Seurapalvelut yleisesti

Seurapalvelujen tavoitteena on parantaa uimaseurojen toimintaedellytyksiä ja toimintatapoja sekä lisätä seuroissa toimivien henkilöiden osaamista. Lisäksi tavoitteena on saada lisää harrastajia lajin pariin.

Uimaliiton pitkän tähtäimen tavoitteena on varmistaa laadukas ja osaava seuratoiminta, jonka avulla tuetaan liiton strategisten tavoitteiden toteutumista sekä yhteisiä valtakunnallisia tavoitteita lisätä liikettä ja toteuttaa menestyvää urheilua. Uimaliitto järjestää seurojen tueksi ohjaajaja valmentajakoulutusta ja seurakohtaamisia sekä tuottaa valmiita toimintamalleja ja materiaaleja seurojen käyttöön.