Video: Sanna Airaksinen avaa Uimaliiton strategiaa

#UUTINEN #UINTI #UIMAHYPYT #TAITOUINTI #VESIPALLO 15.2.2021

Uimaliiton strategia vuoteen 2024 valmistui viime vuonna, ja se hyväksyttiin kevätkokouksessa elokuussa. Strategia tehtiin yhdessä seurojen kanssa ja strategia otettiin käyttöön operatiivisessa työssä heti kevätkokouksen hyväksynnän jälkeen.

Strategian keskiössä on Uimaliiton tehtävä palvella ja edistää suomalaista uintiurheilua ja uimataitoa. Tätä tehtävää tukevat strategian painopistealueet: osaaminen, menestys ja koko kansan uintiliikkeen mahdollistaminen. Strategian onnistumisen edellytyksiksi on kirjattu hyvä hallinto, johtaminen ja viestintä.

– Strategian jalkauttaminen arkeen on alkanut hyvin. Strategia on keskeisessä asemassa päivittäisessä tekemisessämme, sillä päätösten ja toimenpiteiden on edistettävä strategiaan kirjattuja tavoitteitamme. On hienoa, että seurat osallistuivat strategiatyöhön aktiivisesti, sillä näin saimme luotua yhteisen näkemyksen, Uimaliiton toiminnanjohtaja Sanna Airaksinen kertoo.

Jäsenseurojen, organisaation henkilöstön sekä liittohallituksen lisäksi strategiatyössä oli mukana konsulttina Eerikkilän Urheiluopiston kulttuurin ja ihmisten johtaja Sirpa Korkatti.

Strategia ohjaa erityisesti Suomen Uimaliiton organisaation toimintaa, mutta sen tavoitteet koskettavat olennaisesti myös Uimaliiton jäsenseuroja sekä uintiurheilun ja -liikunnan kehittämistä yleensä. Kokonaisuudelle on luotu tavoitteet, ja tavoitteiden toteutumista tarkastellaan säännöllisesti ja toimintaa kehitetään jatkuvasti tavoitteiden saavuttamiseksi.

– Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan kaikkien lajien parissa toimivien tahojen tiivistä yhteistyötä. Huomioitavaa on, että strategiaan on kirjattu myös huippuyksilöiden tukeminen henkilökohtaisella ammattilaisuralla, sillä lajiliiton pitää pystyä palvelemaan ja toimimaan yhteistyössä urheilijoiden kanssa, Airaksinen toteaa.

Uimaliiton strategian löydät kokonaisuudessaan täältä.

Uimaliiton toiminnanjohtaja Sanna Airaksinen avaa strategiaa lisää videolla: