Uimaliiton lajipalveluiden uudelleenorganisointi

9.6.2022

Uimaliitossa työskennellään tällä hetkellä alimitoitetuilla henkilöresursseilla. Syyt tilanteeseen ovat sekä toiminnallisia että taloudellisia. Tavoitteenamme on kohentaa tilannetta syksyn 2022 aikana niin, että vuoden 2023 alusta alkaen henkilöstöresurssit ovat paremmassa tasapainossa suhteessa toimintaan. 

Uinnin lajipalveluista, arvokilpailujoukkueiden koordinoinnista ja joukkueiden varusteista vastaa 1.8. alkaen hallintopäällikkö Krista Terämaa yhdessä valmennustiimiläisten Tommi Pulkkisen, Marjoona Teljon ja Aleksi Rajansuon kanssa. Krista Salonen jatkaa seuratoiminnan kehittäjänä ja kansallisen uimahyppytoiminnan koordinoijana.

Vuoden 2023 alusta vanhempainvapaalta palaava Annimari Korhonen ottaa vastuun edellä mainitusta kokonaisuudesta hallintopäällikkö Krista Terämaalta.

Taitouinnin osalta lajipalveluita, arvokilpailujoukkuekoordinointia sekä varustekokonaisuutta hoitaa lajiassistentti Jasmin Grönman. Vesipallon vastaava henkilö on parasta aikaa rekrytointiprosessissa ja työt assistentilla alkavat elokuussa 2022.

Pasi Salosen johtamaan urheilutiimiin avataan tapahtumakoordinaattorin haku vielä ennen juhannusta. Tapahtumakoordinaattori vastaa Uimaliiton osalta kansallisten kilpailujen koordinoinnista järjestelysopimusten puitteissa. Tehtävään kuuluu myös kilpailutoiminnan muita tehtäviä sekä Uimaliiton tapahtumakokonaisuuden kehittämistä laaja-alaisesti kilpailuista kohti oheispalveluja tuottavia tapahtumaelämyksiä. 

Henkilöresurssien lisääminen tapahtuu hallitusti ja vakaassa suhteessa taloudellisiin resursseihin. Uimaliiton tehtävänä on taata perustoiminnot eri lajeille katsoen jokaisen lajin yksilöllistä kehitysstatusta. Liiton organisaatio- ja henkilöstömuutokset liittyvät vahvasti toiminnan tehostamiseen sekä eri toimintojen tarpeellisuuden arviointiin sekä siitä johtuviin toimenpiteisiin.