Sääntömuutokset 2019

23.2.2019

Vesipalloon on tullut sääntömuutoksia 10.2. FINA:n toimesta. Suomessa Uimaliiton kilpailutyöryhmä teki päätöksen sääntömuutosten käyttöönotosta vasta syksystä 2019 lähtien. Vesipallon asiantuntijaryhmä (VpAr) yhdessä asiantuntijoiden kanssa valmistelee sääntömuutosten käyttöönottoa ja pyrkii varmistamaan uusien sääntöjen ymmärrystä vesipallotoimijoiden keskuudessa.

Vesipallon sääntömuutosten käyttöönotosta käytiin keskustelua 16.2. tuomareiden kesken pidetyssä kehittämispalaverissa. Sääntömuutosten käyttöönotosta on tehty ehdotus Suomen Uimaliiton kilpailutyöryhmälle. Jotta varmistettaisiin sääntömuutosten ymmärrys Suomen vesipallotoimijoiden kesken ja mahdollistettaisiin sääntömuutosten käyttöönotto suunnitellussa aikataulussa, keväällä 2019 käynnistetään monenlaisia toimia sääntömuutosten käyttöönottamiseksi. Tähän mennessä suunniteltuja sääntömuutosten käyttöönottoon liittyviä tilaisuuksia toteutetaan seuraavasti:

22.-24.3.2019 Helsinki, sääntökoulutus U-17 maajoukkueelle EU Nations -turnausta silmällä pitäen
23.3.2019 Helsinki, Vesipallon neuvottelupäivät - mahdollisuus keskustella sääntömuutoksista lyhyesti
19.3.2019 alkavat seurakierrokset - mahdollisuus tuoda esille sääntömuutoksiin liittyviä huolenaiheita
11.-12.5.2019 Turku, sääntömuutoskoulutus, mukana kansainvälinen tuomari Puolasta, Radoslaw Koryzna
30.-31.8.2019 Vesipalloristeily, sääntöseminaari

Elokuussa ennen sarjojen alkamista avoin erotuomaripäivä, vuotuinen tuomareiden ja seuravalmentajien foorumi, jossa keskustellaan tulevan kauden tuomarointilinjauksista. Syksyllä sääntökoulutus U-15 ja U-17 maajoukkueille sekä mahdollisille muille vesipallon KV-joukkueille (vaatii lisää keskustelua).

Vesipallon sääntömuutoksista on tehty Juha Varinowskin toimesta ensimmäinen versio. Versio on epävirallinen, mutta sen kautta saa alustavan kuvan siitä kuinka uudet säännöt integroituvat olemassa oleviin. Käännösversio löytyy Säännöt -sivulta.

Alkuperäiset FINA:n vesipallon säännöt ja TWPC:n ohjeet löytyvät osoitteesta wwpra.org 

FINA:n vesipallon säännöt ja TWPC:n ohjeet yhdistettynä asiakirjana selityksineen löytyvät Säännöt -sivulta.

Mikäli seuroilla tai yksittäisillä henkilöillä on palautetta tai ajatuksia VpAr:lle sääntömuutoksiin liittyen, niitä voi jättää tällä lomakkeella.