvallisuuden lisääminen. Lisäksi jokaiselle lapselle annetaan mahdollisuus kasvaa ja kehittyä turvallisessa ilmapiirissä omalla kehitystasollaan. Lapsen vesipeuhulan tavoite on vesitaitavuuden kehittyminen. Vesitaitavuus koostuu liikkumisesta vedessä, hengittämisestä vedessä ja asennosta vedessä. Näiden kolmen hallinnasta syntyy luottamus veteen.

Jotta vesitaitavuutta voitaisiin opettaa 3-5-vuotiaille lapsille parhaalla mahdollisella tavalla, on tärkeää tarkastella lapsen kasvua ja kehitystä. Ohjaajien on tärkeää tietää, minkälaisessa kehitysvaiheessa vesipeuhulaikäinen lapsi on, minkälaiset liikunnalliset perustaidot hänellä on sekä miten vesipeuhulaikäistä tulisi ohjata.

Uimaliitto kouluttaa Vesipeuhulaohjaajia

Lasten uinninohjauksen perusteet soveltuu 3-7-vuotiaiden lasten ohjaajille ja vanhemmille, perheuinnin ohjaajille sekä uimaopettajille.  Koulutus sisältää sekä teoriaa että käytännön harjoituksia ohjaamisen keskeisistä sisältöalueista; ohjaaminen ja oppiminen, lapsen kasvu ja kehitys, veteen totuttelu ja uinnin alkeisopetuksen perusteet. Lisäksi koulutus antaa vinkkejä Vesi- ja perhepeuhuun, alkeis- ja jatkouimakouluun sekä erilaisiin uintivälineisiin. 

Vesipeuhula uimaseuroissa

Voit tiedustella Vesipeuhuloita oman paikkakuntasi uimaseuroista. Uimaliiton verkkosivuilta löydät uimaseurojen yhteystiedot.


Vesitaiturit

Vesitaiturit on 3-7 vuotiaille lapsille suunnattua uintitoimintaa. Tavoitteena on oppia hyppäämään isoon altaaseen ja uimaan siellä 25 metriä. 

Vesitaitureissa lapsi tutustuu veteen ja saa monipuolisia kokemuksia vedessä liikkumisesta.
Kursseilla harjoitellaan leikkien uimataidon perusteita sekä opitaan luottamaan veteen ja omiin taitoihin.

Vesitaiturit on jaettu kolmeen tasoon; Vesikirppu, Vesikilpikonna ja Vesimyyrä.

Vesitaiturit 1:ssä (Vesikirppu, naperouinti, vesipeuhula) harjoitellaan veteen puhaltamista, suun kastamista veteen, kelluntaa, hyppyjä altaan reunalta lasten altaaseen,
pallon kuljettamista, käsipohjaa sekä uintipotkuja.

Vesitaiturit 2:ssa (Vesikilpikonna, alkeis- ja uimakoulu) harjoitellaan kasvojen laittamista veteen, ilmakuplien puhallusta, sukeltamista, liukua, kelluntoja, hyppyjä rinnan syvyiseen veteen, pallon kuljettamista, eteneminen vatsallaan tai selällään sekä delfiinihyppyjä.

Vesitaiturit 3:ssa (Vesimyyrä, uima- ja jatkouimakoulu) harjoitellaan puhaltamaan nenän ja suun kautta veteen, etenemään pinnalla, vartalonhallintaa, esineen sukeltamista pohjasta, erilaisia liukuja, kelluntoja, käsinseisontaa, hyppyjä uintisyvyiseen veteen, pallon kuljettamista uiden, uintipotkuja sekä haiuintia.

Kursseja järjestetään uimaseuroissa erilaisilla nimikkeillä; esimerkiksi Vesipeuhula, Naperouinti, Alkeisuimakoulu, Jatkouimakoulu.

Vinkkejä veteen VESITAITURIT-vihkosesta
Vesitaiturit käsikirjan sivuilla temppuilevat ja seikkailevat Vesikirppu, Vesikilpikonna ja Vesimyyrä. Tehtävien avulla 3-7-vuotiaat lapset oppivat sukeltamaan, uimaan sekä liikkumaan taitavasti vedessä. Tavoitteiden täytyttyä uimari saa tarran, jonka voi liimata vihkosen ensimmäiselle aukeamalle. Vihkonen ja tarrat on tilattavissa Uimaliiton verkkokaupasta


Uimakoulu

Pohjoismaisen uimataidon määritelmän mukaan henkilö, joka pudottuaan syvään veteen niin, että pää käy veden alla ja päästyään uudelleen pinnalle, ui yhtäjaksoisesti 200 metriä, josta 50 metriä selällään, on uimataitoinen.

Uimataito ja siihen liittyvät hengenpelastustaidot ovat olennainen osa lasten ja nuorten kehittymistä. Uimataito avaa tien hyödylliseen ja monipuoliseen liikuntaan ja harrastusmaailmaan. Uimakoulussa opitut hengenpelastustaidot ovat konkreettista vastuun ottamista muista ihmisistä. Turvallisuusasenteita on helpointa opettaa nuorille.

Tutustu uimakoulutarjontaan uimaseuroissa tästä.